ΔΙΠ 60

Προηγμένα Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας

ΔIΠ 60 - Προηγμένα Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Η  Θεματική Ενότητα ΔΙΠ 60  στοχεύει στην εκπαίδευση του φοιτητή σε προηγμένα εργαλεία και μεθόδους της στατιστικής για τη διαχείριση της ποιότητας στα στάδια του σχεδιασμού της ανάπτυξης και της παραγωγής ενός προϊόντος.

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα μελετήσουμε:.

  • Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας (Τόμος Α΄: Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας)
  • Σχεδιασμός και Ανάλυση Πειραμάτων (Τόμος Β΄: Σχεδιασμός και Ανάλυση Πειραμάτων)
  • Διαδικασίες και Τεχνικές Συνεχούς Βελτίωσης της Ποιότητας (Τόμος Γ΄: Διαδικασίες και Τεχνικές Συνεχούς Βελτίωσης της Ποιότητας)

 

Εργασίες ΔΙΠ 60 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 5 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. 

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΔΙΠ 60

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

Α. Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας
Κεφάλαιο 3ο: Διαγράμματα ελέγχου για μεμονωμένες τιμές
Κεφάλαιο 4ο: Διαγράμματα ελέγχου ιδιοτήτων
Β. Σχεδιασμός και Ανάλυση Πειραμάτων
Κεφάλαιο 1ο Εισαγωγή στον Πειραματικό Σχεδιασμό
Κεφάλαιο 2ο Πειράματα Πλήρους Τυχαιοποίησης - Ένας Παράγοντας
Κεφάλαιο 3ο Πειράματα Πλήρων Τυχαιοποιημένων Ομάδων - Ένας Παράγοντας
Κεφάλαιο 4ο Βασικά Παραγοντικά Πειράματα
Κεφάλαιο 5ο 2^f Παραγοντικά Πειράματα
Κεφάλαιο 6ο Κλασματικά Παραγοντικά Πειράματα
Γ. Διαδικασίες και Τεχνικές Συνεχούς Βελτίωσης της Ποιότητας
Κεφάλαια 1 και 2: Εκτός Σειράς Μέθοδοι Βελτίωσης και Ελέγχου - Οι Μέθοδοι του Taguchi για έλεγχο "Εκτός Σειράς"
Κεφάλαιο 4ο Μέτρα Επίδοσης
Κεφάλαιο 5ο Ειδικοί Πειραματικοί Σχεδιασμοί
Κεφάλαιο 6ο Σχεδιασμός Ανοχής, Αξιολόγηση και Κριτική
Κεφάλαιο 8ο Πειραματισμός Μέσω Επιφανειών Απόκρισης

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

Α. Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας
Κεφάλαιο 3ο: Διαγράμματα ελέγχου για μεμονωμένες τιμές
Κεφάλαιο 4ο: Διαγράμματα ελέγχου ιδιοτήτων
Β. Σχεδιασμός και Ανάλυση Πειραμάτων
Κεφάλαιο 2ο: Πειράματα Πλήρους Τυχαιοποίησης - Ένας παράγοντας
Κεφάλαιο 3ο: Πειράματα πλήρων τυχαιοποιημένων ομάδων - Ένας Παράγοντας
Κεφάλαιο 5ο: 2^f Παραγοντικά Πειράματα
Γ. Διαδικασίες και Τεχνικές Συνεχούς Βελτίωσης της Ποιότητας
Κεφάλαιο 1ο Εκτός Σειράς Μέθοδοι Βελτίωσης και Ελέγχου - Κεφάλαιο 2ο Οι Μέθοδοι του Taguchi για έλεγχο "Εκτός Σειράς"
Κεφάλαιο 5ο Ειδικοί Πειραματικοί Σχεδιασμοί
Κεφάλαιο 6ο Σχεδιασμός Ανοχής, Αξιολόγηση και Κριτική
Κεφάλαιο 7: Αξιολόγηση και Κριτική
Κεφάλαιο 8ο Πειραματισμός Μέσω Επιφανειών Απόκρισης

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

Λυμένες εργασίες 2018-2019
Λυμένες εργασίες 2017-2018
Λυμένες εργασίες 2016-2017
Λυμένες εργασίες 2015-2016
1η Γραπτή Εργασία ΔΙΠ 60 -2015 -2016
2η Γραπτή Εργασία ΔΙΠ 60 - 2015 -2016
4η Γραπτή Εργασία ΔΙΠ 60 - 2015 -2016
5η Γραπτή Εργασία ΔΙΠ 60 - 2015 -2016
Λυμένες εργασίες 2014-2015
4η Γραπτή Εργασία ΔΙΠ 60 - 2014 -2015
5η Γραπτή Εργασία ΔΙΠ 60 - 2014 -2015

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

Επιλογή Θεμάτων Παλαιότερων Ετών
Εκφωνήσεις & Απαντήσεις
Δείγμα εξετάσεων
Δείγμα εξετάσεων - Ανοιχτά βιβλία
Δείγμα εξετάσεων - Κλειστά βιβλία
Φωτογραφία Καθηγητή

Αχιλλέας Παπατσίμπας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πτυχίο τμήματος Μαθηματικών
Μαθήματα
Σχολείο: Μαθηματικά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ΑΕΙ-ΤΕΙ: Πιθανότητες, Στατιστική, Γραμμική Άλγεβρα, ΔΙΠ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Από όταν ξεκίνησα τη διδασκαλία των Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, πάντα είχα μια επιμονή στη λεπτομέρεια. Ακόμη, η οργανωμένη κάλυψη της διδακτέας ύλης, χωρίς κενά και αγνόηση των σημαντικών γνώσεων, ήταν πάντα ύψιστης προτεραιότητας για εμένα. Βασικό στοιχείο της διδασκαλίας μου είναι η ιεραρχημένη ανάλυση του τελικού στόχου σε απλούστερους.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2014: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στη Στατιστική και Επιχειρησιακή έρευνα, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

2012: Πτυχίο τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Διδακτική Εμπειρία
2015 - 2018: Παράδοση ιδιαίτερων φροντιστηριακών μαθημάτων σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και φοιτητές
2017 – 2018: Φοιτητικό φροντιστήριο Γνώμονας, Ιωάννινα
Συγγραφικό Υλικό
Μονοδιάστατες Marshall - Olkin κατανομές: Μια κριτική ανασκόπηση (2014), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός