ΠΣΠ 50

Η εισαγωγική αυτή ενότητα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων" αποτελεί θεμέλιο λίθο για την πρώτη επαφή των φοιτητών και την κατανόηση διάφορων διαδικασιών εξέλιξης του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και για την εμβάθυνση στις ίδιες τις διαδικασίες, στα φαινόμενα που αυτές προκαλούν καθώς και στις καταστάσεις που επηρεάζουν.

Οι φοιτητές καλούνται λοιπόν να εμβαθύνουν σε θέματα εξέλιξης του Φυσικού Περιβάλλοντος (υδρόσφαιρα, ατμόσφαιρα, έδαφος, βιόσφαιρα), να κατανοήσουν τα προβλήματα, ανθρωπογενή ή μη, που προκύπτουν στο φυσικό περιβάλλον, να ενημερωθούν για  βασικά θέματα του ενεργειακού τομέα, όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, να εισέλθουν σε θέματα βιώσιμου αστικού σχεδιασμού καθώς και δημογραφίας, αλλά και να μελετήσουν την συνεχώς εξελισσόμενη περιβαλλοντική νομοθεσία. 

Βασικές ενότητες που θα μας απασχολήσουν στην παρούσα ενότητα είναι

  1. Το φυσικό περιβάλλον
  2. Το ανθρωπογενές περιβάλλον
  3. Η ενέργεια
  4. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα και
  5. Το νομικό πλαίσιο και οι φορείς προστασίας

Με τα εφόδια αυτά, θα μπορέσουν όλοι οι φοιτητές να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και της σύγχρονης πολιτικής που το διέπει.

Δεν βρίσκεις την απάντηση; Στείλε μας την ερώτησή σου εδώ.
 
Φωτογραφία Καθηγητή

Αθηνά Σκυριανού

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πτυχίο «Επιστήμης του Περιβάλλοντος»
Μαθήματα
Σχολείο: Μαθηματικά, Φυσική και Γεωγραφία
Θ.Ε : ΔΙΑ, ΠΣΧ(ΠΣΕ, ΠΣΠ)
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Από το 2015 διδάσκω στον ΑΡΝΟ περιβαλλοντικά μαθήματα πανεπιστημιακού επιπέδου και θετικά μαθήματα Α΄Βάθμιας εκπαίδευσης. Μέσω της δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού, έχω ως στόχο να μεταδώσω όλες τις γνώσεις μου, με τρόπο ευχάριστο και διασκεδαστικό. Αντιμετωπίζω κάθε μαθητή/φοιτητή ως μοναδική προσωπικότητα και προσπαθώ να αντιμετωπίζω τις ανάγκες του με ιδιαίτερη προσοχή, έχοντας ως στόχο την μάθηση μέσα από την προσωπική σκοπιά.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2009: Πτυχίο «Επιστήμης του Περιβάλλοντος» – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2012: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» με ειδίκευση στα «Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος» - ΕΜΠ & ΠΑΠΕΙ

Διδακτική Εμπειρία
2015 - σήμερα: Διδασκαλία στο Κέντρο Σπουδών ΑΡΝΟΣ Περιβαλλοντικών μαθημάτων πανεπιστημιακού επιπέδου, Μαθηματικών, Φυσικής και Γεωγραφίας, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Συγγραφικό Υλικό
«Εκτίμηση της τοξικής δράσης του φυτοφαρμάκου diuron με τη χρήση του φωτοσυνθετικού οργανισμού Lemna minor» Μυτιλήνη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2009
«Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση στραγγισμάτων από την βιολογική αποδόμηση απορριμμάτων του ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής», Αθήνα, Ε.Μ.Π. – Πανεπιστήμιο Πειραιά, 2012

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός