ΔΧΤ 61

Οικονομικά Τεχνικών Έργων

ΔΧΤ 61 - Οικονομικά Τεχνικών Έργων

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Η θεματική ενότητα ΔΧΤ 61, είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες ενότητες του προγράμματος Διαχείριση Τεχνικών Έργων του ΕΑΠ και περιλαμβάνει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

Α' Οικονομική τεχνικών έργων

Στο πρώτο γνωστικό αντικείμενο αναλύονται οι μεθοδολογίες οικονομικής αξιολόγησης επενδύσεων, η απόσβεση του μηχανολογικού εξοπλισμού έργων και σχέδια αντικατάστασης του, η χρηματοοικονομική δομή των επιχειρήσεων, η αξιολόγηση χρηματοοικονομικών κινδύνων, καθώς και η οικονομική σκοπιμότητα και οι πηγές χρηματοδότησης των δημοσίων έργων. 

Β' Σχεδιασμός και εκτίμηση έργων

Το δεύτερο γνωστικό αντικείμενο περιγράφει μεταξύ άλλων τη δομή των τεχνικών έργων, τα μέτρα διαχείρισης των κινδύνων σ’ αυτά, καθώς και τη διαδικασία παράδοσης - παραλαβής και το πρόγραμμα συντήρησης ενός έργου.

Γ' Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός έργων

Το τρίτο και τελευταίο γνωστικό αντικείμενο αναλύει τις μεθοδολογίες χρονικού προγραμματισμού ενός έργου, τη διάθεση των μέσων παραγωγής στις εργασίες αυτού, καθώς και τη χρηματοροή πληρωμών του. Επίσης περιγράφεται η χρονική επιτάχυνση ενός έργου, ο έλεγχος της προόδου εκτέλεσης του και ο αναπρογραμματισμός του, όπως και η παρουσίαση λογισμικών προγραμματισμού και διαχείρισης έργων.

Στόχος μας στον Αρνό είναι να εξηγήσουμε τις βασικές έννοιες της θεωρίας, να αναλύσουμε τον τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης των θεμάτων καθώς και να βοηθήσουμε στην οργάνωση για μια αποτελεσματική μελέτη που θα οδηγήσει τόσο στην απόκτηση των γνώσεων όσο και στην επιτυχία στη τελικές εξετάσεις της Θεματικής Ενότητας.


 

Εργασίες ΔΧΤ 61 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 5 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. 
 

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΔΧΤ 61

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

ΔΧΤ 61: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018
ΔΧΤ 61: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

Φωτογραφία Καθηγητή

Ηλίας Χρηστάκης

Πανεπιστήμιο Πειραιά
Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής
Μαθήματα
Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική, Ανάλυση Επενδύσεων, Διοικητική Λογιστική, Τραπεζική Λογιστική, Οικονομετρία, ΜΒΑ, ΤΡΑ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Μέσω της διδασκαλίας μου στον AΡΝΟ, έχει ανοίξει μία νέα σελίδα στη σχέση μου με τα Οικονομικά. Η ανατροφοδότηση από τους φοιτητές με βοηθάει να βλέπω το γνωστικό μου αντικείμενο πιο κριτικά και εποικοδομητικά. Επίσης, η εργασίακή μου εμπειρία στα ως άνω αντικείμενα μου επιτρέπει να παντρεύω τη θεωρία με την πράξη δίνοντας ουσία στο εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2004: M.Sc. Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής - Πανεπιστήμιο Πειραιά

1996: Πτυχίο Στατιστικής – Τμήμα Στατιστικής - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πιστοποίηση Δ.Π.Χ.Α. από τον ICAEW

Διδακτική Εμπειρία
2014 – Σήμερα: Διδασκαλίας χρηματοοικονομικών, στατιστικών και λογιστικών μαθημάτων στο Κέντρο Online Education AΡΝΟΣ και στο www.eap-tutors.com

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός