ΔΙΑ 61

Διαχείριση Αέριων Ρύπων

ΔIA 61 - Διαχείριση Αέριων Ρύπων

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Η ενότητα αυτή εισάγει τον φοιτητή στα χαρακτηριστικά της αέριας ρύπανσης. Αποσαφηνίζει το θεωρητικό υπόβαθρο του τομέα αυτού της περιβαλλοντικής επιστήμης μέσα από τη μελέτη των διάφορων πηγών, των τεχνολογιών ελέγχου και απορρύπανσης, της επεξεργασίας των ρύπων καθώς επίσης μας γνωστοποιεί διάφορες μεθόδους προσδιορισμού των αέριων αυτών ρύπων. Τέλος, όπως και οι προηγούμενες ενότητες, κάνει μνεία στο νομοθετικό πλαίσιο που ακολουθεί το κομμάτι αυτό της ρύπανσης.

Με το πέρας της, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων από διάφορους ρύπους, να επιλέγουν τη βέλτιστη τεχνολογία καθώς και να σχεδιάζουν τα συστήματα κατακράτησης ρύπων.


 

Εργασίες ΔΙΑ 61 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 5 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. 

 


 

 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

ΔΙΑ 61: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19
3η Εργασία ΔΙΑ 61
ΔΙΑ 61: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18
4η Εργασία ΔΙΑ 61 - Υποδειγματική Επίλυση
ΔΙΑ 61: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2016-17
ΔΙΑ 61: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16
Λυμένες Εργασίες ΔΙΑ 61 2015-16

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2015 - 2016
Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2015 - 2016

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Βασικές Εκφάνσεις της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
Βασικές Εκφάνσεις της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
Ατμοσφαιρικοί Ρύποι
Ατμοσφαιρικοί Ρύποι
Ατμοσφαιρική Ρύπανση & Ελλάδα
Προσρόφηση
Προσρόφηση
Απορρόφηση
Απορρόφηση
Φωτογραφία Καθηγητή

Αθηνά Σκυριανού

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πτυχίο «Επιστήμης του Περιβάλλοντος»
Μαθήματα
Σχολείο: Μαθηματικά, Φυσική και Γεωγραφία
Θ.Ε : ΔΙΑ, ΠΣΧ(ΠΣΕ, ΠΣΠ)
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Από το 2015 διδάσκω στον ΑΡΝΟ περιβαλλοντικά μαθήματα πανεπιστημιακού επιπέδου και θετικά μαθήματα Α΄Βάθμιας εκπαίδευσης. Μέσω της δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού, έχω ως στόχο να μεταδώσω όλες τις γνώσεις μου, με τρόπο ευχάριστο και διασκεδαστικό. Αντιμετωπίζω κάθε μαθητή/φοιτητή ως μοναδική προσωπικότητα και προσπαθώ να αντιμετωπίζω τις ανάγκες του με ιδιαίτερη προσοχή, έχοντας ως στόχο την μάθηση μέσα από την προσωπική σκοπιά.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2009: Πτυχίο «Επιστήμης του Περιβάλλοντος» – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2012: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» με ειδίκευση στα «Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος» - ΕΜΠ & ΠΑΠΕΙ

Διδακτική Εμπειρία
2015 - σήμερα: Διδασκαλία στο Κέντρο Σπουδών ΑΡΝΟΣ Περιβαλλοντικών μαθημάτων πανεπιστημιακού επιπέδου, Μαθηματικών, Φυσικής και Γεωγραφίας, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Συγγραφικό Υλικό
«Εκτίμηση της τοξικής δράσης του φυτοφαρμάκου diuron με τη χρήση του φωτοσυνθετικού οργανισμού Lemna minor» Μυτιλήνη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2009
«Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση στραγγισμάτων από την βιολογική αποδόμηση απορριμμάτων του ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής», Αθήνα, Ε.Μ.Π. – Πανεπιστήμιο Πειραιά, 2012

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός