ΣΜΑ 51

Τεχνική Σεισμολογία και Εδαφοδυναμική

ΣΜΑ 51 - Τεχνική Σεισμολογία και Εδαφοδυναμική

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Στόχος της Θεματικής Ενότητας "Τεχνική Σεισμολογία και Εδαφοδυναμική" είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων, που αφορούν τα φαινόμενα γένεσης των σεισμών, τη διάδοση στο έδαφος των σεισμικών κυμάτων και τη δυναμική συμπεριφορά των εδαφών που υπόκεινται σε σεισμικές διεγέρσεις. Τα γνωστικά αντικείμενα της Θεματικής Ενότητας περιορίζονται στο φαινόμενο του σεισμού και την επακόλουθη κίνηση του εδάφους και δεν επικεντρώνουν στη σεισμική απόκριση των κατασκευών. Επιπροσθέτως, μέσα στα αντικείμενα μελέτης της θεματικής ενότητας εντάσσεται και η ανάλυση των βασικών αρχών της θεωρίας ελαστικότητας, η οποία είναι η βάση για την κατανόηση των υπολοίπων ενοτήτων του μαθήματος. Αναλυτικά, τα αντικείμενα που θα διδαχθούν από το κέντρο ΑΡΝΟΣ στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους θα είναι τα ακόλουθα:

  • Μηχανισμοί γένεσης σεισμών
  • Τρόποι μέτρησης και καταγραφής των σεισμών
  • Γένεση και διάδοση σεισμικών κυμάτων
  • Βασικές αρχές μελέτης σεισμικής επικινδυνότητας
  • Σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών
  • Επιρροή του εδάφους στα χαρακτηριστικά της σεισμικής κίνησης βάσης των κατασκευών που θεμελιώνονται σε αυτά
  • Αντισεισμικός σχεδιασμός φυσικών πρανών, φραγμάτων, επιχωμάτων, τοίχων αντιστήριξης, επιφανειακών και βαθέων θεμελιώσεων

 

Εργασίες ΣΜΑ 51 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 5 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. 
 

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΣΜΑ 51

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

ΣΜΑ 51: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19
ΣΜΑ 51: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16
Λυμένες Εργασίες ΣΜΑ 51 2015-16

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός