ΔΙΑ 51

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

ΔIA 51 - Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Η ενότητα ΔΙΑ 51, εστιάζει στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων στα θέματα των τεχνολογιών επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων και στην κατανόηση της δομής και λειτουργίας του περιβάλλοντος, ως τελικό αποδέκτη των αποβλήτων και αποτελεί μια εκ των 4 θεματικών ενοτήτων του προγράμματος «Διαχείριση Αποβλήτων» του ΕΑΠ. Στο σύνολο της θεματικής ενότητας θα μελετήσουμε τις επιμέρους κατηγορίες στερεών αποβλήτων:

  • Οικιακά και άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα
  • Επικίνδυνα απόβλητα
  • Γεωργικά απόβλητα

 

Εργασίες ΔΙΑ 51 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 5 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. 

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΔΙΑ 51

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

ΔΙΑ 51: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018
ΔΙΑ 51: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

Τόμος Α΄: Οικιακά και άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα
Εισαγωγή
1. Θεσμικό Πλαίσιο για την διαχείριση των οικιακών και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
5. Βιολογική επεξεργασία των οικιακών και άλλων μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
Φωτογραφία Καθηγητή

Κυριακή Χατζηβαρίτη

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος
Μαθήματα
ΑΕΙ - ΤΕΙ: Περιβαλλοντικές Επιστήμες, ΔΙΑ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Με το Κέντρο Online Education AΡΝΟΣ προσβλέπουμε σε ένα καινοτόμο και ελκυστικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπου με την παροχή της γνώσης προάγουμε την ενεργητική συμμετοχή και την δημοκρατική σκέψη έχοντας ως γνώμονα τον σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και την διαφορετικότητα του καθενός.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2010: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα «Περιβάλλον – Νέες Τεχνολογίες» του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

2008: Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης.

Διδακτική Εμπειρία
2014 - σήμερα: Διδασκαλία στο Κέντρο Online Education AΡΝΟΣ των Ενοτήτων ΔΙΑ50, ΔΙΑ51, ΔΙΑ60 του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΕΑΠ «Διαχείριση αποβλήτων»
2012 - σήμερα: Συγγραφή & Υποστήριξη Πανεπιστημιακών Εργασιών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων στο αντικείμενο των Περιβαλλοντικών Επιστημών
2008 – 2011: Διδασκαλία Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός