ΜΣΜ 50

Βασικές Θεωρίες και Μέθοδοι στα Μαθηματικά

ΜΣΜ 50 - Βασικές Θεωρίες και Μέθοδοι στα Μαθηματικά

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

 Μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών του κέντρου Αρνός κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους θα καταφέρει ο φοιτητής να αναπτύξει τις παρακάτω ικανότητες.

  • να γνωρίζει και να κατανοεί τα βασικά θεωρήματα της Ανάλυσης και ειδικότερα τα θεωρήματα του διαφορικού λογισμού, του ολοκληρωτικού λογισμού, των μιγαδικών συναρτήσεων και της ομοιόμορφης σύγκλισης ακολουθιών συναρτήσεων
  • να κάνει υπολογισμούς χρησιμοποιώντας τα παραπάνω μαθηματικά εργαλεία
  • να γνωρίζει και να κατανοεί τα βασικά θεωρήματα της Γραμμικής Άλγεβρας και ειδικότερα τα θεωρήματα που αφορούν την  δομή των  διανυσματικών χώρων πεπερασμένης διάστασης, τους γραμμικούς μετασχηματισμούς,   καθώς και την μορφή  Jordan ενός γραμμικού μετασχηματισμού
  • να χρησιμοποιεί τα εργαλεία της Γραμμικής Άλγεβρας στην μοντελοποίηση   φυσικών  προβλημάτων
  • να εφαρμόζει τα παραπάνω εργαλεία στην επίλυση γραμμικών συστημάτων  διαφορικών εξισώσεων, στην μελέτη αλυσίδων Markov, στον γραμμικό προγραμματισμό κ.α
  • να γνωρίζει βασικές έννοιες της Θεωρίας Πιθανοτήτων

 

Εργασίες MΣΜ 50 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 4 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. 
 

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη MΣΜ 50

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

7ο Μάθημα: Γραμμικά συστήματα
Γραμμικά συστήματα
Θεωρία - Μεθοδολογία
Μέθοδος Aπαλοιφής του Gauss
Μέθοδος Οριζουσών (Crammer)
Παραμετρικά Συστήματα
8ο Μάθημα: Πίνακες
Πίνακες
Έννοια & Δομή Πινάκων
Πράξεις με Πίνακες
Υπολογισμός Ορίζουσας - Ιδιότητες
Αντίστροφος Πίνακας
9o Μάθημα: Διανυσματικοί χώροι και υπόχωροι
Διανυσματικοί χώροι και υπόχωροι
Διανυσματικοί Χώροι - Υπόχωροι
Γραμμική Ανεξαρτησία Διανυσμάτων
Βάση & Διάσταση Διανυσματικού Υποχώρου
10ο Μάθημα: Γραμμικές Απεικονίσεις
10.3. Πυρήνας & Πεδίο Τιμών Γραμμικής Απεικόνισης
10.4. Πίνακας αναπαράστασης γραμμικής απεικόνισης
Συνδυαστικά Θέματα Γραμμικών Απεικονίσεων
11ο Μάθημα: Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα
Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα
11.1. Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα
11.2. Θεώρημα των Cayley - Hamilton
11.3. Διαγωνοποίηση Τετραγωνικών Πινάκων
Παράρτημα: Κωνικές Τομές & Τετραγωνικές Μορφές
12ο Μάθημα: Πιθανότητες
Κεφάλαιο 1ο: Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων
1.1 Εισαγωγή στις Πιθανότητες
1.2 Δεσμευμένη ή Υπό Συνθήκη Πιθανότητα
1.3 Αρχές Απαρίθμησης
Κεφάλαιο 2ο: Διακριτές Κατανομές
2.1 Διωνυμική Κατανομή
2.2 Κατανομή Poisson
Κεφάλαιο 3ο: Συνεχείς Κατανομές
3.0 Εισαγωγή & Γνωριμία
3.1 Εκθετική Κατανομή
3.2 Κανονική Κατανομή (Gauss)

Έχεις απορία; Θέλεις εργασία; Επικοινώνησε στο 210 38 22 157 ή mtx@arnos.gr

ΜΣΜ 50: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18
1η Γραπτή εργασία 2017-2018
2η Γραπτή Εργασία 2017-2018
3η Εργασία ΜΣΜ50 2017-2018
4η Γραπτή Εργασία ΜΣΜ50 2017-2018
5η Γραπτή Εργασία ΜΣΜ50 2017-2018
6η Γραπτή Εργασία ΜΣΜ50 2017-2018
ΜΣΜ 50: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2016-17
1η Γραπτή Εργασία ΜΣΜ 50 (2016-2017)
ΜΣΜ 50: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16
Λυμένες Εργασίες ΜΣΜ 50 2015-16

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός