ΔΜΥ 60

Οικονομική και Χρηματοδοτική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας

ΔΜΥ 60 - Οικονομική και Χρηματοδοτική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Η ενότητα ΔΜΥ 60, έχει ως σκοπό να εισάγει τον φοιτητή στις βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής επιστήμης, και στην εφαρμογή αυτής στην διαχείριση των υπηρεσιών Υγείας. Μέσα από την ενότητα ΔΜΥ 60 μεταξύ άλλων, εξηγούνται οι ιδιαιτερότητες της αγοράς φροντίδων υγείας σε σχέση με άλλες αγορές.

Στόχος μας στον Αρνό, είναι να βοηθήσουμε τον φοιτητή να κατακτήσει βασικές έννοιες που αφορούν την εφαρμογή της χρηματοοικονομικής στην Διοίκηση Μονάδων Υγείας, οι οποίες είναι οι εξής:

  • Οι διάφορες εναλλακτικές μέθοδοι χρηματοδότησης και αποζημίωσης προμηθευτών
  • Οι έννοιες της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας
  • Οι τεχνικές οικονομικής αξιολόγησης

Μέσα από την ενότητα ΔΜΥ 60 αναμένεται ο φοιτητής να είναι σε θέση να επιλύει ασκήσεις και να αξιολογεί σφαιρικά τα διάφορα χρηματοοικονομικά προβλήματα που τίθενται.


 

Εργασίες ΔΜΥ 60 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 4 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΔΜΥ 60

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

ΔΜΥ 60: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

Οι δαπάνες Υγείας στην Ελλάδα
Η εξέλιξη των δαπανών Υγείας στην Ελλάδα και τις χώρες του ΟΟΣΑ
Δείκτης Πολυπολοκότητας και σοβαρότητας Roemer
Υπολογισμός δείκτη Roemer
Εξήγηση τιμής δείκτη Roemer

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός