ΕΚΠ 64

"ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ"

Σκοπός της ΘΕ είναι η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε οι απόφοιτοι να είναι δυνατόν να σχεδιάζουν, να οργανώνουν, να διαχειρίζονται και να αξιολογούν προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και να διδάσκουν σε αυτά μαθήματα της ειδικότητάς τους.

Βασικοί στόχοι της ΘΕ είναι όσοι την ολοκληρώσουν να μπορούν να:

- γνωρίζουν το θεωρητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων και τις ιδιαιτερότητές της σε σχέση με άλλα επιστημονικά πεδία
- αντιλαμβάνονται την κοινωνική-οικονομική λειτουργία της
- γνωρίζουν σφαιρικά τη μεθοδολογία λειτουργίας των προγραμμάτων της (είτε πρόκειται για επιχειρησιακά προγράμματα με εθνική εμβέλεια, είτε για επιμέρους προγράμματα που απευθύνονται σε ομάδες εκπαιδευομένων)
- είναι ικανοί να σχεδιάσουν και να οργανώσουν τα προγράμματα αυτά
- είναι ικανοί να εκπαιδεύσουν ενήλικους (στα δύο τελευταία σημεία η ΘΕ καλύπτει το περιεχόμενο ενός προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών)
- είναι ικανοί να μελετούν ζητήματα και να αξιολογούν προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

Δεν βρίσκεις την απάντηση; Στείλε μας την ερώτησή σου εδώ.
 

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός