ΠΛΣ 50

Βασικές Εξειδικεύσεις σε Θεωρία και Λογισμικό

ΠΛΣ 50 - Βασικές Εξειδικεύσεις σε Θεωρία και Λογισμικό

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Κύριος σκοπός της ΘΕ είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές ότι οι γλώσσες προγραμματισμού είναι το τεχνικό υπόβαθρο, πάνω στο οποίο αναπτύσσονται οι απαιτούμενες έννοιες των αλγορίθμων ως μεθοδολογίες επίλυσης προβλημάτων και της τεχνολογίας λογισμικού ως προσέγγισης στο πρόβλημα της ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού.

Με μία συνδυασμένη κάλυψη των αντικειμένων, «Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα» «Γλώσσες Προγραμματισμού» και «Τεχνολογία Λογισμικού», σκοπός είναι να αποκτήσει ο φοιτητής βασικές γνώσεις για αλγορίθμους επίλυσης προβλημάτων, τεχνικές, εργαλεία και γλώσσες προγραμματισμού, καθώς και αρχές ανάπτυξης προγραμμάτων, και θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις σχετικά με την εφικτότητα ή την πρακτικότητα των αλγοριθμικών επιλύσεων ορισμένων προβλημάτων. Αυτά θα γίνουν στα πλαίσια της κατανόησης ότι η Πληροφορική είναι μία εφαρμοσμένη επιστήμη της μηχανικής, η οποία παρέχει ένα σύνολο τεκμηριωμένων αρχών, μεθοδολογιών και τεχνικών, με τη βοήθεια των οποίων μπορεί κανείς να αναπτύξει ποιοτικά προϊόντα λογισμικού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι φοιτητές θα γνωρίζουν, θα καταλαβαίνουν και θα είναι σε θέση να κάνουν τα παρακάτω.

Γνώση:

 • Να προσδιορίζουν τα συστατικά στοιχεία μιας γλώσσας προγραμματισμού και ενός προγράμματος υπολογιστή.
 • Να γράφουν πηγαίο κώδικα με προγραμματιστικές δομές ακολουθίας, επανάληψης και επιλογής.
 • Να περιγράφουν και να ορίζουν δομές δεδομένων και τη χρήση τους.
 • Να αναφέρουν γνωστούς αλγορίθμους και τα προβλήματα που αυτοί επιλύουν.
 • Να ορίζουν μέτρα πολυπλοκότητας.
 • Να περιγράφουν τη διαδικασία ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού.
 • Να προσδιορίζουν τις διαφορές της αντικειμενοστρεφούς από τη δομημένη ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων λογισμικού.

Κατανόηση/Εφαρμογή:

 • Να συγγράφουν αλγορίθμους σε μορφή ψευδοκώδικα.
 • Να μετατρέπουν έναν αλγόριθμο σε πρόγραμμα υπολογιστή.
 • Να υλοποιούν δομές δεδομένων.
 • Να υλοποιούν αρθρωτά προγράμματα και αφηρημένους τύπων δεδομένων.
 • Να εξηγούν την αναπαράσταση δομών δεδομένων στη μνήμη και τη χρήση δεικτών.
 • Να αναλύουν την πολυπλοκότητα ενός αλγορίθμου, εφαρμόζοντας συγκεκριμένη μεθοδολογία και γνωστές τεχνικές.
 • Να ανακαλύπτουν ποιος αλγόριθμος είναι καταλληλότερος για δοσμένο πρόβλημα.
 • Να εξηγούν τη διαφορά ανάμεσα στις κλάσεις πολυπλοκότητας.
 • Να προδιαγράφουν, αναλύουν, σχεδιάζουν, υλοποιούν, ελέγχουν και συντηρούν λογισμικό, ακολουθώντας συστηματικές διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού.

Επίλυση προβλημάτων:

 • Να συγκρίνουν τεχνικές προγραμματισμού για υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών.
 • Να επιλέγουν μεταξύ αλγορίθμων και δομών δεδομένων για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.
 • Να δημιουργούν αποδοτικές λύσεις αναπτύσσοντας αλγόριθμους και δομές δεδομένων ως συνδυασμούς ή/και επεκτάσεις υπαρχόντων για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.
 • Να αναλύουν  την πολυπλοκότητα ενός αλγορίθμου συνδυάζοντας και επεκτείνοντας γνωστές τεχνικές.
 • Να προτείνουν εναλλακτικές επιλογές και να συγκρίνουν τα πλεονεκτήματά τους, κατά τα στάδια ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού.

 

Εργασίες ΠΛΣ 50 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 6 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. 
 

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΠΛΣ 50

 • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

 • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Μέθοδος ΑΡΝΟΣ

Η Εκπαίδευση αλλιώς… Aπό τη Γνώση στην Επιτυχία!

O Αρνός, με εμπειρία 35 ετών στην Εκπαίδευση Φοιτητών και Ενηλίκων και την παροχή online υπηρεσιών, με πάθος και μεράκι, πρωτοπορεί με τη διερευνητική μάθηση, που συμβάλλει στην σταδιακή αποκάλυψη και οικοδόμηση της Γνώσης για το φοιτητή του ΕΑΠ.

Η «Εκπαίδευση αλλιώς» για εμάς βασίζεται στη Νευροσυσχετιστική Μάθηση (NMS) με πυρήνα τα ερωτήματα – στόχους κάθε Θεματικής Ενότητας. Η Ερώτηση είναι το σημείο αναφοράς της Μεθόδου ΑΡΝΟΣ, καθώς προκαλεί το ερέθισμα στους φοιτητές, παρέχοντας τη δυνατότητα σε καθέναν ξεχωριστά να ενεργοποιήσει το νου, τις αισθήσεις και την αντιληπτική του ικανότητα. Έτσι, με σωστή κατανόηση των μαθημάτων της ύλης ανά εργασία και την μελέτη της πρότυπη εργασίας να οικοδομήσει από την αρχή τη Γνώση και να οδηγηθεί σταδιακά προς την Απάντηση και την Επιτυχία.

Ετήσια Συνδρομή

  1. Πρότυπη Λύση εργασίας

  Στην Ετικέτα «Εργασίες» θα βρείτε τη πρότυπη λύση ανά εργασία. Με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΕΑΠ μπορούν αναπτύξουν τη δική τους εργασία λαμβάνοντας ιδέες από την οπτική του Αρνός.

  2. Επίλυση Αποριών

  Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε Θεματική Ενότητα μπορείς:

 • Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου
 • Την επόμενη μέρα, το αργότερο, θα έχεις την απάντηση στην ερώτηση σου
Φροντιστήριο Online: Ιδιαίτερα Μαθήματα

Ιδιαίτερα μαθήματα

Με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα οι εξειδικευμένοι καθηγητές μας αναλαμβάνουν την υποστήριξή σου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Αναζήτησε τον Καθηγητή σου τώρα, στο idiaitera.arnos.gr

Εργασία μόνο για σένα

Μοναδικές Εργασίες

Υποστηρίζουμε την επιμέλεια και εκπόνηση εργασιών για όλες τις Θεματικές Ενότητες των μεταπτυχιακών τμημάτων του ΕΑΠ.

Αναζήτησε τώρα Καθηγητή για την Εργασία σου, στο ergasies.arnos.gr

Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2019-20
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16
Λυμένες Εργασίες ΠΛΣ 50 2015-16
Η Γλώσσα C
1. Εισαγωγή στη Γλώσσα C - Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού
Δομές Δεδομένων σε Γλώσσα C
Διαχείριση Αρχείων
Θεμελιώσεις Επιστήμης Η/Υ
Ι : Αλγόριθμοι - Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Επαναληπτικές Ασκήσεις (1)
Ι : Αλγόριθμοι - Κεφ. 2o: Αλγόριθμοι Ταξινόμησης
Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού
Σχεδιασμός Λογισμικού
ΙΙ. Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ

Στείλε την απορία σου!

Μόνο ένα αρχείο. 64 MB όριο
Επιτρεπόμενοι τύποι: jpg png txt pdf doc docx xls xlsx rar zip