ΤΡΑ 60

Μέσα Τραπεζικής Εργασίας

ΤΡΑ 60 - Μέσα Τραπεζικής Εργασίας

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Η ενότητα ΤΡΑ 60, εξετάζει τρία βασικά μέσα τραπεζικής εργασίας: τις ποσοτικές μεθόδους, την τραπεζική πληροφορική, και την τραπεζική λογιστική.

Στις τραπεζικές ποσοτικές μεθόδους εξετάζονται στοιχεία πιθανοτήτων και κατανομών, περιγραφικές στατιστικές μέθοδοι, εργαλεία στατιστικής συμπερασματολογίας, και καταλήγει με την ανάλυση παλινδρόμησης (απλής και πολλαπλής). Στην τραπεζική πληροφορική γίνεται μία εισαγωγή στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν οι τράπεζες, όπως δίκτυα, βάσεις δεδομένων, ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, τεχνολογίες συνναλλαγών, διαδικτυακή τραπεζική, κλπ.

Στην λογιστική αφού ξεκινήσουμε από τη γενική λογιστική, όπως αυτή ισχύει για τις περισσότερες εταιρείες, στη συνέχεια καταπιανόμαστε με ειδικά θέματα τραπεζικής λογιστικής (όπως λογιστική συναλλάγματος). Στόχος μας στον Αρνό είναι να εξηγήσουμε τις βασικές έννοιες της θεωρίας, να μάθουμε τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης των ασκήσεων καθώς και να βοηθήσουμε στην οργάνωση για μια αποτελεσματική μελέτη.

 


 

Εργασίες ΤΡΑ 60 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 4 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. 
 

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΤΡΑ 60

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

ΤΡΑ 60: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19
ΤΡΑ 60: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18
ΤΡΑ 60: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2016-17

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

Τόμος A΄: Τραπεζική Λογιστική
6. Γενική άσκηση ομολόγων
Τόμος Β: Τραπεζική Πληροφορική
4. Η συμβολή της πληροφορικής στη δημιουργία νέων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών
5. Εφαρμοσμένη τεχνολογία πληροφορικής στις τράπεζες-αυτόματα συστήματα πληρωμών
6. Εφαρμογές πληροφορικής στις ελληνικές τράπεζες
Τόμος Γ΄: Μέσα Τραπεζικής Εργασίας
Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
Φωτογραφία Καθηγητή

Ηλίας Χρηστάκης

Πανεπιστήμιο Πειραιά
Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής
Μαθήματα
Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική, Ανάλυση Επενδύσεων, Διοικητική Λογιστική, Τραπεζική Λογιστική, Οικονομετρία, ΜΒΑ, ΤΡΑ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Μέσω της διδασκαλίας μου στον AΡΝΟ, έχει ανοίξει μία νέα σελίδα στη σχέση μου με τα Οικονομικά. Η ανατροφοδότηση από τους φοιτητές με βοηθάει να βλέπω το γνωστικό μου αντικείμενο πιο κριτικά και εποικοδομητικά. Επίσης, η εργασίακή μου εμπειρία στα ως άνω αντικείμενα μου επιτρέπει να παντρεύω τη θεωρία με την πράξη δίνοντας ουσία στο εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2004: M.Sc. Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής - Πανεπιστήμιο Πειραιά

1996: Πτυχίο Στατιστικής – Τμήμα Στατιστικής - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πιστοποίηση Δ.Π.Χ.Α. από τον ICAEW

Διδακτική Εμπειρία
2014 – Σήμερα: Διδασκαλίας χρηματοοικονομικών, στατιστικών και λογιστικών μαθημάτων στο Κέντρο Online Education AΡΝΟΣ και στο www.eap-tutors.com

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός