ΔΧΤ 51

Τεχνική της Κατασκευής

ΔΧΤ 51 - Τεχνική της Κατασκευής

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Η Θεματική Ενότητα ΔΧΤ 51 είναι από τις πιο συνδυαστικές ενότητες του προγράμματος Διαχείριση Τεχνικών Έργων το ΕΑΠ και περιλαμβάνει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

Α' Ανάλυση και Σχεδιασμός Κατασκευών

Το πρώτο γνωστικό αντικείμενο ασχολείται με την ανάλυση και το σχεδιασμό των τεχνικών έργων και πιο συγκεκριμένα με την κατασκευή Οδών, Γεφυρών και Φραγμάτων.

Β' Αρχές Τεχνολογίας Κατασκευών

Το δεύτερο γνωστικό αντικείμενο ασχολείται με μεθόδους μετρήσεων των εδαφικών χαρακτηριστικών καθώς και με προσωρινές βοηθιτικές κατασκευές (ικριώματα, αγκυρώσεις κλπ).

Γ' Δομικά Υλικά και Εξοπλισμός - Κατασκευής Τεχνικών Έργων 

Το τρίτο γνωστικό αντικείμενο είναι ο διαχωρισμός των δομικών υλικών και τα χαρακτηριστικά τους καθώς επίσης και τα είδη και ο τρόπος εφαρμογής των ξυλοτύπων.

Στόχος μας στον Αρνό είναι να εξηγήσουμε τις βασικές έννοιες της θεωρίας, να αναλύσουμε τον τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης των θεμάτων καθώς και να βοηθήσουμε στην οργάνωση για μια αποτελεσματική μελέτη που θα οδηγήσει τόσο στην απόκτηση των γνώσεων όσο και στην επιτυχία στη τελικές εξετάσεις της Θεματικής Ενότητας.


 

Εργασίες ΔΧΤ 51 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 5 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. 
 

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΔΧΤ 51

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

Εργασίες ακαδημαϊκού έτους 2016-17
Εργασίες ακαδημαϊκού έτους 2013-14 ΔΧΤ 51

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

Τελικές Εξετάσεις
ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός