ΠΛΣ 50

Βασικές Εξειδικεύσεις σε Θεωρία και Λογισμικό

ΠΛΣ 50 - Βασικές Εξειδικεύσεις σε Θεωρία και Λογισμικό

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Κύριος σκοπός της ΘΕ είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές ότι οι γλώσσες προγραμματισμού είναι το τεχνικό υπόβαθρο, πάνω στο οποίο αναπτύσσονται οι απαιτούμενες έννοιες των αλγορίθμων ως μεθοδολογίες επίλυσης προβλημάτων και της τεχνολογίας λογισμικού ως προσέγγισης στο πρόβλημα της ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού.

Με μία συνδυασμένη κάλυψη των αντικειμένων, «Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα» «Γλώσσες Προγραμματισμού» και «Τεχνολογία Λογισμικού», σκοπός είναι να αποκτήσει ο φοιτητής βασικές γνώσεις για αλγορίθμους επίλυσης προβλημάτων, τεχνικές, εργαλεία και γλώσσες προγραμματισμού, καθώς και αρχές ανάπτυξης προγραμμάτων, και θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις σχετικά με την εφικτότητα ή την πρακτικότητα των αλγοριθμικών επιλύσεων ορισμένων προβλημάτων. Αυτά θα γίνουν στα πλαίσια της κατανόησης ότι η Πληροφορική είναι μία εφαρμοσμένη επιστήμη της μηχανικής, η οποία παρέχει ένα σύνολο τεκμηριωμένων αρχών, μεθοδολογιών και τεχνικών, με τη βοήθεια των οποίων μπορεί κανείς να αναπτύξει ποιοτικά προϊόντα λογισμικού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι φοιτητές θα γνωρίζουν, θα καταλαβαίνουν και θα είναι σε θέση να κάνουν τα παρακάτω.

Γνώση:

 • Να προσδιορίζουν τα συστατικά στοιχεία μιας γλώσσας προγραμματισμού και ενός προγράμματος υπολογιστή.
 • Να γράφουν πηγαίο κώδικα με προγραμματιστικές δομές ακολουθίας, επανάληψης και επιλογής.
 • Να περιγράφουν και να ορίζουν δομές δεδομένων και τη χρήση τους.
 • Να αναφέρουν γνωστούς αλγορίθμους και τα προβλήματα που αυτοί επιλύουν.
 • Να ορίζουν μέτρα πολυπλοκότητας.
 • Να περιγράφουν τη διαδικασία ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού.
 • Να προσδιορίζουν τις διαφορές της αντικειμενοστρεφούς από τη δομημένη ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων λογισμικού.

Κατανόηση/Εφαρμογή:

 • Να συγγράφουν αλγορίθμους σε μορφή ψευδοκώδικα.
 • Να μετατρέπουν έναν αλγόριθμο σε πρόγραμμα υπολογιστή.
 • Να υλοποιούν δομές δεδομένων.
 • Να υλοποιούν αρθρωτά προγράμματα και αφηρημένους τύπων δεδομένων.
 • Να εξηγούν την αναπαράσταση δομών δεδομένων στη μνήμη και τη χρήση δεικτών.
 • Να αναλύουν την πολυπλοκότητα ενός αλγορίθμου, εφαρμόζοντας συγκεκριμένη μεθοδολογία και γνωστές τεχνικές.
 • Να ανακαλύπτουν ποιος αλγόριθμος είναι καταλληλότερος για δοσμένο πρόβλημα.
 • Να εξηγούν τη διαφορά ανάμεσα στις κλάσεις πολυπλοκότητας.
 • Να προδιαγράφουν, αναλύουν, σχεδιάζουν, υλοποιούν, ελέγχουν και συντηρούν λογισμικό, ακολουθώντας συστηματικές διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού.

Επίλυση προβλημάτων:

 • Να συγκρίνουν τεχνικές προγραμματισμού για υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών.
 • Να επιλέγουν μεταξύ αλγορίθμων και δομών δεδομένων για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.
 • Να δημιουργούν αποδοτικές λύσεις αναπτύσσοντας αλγόριθμους και δομές δεδομένων ως συνδυασμούς ή/και επεκτάσεις υπαρχόντων για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.
 • Να αναλύουν  την πολυπλοκότητα ενός αλγορίθμου συνδυάζοντας και επεκτείνοντας γνωστές τεχνικές.
 • Να προτείνουν εναλλακτικές επιλογές και να συγκρίνουν τα πλεονεκτήματά τους, κατά τα στάδια ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού.

 

Εργασίες ΠΛΣ 50 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 6 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. 
 

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΠΛΣ 50

 • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

 • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16
Λυμένες Εργασίες ΠΛΣ 50 2015-16

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

Η Γλώσσα C
1. Εισαγωγή στη Γλώσσα C - Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού
Δομές Δεδομένων σε Γλώσσα C
Διαχείριση Αρχείων
Θεμελιώσεις Επιστήμης Η/Υ
Ι : Αλγόριθμοι - Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Επαναληπτικές Ασκήσεις (1)
Ι : Αλγόριθμοι - Κεφ. 2o: Αλγόριθμοι Ταξινόμησης
Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού
Σχεδιασμός Λογισμικού
ΙΙ. Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ
Φωτογραφία Καθηγητή

Αθανάσιος Κυριακόπουλος

ΕΑΠ
Πτυχίο Πληροφοριακών Συστημάτων
Μαθήματα
Θ.Ε.: ΠΛΗ, ΠΛΣ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Το στοίχημα που θα έπρεπε να βάζει ο κάθε επιστήμονας με τον εαυτό του είναι το να αποκτήσει την ικανότητα να μεταδίδει τις γνώσεις του στους άλλους ανθρώπους. Αυτό θέλω κι εγώ να πετύχω στηρίζοντας τους φοιτητές στην πορεία τους και διαμορφώνοντας επιστήμονες που με τη σειρά τους θα είναι σε θέση να μεταλαμπαδεύσουν με επιτυχία και τις δικές τους γνώσεις.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2017: Πτυχίο Π.Σ Πληροφορικη ΕΑΠ

2016: Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα Πληροφοριακα Συστήματα ΕΑΠ

2005: Πτυχίο μαθηματικών ΕΚΠΑ. Ειδικευσεις : Διδακτική των μαθηματικων, Υπολογιστικά μαθηματικά

Διδακτική Εμπειρία
2017 - σήμερα: Διδασκαλία των Θ.Ε ΠΛΣ60, ΠΛΣ61, ΠΛΣ62 στον Αρνό.
2012 - Σήμερα: Αυτοοργανωμένο κοινωνικό φροντιστήριο για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
2004 - Σήμερα: Ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Συγγραφικό Υλικό
Μελέτη του xAPI, Εγκατάσταση Αποθήκης Ιστορικού Μάθησης (LRS) & υλοποίηση λογισμικού ενημέρωσης εκπαιδευτικών εμπειριών ΕΑΠ 2016

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός