ΔΙΑ 50

Φυσικό Περιβάλλον και Ρύπανση

ΔIA 50 - Φυσικό Περιβάλλον και Ρύπανση

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Η ενότητα ΔΙΑ 50, αποσκοπεί στην εξοικείωση με το φυσικό περιβάλλον, τα οικοσυστήματα και των μηχανισμών ρύπανσης του χερσαίου, θαλάσσιου και ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και αποτελεί την εισαγωγική και μια εκ των 4 θεματικών ενοτήτων του προγράμματος «Διαχείριση Αποβλήτων» του ΕΑΠ.

Στο σύνολο της θεματικής ενότητας θα μελετήσουμε:

  • τις φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές διεργασιών στο χερσαίο, θαλάσσιο και ατμοσφαιρικό περιβάλλον παρουσία ρύπων
  • τους κυριότερους φυσικούς κύκλους και τον ρόλο των μικροοργανισμών
  • την σύσταση και δομή της ατμόσφαιρας, τους κυριότερους ατμοσφαιρικούς ρύπους και την διασπορά αυτών από σημειακές πηγές
  • την εκτίμηση της ποιότητας του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών συνθηκών
  • τις επιπτώσεων από τη διάθεση των αποβλήτων στο περιβάλλον

 

Εργασίες ΔΙΑ 50 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 5 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΔΙΑ 50

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

ΔΙΑ 50: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019
1η Γραπτή Εργασία | ΔΙΑ 50 | 2018-19
ΔΙΑ 50: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018
ΔΙΑ 50: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016
5η Λυμένη Εργασία 2015-2016
4η Λυμένη Εργασία 2015-2016
3η Λυμένη Εργασία 2015-2016
2η Λυμένη Εργασία 2015-2016
1η Λυμένη Εργασία 2015-2016
Φωτογραφία Καθηγητή

Κυριακή Χατζηβαρίτη

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος
Μαθήματα
ΑΕΙ - ΤΕΙ: Περιβαλλοντικές Επιστήμες, ΔΙΑ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Με το Κέντρο Online Education AΡΝΟΣ προσβλέπουμε σε ένα καινοτόμο και ελκυστικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπου με την παροχή της γνώσης προάγουμε την ενεργητική συμμετοχή και την δημοκρατική σκέψη έχοντας ως γνώμονα τον σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και την διαφορετικότητα του καθενός.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2010: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα «Περιβάλλον – Νέες Τεχνολογίες» του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

2008: Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης.

Διδακτική Εμπειρία
2014 - σήμερα: Διδασκαλία στο Κέντρο Online Education AΡΝΟΣ των Ενοτήτων ΔΙΑ50, ΔΙΑ51, ΔΙΑ60 του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΕΑΠ «Διαχείριση αποβλήτων»
2012 - σήμερα: Συγγραφή & Υποστήριξη Πανεπιστημιακών Εργασιών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων στο αντικείμενο των Περιβαλλοντικών Επιστημών
2008 – 2011: Διδασκαλία Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός