ΕΚΠ 51

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
 

 

 • Η έρευνα έχει ως βασικό της σκοπό, την σύνδεση του υλικού που συλλέγουμε μέσω της εμπειρίας (εμπειρική έρευνα) με τη θεωρία, μέσα από τις διάφορες μεθόδους της έρευνας.
   

 

 • Η εμπειρική εκπαιδευτική έρευνα αποτελείται από τις εξής προσεγγίσεις: Ποσοτική, ποιοτική και μεικτή.

   

 • Η εμπειρική έρευνα αποτελείται από τα ακόλουθα είδη: Εθνογραφική έρευνα, πείραμα, έρευνα συσχετίσεων, έρευνα δράσης, αφηγηματική-περιγραφική έρευνα, δειγματοληπτική έρευνα.
   

 

 • Η ποιότητα της έρευνας κρίνεται από την καταλληλότητα των μεθόδων που χρησιμοποιούμε, την ευστοχία του ερευνητικού μας σχεδίου και την διεξαγωγή αξιόπιστων και χρήσιμων συμπερασμάτων.
   

 

 • Βασικοί δείκτες για την πραγματοποίηση μιας επιτυχή εμπειρικής έρευνας αποτελούν η εγκυρότητα των μεθόδων που χρησιμοποιήσαμε και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της.
   

 

 • Η εμπειρική εκπαιδευτική έρευνα οφείλει να τηρεί πιστά τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Απαιτείται από την πλευρά των ερευνητών να διατηρούν σε ισόρροπη σχέση την διερεύνηση της επιστήμης και τα ανθρώπινα δικαιώματα που ενδεχομένως να απειλούνται από την έρευνα.
Δεν βρίσκεις την απάντηση; Στείλε μας την ερώτησή σου εδώ.
 

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός