Πανεπιστημιο Αθηνων

Γιατί Πρότυπο Σχολείο;

Τα Πρότυπα Σχολεία είναι Δημόσια Σχολεία που προέρχονται από τα παλιά Πειραματικά Σχολεία που λειτούργησαν από το 1985 έως το 2011. Η διαφορά τους με τα υπόλοιπα γυμνάσια είναι ότι το προσωπικό τους αξιολογείται συστηματικά, άρα έχει  αυξημένα τυπικά προσόντα και διδακτική εμπειρία, επιλέγουν τους μαθητές με εξετάσεις, διέπονται από ευέλικτες διοικητικές δομές με σημαντικές δυνατότητες παρέμβασης κι ενθαρρύνουν την Αριστεία, την Δημιουργικότητα και την Καινοτομία. Η εισαγωγή των μαθητών στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου σε αυτές τις σχολικές μονάδες, γίνεται μέσω εξετάσεων που διενεργούνται κάθε έτος (20 – 25 Ιουνίου), υπό την εποπτεία της ΔΕΠΠΣ (Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων). Η επιλογή των μαθητών και μαθητριών αφορά μόνο στην εισαγωγική σχολική τάξη (Α ́ τάξη Γυμνασίου), ενώ η σχολική πορεία των μαθητών και μαθητριών από το Γυμνάσιο στο Λύκειο των σχολείων αυτών υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις.

Σε αντίθεση με τα πρότυπα, τα Πειραματικά σχολεία είναι σχολικές μονάδες που ανήκουν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο). Σε αυτά δοκιμάζονται νέα προγράμματα σπουδών και ωρολόγια προγράμματα, διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχειρίδια και άλλο εκπαιδευτικό υλικό, διδακτικές μέθοδοι, τρόποι διοίκησης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

Και στα πειραματικά σχολεία οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα και κυρίως την κατάλληλη επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και διδακτική εμπειρία, ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις πιλοτικές εφαρμογές, να συμβάλουν στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους και να προσφέρουν την απαραίτητη ανατροφοδότηση για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού.

Προετοιμάσου για τα Πρότυπα Γυμνάσια με μελέτη Θεμάτων Εξετάσεων στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά. VideoCourses με Διδασκαλία, για όσο και όποτε θέλεις. Ξεκίνα τώρα με αγορά σε απίστευτη τιμή.

H εισαγωγή των μαθητών γίνεται με κλήρωση ώστε έτσι να εξασφαλίζεται ένα δείγμα τυχαίο κι όχι αποκλειστικά υψηλών μαθησιακών ικανοτήτων όπως συμβαίνει στα πρότυπα σχολεία.

Οι μαθητές που επιθυμούν να διεκδικήσουν υποτροφίες για κάποιο Ιδιωτικό Σχολείο παρακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα με αυτούς που προετοιμάζονται για τα **Πρότυπα Σχολεία.** Αυτό γίνεται γιατί οι εξετάσεις των Ιδιωτικών Σχολείων προηγούνται χρονικά από τις εξετάσεις των προτύπων αφού γίνονται από αρχές Μαρτίου έως τέλη Μαΐου κι έτσι ο κάθε μαθητής έχει την δυνατότητα να συμμετέχει στις εξετάσεις όποιου Ιδιωτικού Σχολείου επιθυμεί.

Τα ιδιωτικά Σχολεία επειδή ανέκαθεν επιβράβευαν και συνεχίζουν φυσικά να επιβραβεύουν την Αριστεία, προσφέρουν την επιλογή ολικής ή μερικής κάλυψης των διδάκτρων μέσα από υποτροφίες. Το περιεχόμενο και το είδος των υποτροφιών διαφέρει από ιδιωτικό σε ιδιωτικό σχολείο. Σε όλα τα ιδιωτικά σχολεία εξετάζεται η Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Σε άλλα ιδιωτικά υπάρχουν και γενικές γνώσεις (π.χ Σχολή Μωραΐτη) και σε άλλα εξέταση σε ξένη γλώσσα (π.χ Pierce) ή σε αθλητικές και μουσικές επιδόσεις (π.χ Pierce).

Η απάντηση είναι πολύ απλή και ο λόγος διπλός.
1. Το επίπεδο και η επάρκεια των εκπαιδευτικών. Στα Πρότυπα σχολεία οι εκπαιδευτικοί επιλέγονται με βάση το βιογραφικό τους στο σύνολό του (μεταπτυχιακά, διδακτική εμπειρία, συγγραφικό έργο κλπ) και μετά την επιλογή τους αξιολογούνται τακτικά.
2. Όλοι οι μαθητές των τάξεων επιλέγονται έπειτα από εξετάσεις. Αυτό έχει ως συνέπεια το επίπεδο γνώσεών τους να είναι εξαιρετικό, οι στόχοι τους συγκεκριμένοι και ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ τους πολύ υψηλός.

Ο συνδυασμός λοιπόν, επαρκέστατων εκπαιδευτικών με απαιτητικούς μαθητές δημιουργεί ένα αποτέλεσμα γεμάτο επιτυχίες που αποδεικνύεται και από τα αποτελέσματα των προτύπων στις Πανελλήνιες εξετάσεις της Γ’ Λυκείου.

Σε πολλές χώρες της Ευρώπης υπάρχουν τα σχολεία πιλότοι, «Ecole Pilot» «Pilot School». Επίσης στη Φινλανδία θεωρείται σημαντική μεταρρυθμιστική προσπάθεια η ίδρυση Πρότυπων Σχολείων ή Σχολείων Aριστείας για τους μαθητές με υψηλή επίδοση. Στην Ελλάδα τα Πρότυπα και τα Ιδιωτικά σχολεία μοχθούν για την αριστεία των μαθητών τους, που υλοποιείται μέσα από την υψηλή επιστημονική γνώση του προσωπικού τους. Και καλό είναι να μην αναλωνόμαστε σε ψευτοδιλήμματα σχετικά με την αριστεία. Γιατί, σε τελική ανάλυση, κανένας δεν υποχρεώνει κανέναν να φοιτήσει σε ένα πρότυπο σχολείο. Αυτό αποτελεί επιλογή του καθενός.

Μείνε ενημερωμένος κάθε στιγμή!​

Γράψου στο newsletter μας, για να μην χάσεις κανένα νέο σχετικά με τις πρότυπες εξετάσεις και τις νέες υπηρεσίες του Αρνού
πρότυπα