ΕΚΠ 62

Βασικός σκοπός της ΘΕ είναι να προσφέρει στους διοικούντες ή σε εκείνους που πρόκειται να διοικήσουν εκπαιδευτικές μονάδες ή εκπαιδευτικούς οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς:

Σχεδιασμός, προγραμματισμός και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.
- Διασύνδεση των εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών με τους κοινωνικούς θεσμούς.
- Οικονομική διαχείριση.
- Αξιοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βασικοί στόχοι:
- Η μελέτη και η κατανόηση των σύγχρονων θεωρητικών και ερευνητικών αναζητήσεων σε θέματα που αναφέρονται στην εκπαιδευτική πολιτική και τη διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων, στο σχεδιασμό και τον προγραμματισμό, τη λήψη των αποφάσεων, τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής, την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της εκπαίδευσης, τη διαχείριση και αξιοποίηση των οικονομικών πόρων και του χρόνου σε επίπεδο εκπαιδευτικών μονάδων.
- Η ανάλυση και η κατανόηση των παραμέτρων και των ζητημάτων που συνδέονται με την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιμόρφωση, στην προώθηση της επικοινωνίας, στους τρόπους υποστήριξης και εμψύχωσης και στην υποδοχή και ενεργητική ένταξη των νέων εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό σύστημα.
- Η μελέτη και η κατανόηση του θεωρητικού και ερευνητικού προβληματισμού που συνδέεται με ζητήματα αξιολόγησης, απολογισμού και λογοδοσίας, ελέγχου στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο της σχέσης σχολείου και κοινωνικού περιβάλλοντος, σε συνάρτηση με τις εξελίξεις που σημειώνονται στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Η ευαισθητοποίηση και η ανάπτυξη κριτικών ικανοτήτων για το σχεδιασμό, την οργάνωση, τη διοίκηση και τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής εκπαιδευτικών μονάδων.

Δεν βρίσκεις την απάντηση; Στείλε μας την ερώτησή σου εδώ.
 

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός