ΠΣΠ 51

Η ενότητα αυτή αποτελεί συνέχεια της ΠΣΠ 50. Οι φοιτητές εδώ καλούνται να εμβαθύνουν, αφού έχουν διδαχτεί και κατανοήσει βασικές περιβαλλοντικές έννοιες, σε θέματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού πόλεων και κυρίως στις μεθόδους εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και αξιολόγησης του ίδιου του περιβάλλοντος.

Οι φοιτητές με την ολοκλήρωση της ενότητας θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται το πλαίσιο μιας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), να αξιολογούν μια πόλη ως ζωντανό οικοσύστημα με εισροές και εκροές, να εκτιμούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός έργου (μεταφορές, απορρίμματα, δίκτυα) χρησιμοποιωντας εργαλεία όπως η περιβαλλοντική  αξιολόγηση, να προτείνουν λύσεις και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και να θέτουν τα περιβαλλοντικά δεδομένα ενός μελλοντικού έργου. Και εδώ βέβαια η μελέτη της εκάστωτε νομοθεσίας, θα έχεο πρωταγωνιστικό ρόλο.

Στη βασική θεματολογία της ενότητας εμπίπτουν θέματα όπως

  1. Πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός
  2. Πολιτικές για το αστικό περιβάλλον
  3. Εκτίμηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Δεν βρίσκεις την απάντηση; Στείλε μας την ερώτησή σου εδώ.
 
Φωτογραφία Καθηγητή

Αθηνά Σκυριανού

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πτυχίο «Επιστήμης του Περιβάλλοντος»
Μαθήματα
Σχολείο: Μαθηματικά, Φυσική και Γεωγραφία
Θ.Ε : ΔΙΑ, ΠΣΧ(ΠΣΕ, ΠΣΠ)
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Από το 2015 διδάσκω στον ΑΡΝΟ περιβαλλοντικά μαθήματα πανεπιστημιακού επιπέδου και θετικά μαθήματα Α΄Βάθμιας εκπαίδευσης. Μέσω της δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού, έχω ως στόχο να μεταδώσω όλες τις γνώσεις μου, με τρόπο ευχάριστο και διασκεδαστικό. Αντιμετωπίζω κάθε μαθητή/φοιτητή ως μοναδική προσωπικότητα και προσπαθώ να αντιμετωπίζω τις ανάγκες του με ιδιαίτερη προσοχή, έχοντας ως στόχο την μάθηση μέσα από την προσωπική σκοπιά.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2009: Πτυχίο «Επιστήμης του Περιβάλλοντος» – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2012: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» με ειδίκευση στα «Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος» - ΕΜΠ & ΠΑΠΕΙ

Διδακτική Εμπειρία
2015 - σήμερα: Διδασκαλία στο Κέντρο Σπουδών ΑΡΝΟΣ Περιβαλλοντικών μαθημάτων πανεπιστημιακού επιπέδου, Μαθηματικών, Φυσικής και Γεωγραφίας, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Συγγραφικό Υλικό
«Εκτίμηση της τοξικής δράσης του φυτοφαρμάκου diuron με τη χρήση του φωτοσυνθετικού οργανισμού Lemna minor» Μυτιλήνη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2009
«Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση στραγγισμάτων από την βιολογική αποδόμηση απορριμμάτων του ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής», Αθήνα, Ε.Μ.Π. – Πανεπιστήμιο Πειραιά, 2012

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός