ΕΚΕ 52

Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν τη Θ.Ε. θα μπορούν να:

- Γνωρίζουν σε βάθος τις θεωρητικές προσεγγίσεις του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων και ιδιαίτερα τις πλέον σύγχρονες.
- Μπορούν να διακρίνουν σε βάθος τα κοινά σημεία και τις διαφορές των ιδεών των βασικών θεμελιωτών της εκπαίδευσης ενηλίκων (Freire, Mezirow), καθώς και τον τρόπο εφαρμογής αυτών των ιδεών στην πράξη.
- Γνωρίζουν τους προβληματισμούς και τις τάσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της θεωρίας της Μετασχηματίζουσας Μάθησης.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

α) Σύγχρονες θεμελιώδεις απόψεις για την εκπαίδευση ενηλίκων 
β) Η κριτική προσέγγιση της εκπαίδευσης ενηλίκων
γ) Η θεωρία της μετασχημαζίτουσας μάθησης
δ) Τάσεις και εξελίξεις της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα

EKE 52: Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016
4η Λυμένη Εργασία 2015-2016
3η Λυμένη Εργασία 2015-2016
2η Λυμένη Εργασία 2015-2016
1η Λυμένη Εργασία 2015-2016
Δεν βρίσκεις την απάντηση; Στείλε μας την ερώτησή σου εδώ.
 

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός