ΕΚΕ 50

Η ενότητα ΕΚΕ 50 αφορά και σχετίζεται με τη Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ειδικότερα, το μάθημα εστιάζει στην επισκόπηση των θεωριών των κυριότερων στοχαστών του κλάδου και  συνάμα στο μεθοδολογικό πλαίσιο πάνω στο οποίο πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων σε πρακτικό επίπεδο αναφοράς.

 

Έτσι, με το πέρας των μαθημάτων θα έχουμε κατανοήσει πλήρως:

 •    Την έννοια της Εναρκτήριας Συνάντησης και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συμβάλλει στην εκπαιδευτική διεργασία
 •      Τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με γνώμονα
 •      Τον σκοπό του
 •     Το περιεχόμενό του
 •      Τη διάρκεια
 •      Τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων καθώς και αυτά του εκπαιδευτή
 •      Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων
 •      Τις Τεχνικές μάθησης που πρέπει να ακολουθηθούν
 •      Τα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν
 •      Την έννοια του Εκπαιδευτή και της Ομάδας
 •      Την έννοια και της σημασία της Επικοινωνίας στην Ομάδα

 

Άλλωστε.. Ας μην ξεχνάμε ότι η Εκπαίδευση Ενηλίκων απαιτεί σωστή μεθοδολογία και σχεδιασμό προκειμένου οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι να Κατανοήσουν εύκολα και ουσιαστικά, να Συμμετέχουν ενεργητικά και να Ολοκληρώσουν ένα Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Επιτυχώς...

Όπως και Εσείς...

Δεν βρίσκεις την απάντηση; Στείλε μας την ερώτησή σου εδώ.
 

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός