Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Έργων - ΔΧΤ 50

Η θεματική ενότητα ΔΧΤ 50, είναι από τις βασικές ενότητες του προγράμματος Διαχείριση Τεχνικών Έργων του ΕΑΠ και περιλαμβάνει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

Α' Αρχές διοίκησης επιχειρήσεων

Το πρώτο γνωστικό αντικείμενο περιγράφει την οργανωτική και οικονομική δομή των επιχειρήσεων, τα συστήματα διοίκησης, το στρατηγικό προγραμματισμό και τη χρηματοοικονομική διοίκηση των επιχειρήσεων.

Β' Οργάνωση και διοίκηση εργοταξίου

Το δεύτερο γνωστικό αντικείμενο περιγράφει την οργανωτική δομή του εργοταξίου, τους κανόνες διοίκησης και διαχείρισης των πόρων της επιχείρησης και του εργοταξίου, την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων που αφορούν τη θέση και τη χωροταξική διάταξη του εργοταξίου, τις απαιτούμενες αναλύσεις - μελέτες για την οργάνωση και εγκατάσταση του εργοταξίου, καθώς και τις τεχνικές και οικονομικές προσφορές για συμμετοχή σε διαγωνισμούς έργων και μελετών και τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης έργων.

Γ' Πληροφοριακά συστήματα στη διαχείριση τεχνικών έργων

Το τρίτο και τελευταίο γνωστικό αντικείμενο περιγράφει τα πληροφοριακά συστήματα για τη διαχείριση τεχνικών έργων στα κεντρικά γραφεία της εργοληπτικής επιχείρησης και στο εργοτάξιο.

Στόχος μας στον Αρνό είναι να εξηγήσουμε τις βασικές έννοιες της θεωρίας, να αναλύσουμε τον τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης των θεμάτων καθώς και να βοηθήσουμε στην οργάνωση για μια αποτελεσματική μελέτη που θα οδηγήσει τόσο στην απόκτηση των γνώσεων όσο και στην επιτυχία στη τελικές εξετάσεις της Θεματικής Ενότητας

 

ΔΧΤ 50: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19
ΔΧΤ 50: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16
Λυμένες Εργασίες ΔΧΤ 50 2015-16
ΔΧΤ 50: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2012-13
ΔΧΤ 50 - ΓΕ1 (2012-2013)
ΔΧΤ 50 - ΓΕ2 (2012-2013)
ΔΧΤ 50 - ΓΕ4 (2012-2013)
ΔΧΤ 50 - ΓΕ5 (2012-2013)
Τελικές Εξετάσεις
ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Δεν βρίσκεις την απάντηση; Στείλε μας την ερώτησή σου εδώ.
 

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός