Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

Συστήματα Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων (ΣΣΔΕ) (1η Εργασία)
Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΔΕ) (2η-3η Εργασία)
Γραμμικοί Τελεστές και Προβλήματα Συνοριακών Τιμών (ΠΣΤ) (4η-5η Εργασία)
Ολοκληρωτικές Εξισώσεις (6η Εργασία)

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

Λυμένες Εργασίες 2018-2019 ΜΣΜ71
1η Εργασία ΜΣΜ71
2η Εργασία ΜΣΜ71
3η Εργασία ΜΣΜ71
4η Εργασία ΜΣΜ71
5η Εργασία ΜΣΜ71
6η Εργασία ΜΣΜ71
Λυμένες Εργασίες 2017-2018 ΜΣΜ71
2η Εργασία ΜΣΜ71
3η Εργασία ΜΣΜ71
4η Εργασία ΜΣΜ71
5η Εργασία ΜΣΜ71
6η Εργασία ΜΣΜ71
Λυμένες Εργασίες 2016-2017 ΜΣΜ71
1η Εργασία ΜΣΜ71
2η Εργασία ΜΣΜ71
3η Εργασία ΜΣΜ71
4η Εργασία ΜΣΜ71
5η Εργασία ΜΣΜ71
6η Εργασία ΜΣΜ71
Λυμένες Εργασίες 2015-2016 ΜΣΜ71
1η Εργασία ΜΣΜ71
2η Εργασία ΜΣΜ71
3η Εργασία ΜΣΜ71
4η Εργασία ΜΣΜ71
5η Εργασία ΜΣΜ71
6η Εργασία ΜΣΜ71
Λυμένες Εργασίες 2014-2015 ΜΣΜ71
1η Εργασία ΜΣΜ71
2η Εργασία ΜΣΜ71
3η Εργασία ΜΣΜ71
4η Εργασία ΜΣΜ71
5η Εργασία ΜΣΜ71
6η Εργασία ΜΣΜ71
Λυμένες Εργασίες 2013-2014 ΜΣΜ71
1η Εργασία ΜΣΜ71
2η Εργασία ΜΣΜ71
3η Εργασία ΜΣΜ71
4η Εργασία ΜΣΜ71
5η Εργασία ΜΣΜ71
6η Εργασία ΜΣΜ71
Λυμένες Εργασίες 2012-2013 ΜΣΜ71
1η Εργασία ΜΣΜ71
2η Εργασία ΜΣΜ71
3η Εργασία ΜΣΜ71
4η Εργασία ΜΣΜ71
5η Εργασία ΜΣΜ71
6η Εργασία ΜΣΜ71
Λυμένες Εργασίες 2011-2012 ΜΣΜ71
1η Εργασία ΜΣΜ71
2η Εργασία ΜΣΜ71
3η Εργασία ΜΣΜ71
4η Εργασία ΜΣΜ71
5η Εργασία ΜΣΜ71
6η Εργασία ΜΣΜ71
Λυμένες Εργασίες 2010-2011 ΜΣΜ71
1η Εργασία ΜΣΜ71
2η Εργασία ΜΣΜ71
3η Εργασία ΜΣΜ71
4η Εργασία ΜΣΜ71
5η Εργασία ΜΣΜ71
6η Εργασία ΜΣΜ71
Λυμένες Εργασίες 2009-2010 ΜΣΜ71
1η Εργασία ΜΣΜ71
2η Εργασία ΜΣΜ71
3η Εργασία ΜΣΜ71
4η Εργασία ΜΣΜ71
5η Εργασία ΜΣΜ71
6η Εργασία ΜΣΜ71

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

Λυμένα Θέματα ΜΣΜ71 2016 -2017
Λυμένα Θέματα ΜΣΜ71 2015 -2016
Λυμένα Θέματα ΜΣΜ71 2014 -2015
Λυμένα Θέματα ΜΣΜ71 2013 -2014
Λυμένα Θέματα ΜΣΜ71 2012 -2013
Λυμένα Θέματα ΜΣΜ71 2011 -2012
Λυμένα Θέματα ΜΣΜ71 2010 -2011
Λυμένα Θέματα ΜΣΜ71 2009 -2010

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

Φωτογραφία Καθηγητή

Θάνος Κόκκινος

Πανεπιστήμιο Πατρών
Πτυχίο Μαθηματικού Τμήματος
Μαθήματα
Σχολείο: Μαθηματικά
ΑΕΙ-ΤΕΙ: Μαθηματική Ανάλυση, Γραμμική Άλγεβρα, Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις
Θ.Ε.: ΠΛΗ, ΦΥΕ, ΜΣΜ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Στόχος μου είναι το πιο δύσκολο μαθηματικό ζήτημα να γίνει κατανοητό εις βάθος, με τον πιο άμεσο και ουσιώδη τρόπο.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2018: Έγινα δεκτός και θα παρακολουθήσω το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, ΕΚΠΑ, Αθήνα.

2018: Πτυχίο Μαθηματικού Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Διδακτική Εμπειρία
1 Μαρ 2018–30 Απρ 2018: Πρακτική Άσκηση στο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών, όπου και έκανα δειγματική διδασκαλία σε μία ενότητα στα Μαθηματικά ,παρακολούθησα την διδαχή των Μαθηματικών όλων των τάξεων του Γυμνασίου
2015 - Σήμερα: Παράδοση μαθημάτων σε φοιτητές στα:Ανάλυση, Διαφορικές εξισώσεις, Γραμμική Άλγεβρα, Θεωρία Πιθανοτήτων, Στατιστική, Ανάλυση Διαστημάτων, ΠΛΗ12, ΦΥΕ10, ΦΥΕ20

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός