MBA 60

Advanced Quantitative Methods for Managers

MBA 60 - Προχωρημένες Ποσοτικές Μέθοδοι για Διοικητικά Στελέχη (Advanced Quantitative Methods for Managers)

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Η συγκεκριμένη ενότητα βασίζεται σε τρείς θεματικές υποενότητες:

 • Την Προχωρημένη Ποσοτική Ανάλυση,
 • Την Ανάπτυξη Οικονομικών και Επιχειρηματικών Υποδειγμάτων και
 • Τις Μεθόδους Λήψης Αποφάσεων

Στόχος μας στον αρνό είναι να βοηθήσουμε τον φοιτητή να κατακτήσει όλες τις απαραίτητες γνώσεις γύρω απο τις τρείς αυτές υποενότητες. Μετά το πέρας των μαθημάτων ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει τους τρόπους μέτρησης σε κατάλληλη κλίμακα των πληροφοριών που συναντώνται σε επιχειρηματικά προβλήματα
 • Να γνωρίζει τις μεθόδους διαχείρισης αυτών των αριθμητικών (ποσοτικών) πληροφοριών
 • Να εκτελεί αναλύσεις δεδομένων
 • Να χρησιμοποιεί υποδείγματα για να περιγράψει τη σχέση μεταξύ των διαφόρων μεταβλητών στα πλαίσια της οικονομικής θεωρίας,
 • Να εφαρμόζει τις ανάλογες στατιστικές μεθόδους
 • Να ερμηνεύει στατιστικά αποτελέσματα
 • Να περιγράφει τις σχέσεις μεταξύ ποσοτικών μεταβλητών
 • Να υπολογίζει το κόστος της αβεβαιότητας και την αξία της τέλειας πληροφόρησης

 

Εργασίες MBA 60 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 4 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. 
 

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη MBA 60

 • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

 • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

1. Περιγραφική Στατιστική - Συναρτήσεις Πιθανότητας - 1η εργασία
Μάθημα 6ο: Επανάληψη
Video - Διδασκαλία
Ασκήσεις
Συμπληρωματικές Ασκήσεις
Σημειώσεις
4. Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση - 4η εργασία

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

ΜΒΑ 60: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019
ΜΒΑ 60: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

Θέματα 2013-2014
Θέματα Τελικής Εξέτασης
Θέματα Επαναληπτικής Εξέτασης
Θέματα 2010-2011
Θέματα Τελικής Εξέτασης
Θέματα 2009-2010
Θέματα Τελικής Εξέτασης
Θέματα 2008-2009
Θέματα Τελικής Εξέτασης
Φωτογραφία Καθηγητή

Αχιλλέας Παπατσίμπας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πτυχίο τμήματος Μαθηματικών
Μαθήματα
Σχολείο: Μαθηματικά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ΑΕΙ-ΤΕΙ: Πιθανότητες, Στατιστική, Γραμμική Άλγεβρα, ΔΙΠ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Από όταν ξεκίνησα τη διδασκαλία των Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, πάντα είχα μια επιμονή στη λεπτομέρεια. Ακόμη, η οργανωμένη κάλυψη της διδακτέας ύλης, χωρίς κενά και αγνόηση των σημαντικών γνώσεων, ήταν πάντα ύψιστης προτεραιότητας για εμένα. Βασικό στοιχείο της διδασκαλίας μου είναι η ιεραρχημένη ανάλυση του τελικού στόχου σε απλούστερους.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2014: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στη Στατιστική και Επιχειρησιακή έρευνα, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

2012: Πτυχίο τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Διδακτική Εμπειρία
2015 - 2018: Παράδοση ιδιαίτερων φροντιστηριακών μαθημάτων σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και φοιτητές
2017 – 2018: Φοιτητικό φροντιστήριο Γνώμονας, Ιωάννινα
Συγγραφικό Υλικό
Μονοδιάστατες Marshall - Olkin κατανομές: Μια κριτική ανασκόπηση (2014), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός