ΤΛΧ 54

Λογίστικη ΙΙ
Φωτογραφία Καθηγητή

Ηλίας Χρηστάκης

Πανεπιστήμιο Πειραιά
Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής
Μαθήματα
Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική, Ανάλυση Επενδύσεων, Διοικητική Λογιστική, Τραπεζική Λογιστική, Οικονομετρία, ΜΒΑ, ΤΡΑ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Μέσω της διδασκαλίας μου στον AΡΝΟ, έχει ανοίξει μία νέα σελίδα στη σχέση μου με τα Οικονομικά. Η ανατροφοδότηση από τους φοιτητές με βοηθάει να βλέπω το γνωστικό μου αντικείμενο πιο κριτικά και εποικοδομητικά. Επίσης, η εργασίακή μου εμπειρία στα ως άνω αντικείμενα μου επιτρέπει να παντρεύω τη θεωρία με την πράξη δίνοντας ουσία στο εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2004: M.Sc. Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής - Πανεπιστήμιο Πειραιά

1996: Πτυχίο Στατιστικής – Τμήμα Στατιστικής - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πιστοποίηση Δ.Π.Χ.Α. από τον ICAEW

Διδακτική Εμπειρία
2014 – Σήμερα: Διδασκαλίας χρηματοοικονομικών, στατιστικών και λογιστικών μαθημάτων στο Κέντρο Online Education AΡΝΟΣ και στο www.eap-tutors.com

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός