arnos.gr

NEO LMS & Arnos Online Education

Η επόμενη μέρα στην Εκπαίδευση

Η μάθηση του αύριο είναι για τη συνεχή βελτίωση και την προθυμία να προχωρήσουμε και να αλλάξουμε ό,τι μπορούμε. Καθώς η εκπαίδευση πλήττεται βαθιά από την οικονομική κρίση, με την πάροδο του χρόνου έγιναν εμφανείς οι αδυναμίες, οι δυσκαμψίες και τα προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας, ενώ νέες δυσκολίες εμφανίστηκαν έντονα και ξαφνικά. Η άμεση ανάγκη για έμπνευση και υιοθέτηση αλλαγών και νέων εκπαιδευτικών προτάσεων για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τα ινστιτούτα, μέσω της χρήσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), δεν μας επέτρεψε να επιδοθούμε σε μια διαδικασία αδράνειας.

Η Arnos Online Education και ο Ιδρυτής και Διευθυντής της, της κ. Ιωάννης Κρόκος, ανησυχούν βαθύτατα για τις οικονομικές δυσκολίες και προβληματίζονται έντονα για την εξέλιξη της Εκπαίδευσης. Η Διδασκαλία στο Διαδίκτυο μπορεί να διαφέρει πολύ από τη διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο και είναι χρήσιμο να εξεταστεί ο ρόλος του e-tutor σε ένα online περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης. Οι απαιτήσεις της ηλεκτρονικής μάθησης μπορεί επίσης να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο τόσο οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, τα σχολεία ή τα κολέγια αντιλαμβάνονται τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης, όσο και τους ρόλους και την ταυτότητα των συμμετεχόντων μέσα σε αυτήν.

Έτσι, το Τμήμα Καθηγητών και η Διοίκηση της Arnos Online Education, ήρθαν σε επαφή με εξέχουσες εταιρείες και εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά την περίοδο της έρευνας, προκειμένου να αντιστραφεί η σημερινή κατάσταση και να προσφέρονται οικονομικές αλλά πλήρως αποτελεσματικές λύσεις μάθησης σε εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτικούς και επιχειρήσεις. Έτσι, η ARNOS ήρθε σε επαφή με την εταιρεία Cypher Learning και το NEO LMS.

Τι είναι η πλατφόρμα NEO LMS;

Το NEO LMS είναι μια βραβευμένη πλατφόρμα διαχείρισης μάθησης, υπό τη μορφή ενός έτοιμου κινητού περιβάλλοντος εργασίας, που επιτρέπει στους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς να έχουν πρόσβαση στο σύστημα, είτε μέσω επιτραπέζιων υπολογιστών, είτε μέσω κινητών συσκευών. Η πλατφόρμα είναι cloud based, γεγονός που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να εγκατασταθεί κάποιο λογισμικό ή να αγοραστεί πρόσθετο υλικό, γεγονός που συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρημάτων και χρόνου στη διαδικασία. Η δημιουργία όμορφων και ελκυστικών μαθημάτων είναι επίσης κομβικό χαρακτηριστικό γνώρισμα των εργαλείων δημιουργίας περιεχομένου του NEO LMS. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί είναι πλέον σε θέση να αξιολογούν τις επιδόσεις και την πρόοδο των φοιτητών, μέσω του ενσωματωμένου πανίσχυρου grade book (βαθμολόγιο).

Ως αποτέλεσμα, με τη βοήθεια των εργαλείων δημιουργίας περιεχομένου και επικοινωνίας του NEO LMS, ο εκπαιδευτικός οργανισμός ARNOS διαμόρφωσε τους θεμελιώδεις άξονες του στην ανάπτυξη του ρόλου του προσωποποιημένου e-tutor. Διαμορφώνονατς έτσι το ρόλο του e-tutor, ο ARNOS δημιούργησε ένα εκπληκτικά δομημένο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει και αξιοποιεί το κεφάλαιο του Διαδικτύου κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας. Όλοι όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία διδασκαλίας είναι σημαντικοί, συνεπώς ο εκπαιδευτικός, μέσα από τα εργαλεία και τις επιλογές τπυ ΝΕΟ, έχει στη διάθεσή του σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία για να θέσει την «σκηνή» και να μπορέσει να εφαρμόσει τη Σωκρατική Μέθοδο Διδασκαλίας μέσα στην τάξη.

Ως εκ τούτου, η διάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών μας και των video – διαλέξεων μας είναι ανά μάθημα και περιλαμβάνει Ερωτήσεις δραστηριοποίησης της σκέψης ως προς το το αντίστοιχο διδακτικό αντικείμενο, Θεωρία, Μεθοδολογία και τις ενσωματωμένες ερωτήσεις και Δραστηριότητες κατά την παρακολούθηση κάθε video. Το Video literacy είναι το πρώτο επίπεδο ενός μαθήματος, στο οποίο βασιζόμαστε, για να αναπτύξουμε το blended learning και να εφαρμόσουμε μεθόδους όπως την ανεστραμμένη τάξη (flipping classroom).

Οι εκπαιδευτικές μας πρακτικές σε live τάξεις αναπτύσσονται με συζήτηση μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικών. Έχοντας λάβει το ερέθισμα μέσω του video literacy, κάθε εκπαιδευόμενος έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε διαδικτυακά σεμινάρια ενισχυμένα με συζητήσεις στο forum, υποστηρικτικά εργαλεία e-learning και ανεστραμμένες εικονικές τάξεις. Όλα αυτά κάτω από έναν Δάσκαλο μέντορα. Έτσι, όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να συζητήσουν όλα όσα αποκόμισαν μέσω του video literacy και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, υπό την πραγματικότητα της live τάξης.

Σκοπός μας είναι να συγκρίνουμε τη χρησιμότητα του video literacy σε διεθνή κλίμακα και σε διάφορα εκπαιδευτικά επίπεδα. Η Arnos δημιούργησε την πλήρη λύση ηλεκτρονικής μάθησης που γεφυρώνει το Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης του NEO με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, προσφέροντας τη βέλτιστη κομψοποίηση των εκπαιδευτικών πρακτικών τόσο για τους εκπαιδευτικούς, όσο και για τους εκπαιχδευόμενους.

Μην ξεχνάτε ότι οποιοσδήποτε από εμάς, είτε Δάσκαλος είτε Μαθητευόμενος, μπορεί πάντα να γίνει καλύτερος και όπως είπε ο διάσημος ποιητής William Butler Yeates: «Η εκπαίδευση δεν είναι η πλήρωση ενός κάδου, αλλά η έναρξη μίας φωτιάς».

Εκπαιδευτικές συνιστώσες του Κέντρου ΑΡΝΟΣ

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, θεωρούμε τη διδασκαλία στο Διαδίκτυο και την πρωτοκαθεδρία ως έναν κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία των συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων μέσω υπολογιστή. Η Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη (CPD), είναι το κύριο μέλημά μας, καθώς μπορεί να οδηγήσει στην εξέλιξη των e-tutors και των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες ποικίλλουν ευρέως σε σχέση με τη φιλοσοφία, το περιεχόμενο και τη μορφή των μαθησιακών εμπειριών.

Μερικά παραδείγματα των προσεγγίσεων της ARNOS ως προς την Επαγγελματική Ανάπτυξη περιλαμβάνουν:

· Coaching: Ενίσχυση των επιδόσεων ενός ατόμου σε έναν συγκεκριμένο τομέα δεξιοτήτων, μέσω διαδικασίας παρατήρησης, προβληματισμού και δράσης.

· Online Κοινότητες Πρακτικής: Η βελτίωση της επαγγελματικής πρακτικής επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή σε κοινή έρευνα – μάθηση και την αλληλεπίδραση με άτομα που έχουν κοινό στόχο.

· Μελέτη μαθημάτων: Στοχεύουν sτην επίλυση πρακτικών διλημμάτων που σχετίζονται με την παρέμβαση ή τη συνεργατική διδασκαλία με άλλους επαγγελματίες προς τη συστηματική εξέταση της εκπαιδευτικής πρακτικής.

· Mentoring: Προάγεται και εξελίσσεται η γνώση ενός ατόμου και η τελειοποίηση της δικής του επαγγελματικής εξέλιξης, παρέχοντας και συστήνοντας δομημένες ευκαιρίες για προβληματισμό και παρατήρηση.

Σε όλες σχεδόν τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, οι μέθοδοι και τα εργαλεία της ηλεκτρονικής μάθησης έχουν γίνει ευρέως διαδεδομένα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

«Μάθετε ηλεκτρονικά πριν, κατά τη διάρκεια και μετά»: αυτή είναι η επερχόμενη δράση της ARNOS στο πλαίσιο της συνεχούς κατάρτισης όλων των Δασκάλων με τη βέλτιστη πρακτική της βιομηχανίας του e-learning και την παροχή διεθνούς πιστοποίησης. Το επόμενο έργο μας καθορίζει ένα περιεκτικό πρότυπο ποιότητας για την περαιτέρω εκπαίδευση των Δασκάλων και των εκπαιδευτών και τη διαμόρφωση τους σε e-tutors, εισάγοντας επίσης μία διαδικασία πιστοποίησης, επικύρωσης και διαφανούς αναγνώρισης των προσόντων τους σε διεθνές επίπεδο.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Αγαπητοί καθηγητές, σας προσκαλούμε να εγγραφείτε δωρεάν στην ιστοσελίδα μας teachers.arnos.gr και θα χαρούμε να σας ενημερώνουμε συνεχώς για τα επόμενα βήματα δράσης και δημιουργικότητας.

¨Δεν ξεχνάμε ότι οι σκέψεις μας είναι εκείνες που δημιουργούν τα όρια … και αυτά τα όρια συλλαμβάνονται από την αδράνεια μας “.

Κρόκος Π. Γιάννης: Μαθηματικός – Πολιτικός Μηχανικός

Τσιλιβίς Κ. Βασίλης: Μαθηματικός