ΠΣΕ 61

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

Η ενότητα ΠΣΕ 61 αποτελεί το τελευταίο σκέλος για την εμβάθυνση στην περιβαλλοντική διάσταση των μεγάλων έργων υποδομής. Ο φοιτητής ολοκληρώνοντάς την θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις διάφορων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, όπως οι μονάδες διάθεσης αποβλήτων, οι μέθοδοι προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, η προστασία της παράκτιας ζώνης και πολλά άλλα.

Ο φοιτητής καλείται στην ενότητα αυτή να εξοικειωθεί με τις διεργασίες στην παράκτια ζώνη, στους βιολογικούς καθαρισμούς καθώς και με τις πολιτικές συγκοινωνιακού αειφορικού σχεδιασμού.

Τα βασικά θέματα που θα μας απασχολήσουν στην ενότητα αυτή είναι

  1. Η τεχνολογία προστασίας περιβάλλοντος
  2. Η αποκατάσταση περιβάλλοντος με έμφαση στα έργα μεταφορών
  3. Η αναβάθμιση - μετασκευή - συντήρηση έργων υποδομής και
  4. Τα έργα προστασίας και αποκατάτασης ακτών και τοπίου (λατομείων, αποθέσεων κ.τ.λ.)
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018
Δεν βρίσκεις την απάντηση; Στείλε μας την ερώτησή σου εδώ.
 
Φωτογραφία Καθηγητή

Αθηνά Σκυριανού

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πτυχίο «Επιστήμης του Περιβάλλοντος»
Μαθήματα
Σχολείο: Μαθηματικά, Φυσική και Γεωγραφία
Θ.Ε : ΔΙΑ, ΠΣΧ(ΠΣΕ, ΠΣΠ)
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Από το 2015 διδάσκω στον ΑΡΝΟ περιβαλλοντικά μαθήματα πανεπιστημιακού επιπέδου και θετικά μαθήματα Α΄Βάθμιας εκπαίδευσης. Μέσω της δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού, έχω ως στόχο να μεταδώσω όλες τις γνώσεις μου, με τρόπο ευχάριστο και διασκεδαστικό. Αντιμετωπίζω κάθε μαθητή/φοιτητή ως μοναδική προσωπικότητα και προσπαθώ να αντιμετωπίζω τις ανάγκες του με ιδιαίτερη προσοχή, έχοντας ως στόχο την μάθηση μέσα από την προσωπική σκοπιά.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2009: Πτυχίο «Επιστήμης του Περιβάλλοντος» – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2012: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» με ειδίκευση στα «Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος» - ΕΜΠ & ΠΑΠΕΙ

Διδακτική Εμπειρία
2015 - σήμερα: Διδασκαλία στο Κέντρο Σπουδών ΑΡΝΟΣ Περιβαλλοντικών μαθημάτων πανεπιστημιακού επιπέδου, Μαθηματικών, Φυσικής και Γεωγραφίας, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Συγγραφικό Υλικό
«Εκτίμηση της τοξικής δράσης του φυτοφαρμάκου diuron με τη χρήση του φωτοσυνθετικού οργανισμού Lemna minor» Μυτιλήνη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2009
«Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση στραγγισμάτων από την βιολογική αποδόμηση απορριμμάτων του ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής», Αθήνα, Ε.Μ.Π. – Πανεπιστήμιο Πειραιά, 2012

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός