ΠΛΣ 60

Εξειδικεύσεις Τεχνολογίας Λογισμικού

ΠΛΣ 60 - Εξειδικεύσεις Τεχνολιγίας Λογισμικού

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Για την επιλογή της ενότητας ΠΛΣ60 απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση της ενότητας ΠΛΣ50, και αποτελεί ένα σημαντικό επόμενο βήμα της, αφού εμβαθύνει καλύτερα σε γνώσεις, μεθοδολογίες και τεχνικές σχετικές με προϊόντα λογισμικού.

Με μία συνδυασμένη κάλυψη των αντικειμένων, «Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα» «Γλώσσες Προγραμματισμού» και «Τεχνολογία Λογισμικού», σκοπός είναι να αποκτήσει ο φοιτητής βασικές γνώσεις για αλγορίθμους επίλυσης προβλημάτων, τεχνικές, εργαλεία και γλώσσες προγραμματισμού, καθώς και αρχές ανάπτυξης προγραμμάτων, και θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις σχετικά με την εφικτότητα ή την πρακτικότητα των αλγοριθμικών επιλύσεων ορισμένων προβλημάτων. Αυτά θα γίνουν στα πλαίσια της κατανόησης ότι η Πληροφορική είναι μία εφαρμοσμένη επιστήμη της μηχανικής, η οποία παρέχει ένα σύνολο τεκμηριωμένων αρχών, μεθοδολογιών και τεχνικών, με τη βοήθεια των οποίων μπορεί κανείς να αναπτύξει ποιοτικά προϊόντα λογισμικού.

Πιο συγκεκριμένα, η ύλη στην ενότητα αυτή εμπεριέχει ανασκόπηση σε τρία γνωστικά αντικείμενα. Αρχικά, ο φοιτητής χρησιμοποιεί τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις του αναφορικά με τη διαχείριση δεδομένων και τις συνδυάζει με την εκμάθηση της γλώσσας SQL. Έπειτα, περνάει στην εμπέδωση πλειάδας εννοιών σχετικών με τα λειτουργικά συστήματα, τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Τέλος, μπορεί να προχωρήσει στον σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων συνδυάζοντας τις παραπάνω γνώσεις με κάποια σύγχρονη γλώσσα προγραμματισμού.

Στο Κέντρο Online Εκπαίδευσης ΑΡΝΟΣ έχουμε ως στόχο τα επιτυχή αποτελέσματα για τους φοιτητές μας. Γι' αυτό, φροντίζουμε τόσο για την άρτια μελέτη σας όσο και για τη σωστή οργάνωση του χρόνου σας. Έτσι, λοιπόν, εστιάζουμε στα κομβικά σημεία της εκάστοτε ενότητας με πληθώρα βιντεομαθημάτων, παρέχουμε πλήρεις οδηγίες για την επίλυση των εργασιών σας και και επιλύουμε όλες τις απορίες σας


 

Εργασίες ΠΛΣ 60 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 5 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. 
 

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΠΛΣ 60

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

Βασικές Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
Αρχιτεκτονική Βάσεων Δεδομένων
QUEL - QBE
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
Ιδιότητες της Java
Χειρισμός εξαιρέσεων
Ταυτόχρονος προγραμματισμός
Εξόρυξη Δεδομένων
Βασικές Έννοιες και φιλοσοφία
Ταξινόμηση (classification)
Συσταδοποίηση (clustering)
Κανόνες συσχέτισης
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 ΠΛΣ 60
Λυμένες Εργασίες ΠΛΣ 60 2015-16

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

Εργασίες ΠΛΣ 60 Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19
Εργασίες ΠΛΣ 60 Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18
Εργασίες ΠΛΣ 60 Ακαδημαϊκού Έτους 2016-17
Φωτογραφία Καθηγητή

Αθανάσιος Κυριακόπουλος

ΕΑΠ
Πτυχίο Πληροφοριακών Συστημάτων
Μαθήματα
Θ.Ε.: ΠΛΗ, ΠΛΣ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Το στοίχημα που θα έπρεπε να βάζει ο κάθε επιστήμονας με τον εαυτό του είναι το να αποκτήσει την ικανότητα να μεταδίδει τις γνώσεις του στους άλλους ανθρώπους. Αυτό θέλω κι εγώ να πετύχω στηρίζοντας τους φοιτητές στην πορεία τους και διαμορφώνοντας επιστήμονες που με τη σειρά τους θα είναι σε θέση να μεταλαμπαδεύσουν με επιτυχία και τις δικές τους γνώσεις.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2017: Πτυχίο Π.Σ Πληροφορικη ΕΑΠ

2016: Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα Πληροφοριακα Συστήματα ΕΑΠ

2005: Πτυχίο μαθηματικών ΕΚΠΑ. Ειδικευσεις : Διδακτική των μαθηματικων, Υπολογιστικά μαθηματικά

Διδακτική Εμπειρία
2017 - σήμερα: Διδασκαλία των Θ.Ε ΠΛΣ60, ΠΛΣ61, ΠΛΣ62 στον Αρνό.
2012 - Σήμερα: Αυτοοργανωμένο κοινωνικό φροντιστήριο για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
2004 - Σήμερα: Ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Συγγραφικό Υλικό
Μελέτη του xAPI, Εγκατάσταση Αποθήκης Ιστορικού Μάθησης (LRS) & υλοποίηση λογισμικού ενημέρωσης εκπαιδευτικών εμπειριών ΕΑΠ 2016

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός