Πληροφορική Γ' Λυκείου

Η Επιστήμη των Η/Υ είναι ένα συναρπαστικό επιστημονικό πεδίο που έχει επιπτώσεις στις περισσότερες πτυχές της καθημερινής ζωής.

 

Πρωταρχικός στόχος του μαθήματος ΑΕΠΠ είναι οι μαθητές:

§ να αναπτύξουν αναλυτική και συνθετική σκέψη.
§ να μπορούν να επιλύουν απλά προβλήματα σε προγραμματιστικό  περιβάλλον.
§ να αναπτύξουν δεξιότητες και μεθοδολογίες σχετικά με την αλγοριθμική και την    ορθολογική τους χρήση στην καθημερινή ζωή.
 
Απώτερος στόχος είναι ο μαθητής να γίνει δημιουργικός και να αναπτύξει ικανότητες ώστε να συνδημιουργήσει το μέλλον της τεχνολογίας…
 

Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει:

Ένα αρχικό μέρος όπου παρουσιάζεται η θεωρία του μαθήματος        μ’ ένα σύντομο και κατανοητό τρόπο,
Ένα δεύτερο μέρος που περιλαμβάνει μεθοδολογίες ,επεξηγήσεις, σχόλια, ερωτήσεις κατανόησης όπως π.χ. ερωτήσεις σωστού – λάθους, ερωτήσεις αντιστοίχισης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογήςερωτήσεις ανάπτυξης καθώς και ασκήσεις προς λύση.
 

ΑΕΠΠ-Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιββάλον

 

  • Εδώ θα βρείτε ένα ποιοτικό και υπεύθυνο υλικό για αυτό το μάθημα της Γ Λυκείου
  • Η σελίδα ανανεώνεται όσο συχνότερα γίνεται, με νέες μεθοδολογίες και ασκήσεις

Το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον απευθύνεται στους μαθητές Γ’ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον” του Κύκλου Πληροφορικής και Υπηρεσιών. 

Το μάθημα έχει σαν γενικό σκοπό οι μαθητές να αναπτύξουν αναλυτική και συνθετική σκέψη, να αποκτήσουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα και να μπορούν να επιλύουν απλά σχετικά προβλήματα.

Το μάθημα απαρτίζεται από 14 κεφάλαια, που μπορούν να χωριστούν σε δύο μέρη αλλά δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Κάποια απο αυτά τα κεφάλαια είναι εκτός ύλης στις στις τελικές εξετάσεις.

 

Πρώτο Μέρος

Το πρώτο μέρος (κεφάλαια 1-5) αναφέρεται στις ενότητες Ανάλυση Προβλήματος και Σχεδίαση αλγορίθμου, όπου η έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αλγοριθμικής προσέγγισης των προβλημάτων.

 

Δεύτερο Μέρος

Το δεύτερο μέρος αφιερώνεται στην υλοποίηση προγραμμάτων τόσο σε περιβάλλον γλωσσών προγραμματισμού υψηλού επιπέδου όσο και σε αντικειμενοστραφές.

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη Λυκείου

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Οδηγίες και πλάνο διαβάσματος στα βασικά μαθήματα: Έκθεση – Αρχαία – Χημεία Γενικής Παιδείας – Φυσική Γενικής Παιδείας – Αρχαία Προσανατολισμού – Μαθηματικά Προσανατολισμού.

  • Live διδασκαλία

Καθημερινά 4μ.μ. – 5μ.μ. κάνουμε Μύηση στη Θεωρία, μαθαίνουμε τη Μεθοδολογία και τις Εφαρμογές με Φύλλα εργασίας και ερωτήσεις κλειστού τύπου.

  • Επίλυση αποριών

Οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί, στην e-τάξη είναι στη διάθεσή σας για μια άμεση και στοχευμένη βοήθεια.

  • Game of theory

Κατανόηση της θεωρίας με παιχνίδι ερωτήσεων για τις εξετάσεις.

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Κλείδωμα της επιτυχίας με συστηματικά Διαγωνίσματα & Θέματα Προσομοίωσης.

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές της Α Λυκείου, υπενθυμίζοντας τη θεωρία – μεθοδολογία και χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου, συνδυαστικές ασκήσεις και σύνθετα θέματα φτάνει στο αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης. Ξεκινώντας από το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας και της εκπαιδευτικής μας Πλατφόρμας καθώς και τα μαθήματα Μύησης, οι μαθητές εξασκούνται πολύ περισσότερο με τα Ιδιαίτερα Μαθήματα ή τα Μαθήματα σε Group για να πετύχουν τον στόχο τους σίγουρα!

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Μαζί θα κάνουμε το βουνό πεδιάδα

– Βασίλης Τσιλιβής

Διδασκαλία σε video, μελέτη χωρίς όρια και ενεργός εμπλοκή του μαθητή.

ΜΑΘΗΜΑ 1 : Βασικές αρχές αλγορίθμων
ΜΑΘΗΜΑ 2 : Δομή Ακολουθίας
Θεωρία Σχολικού βιβλίου με Πλαγιότιτλους
Μεθοδολογία και Παραδείγματα
Δομή Ακολουθίας Λυμένες Ασκήσεις
Δομή Ακολουθίας Ασκήσεις για Λύση
ΜΑΘΗΜΑ 3 : Δομή Επιλογής
Θεωρία Σχολικού βιβλίου με Πλαγιότιτλους
Μεθοδολογία και Παραδείγματα
Δομή Επιλογής Λυμένες Ασκήσεις
Δομή Επιλογής Ασκήσεις για Λύση
ΜΑΘΗΜΑ 4 : Δομή Επανάληψης
Θεωρία Σχολικού βιβλίου με Πλαγιότιτλους
Μεθοδολογία και Παραδείγματα
Δομή Επανάληψης Λυμένες Ασκήσεις
Δομή Επανάληψης Ασκήσεις για Λύση
ΜΑΘΗΜΑ 5 : Προγραμματισμός σε Γλώσσα
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑ 6 : Μονοδιάστατοι πίνακες
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΜΑΘΗΜΑ 7 : Δισδιάστατοι πίνακες
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΜΑΘΗΜΑ 8 :Υποπρογράμματα

Διδασκαλία σε video, μελέτη χωρίς όρια και ενεργός εμπλοκή του μαθητή.

Θέματα και Λύσεις Πανελληνίων 2018
Θέματα και Λύσεις Ημερησίων Σχολείων 2018
Θέματα και Λύσεις Πανελληνίων 2017
Θέματα Ημερήσιων Σχολείων - Πανελληνίων 2017
Λύσεις Θεμάτων Ημερήσιων Σχολείων - Πανελληνίων 2017
Θέματα και Λύσεις Πανελληνίων 2016
Θέματα και Λύσεις Πανελληνίων 2015

Διδασκαλία σε video, μελέτη χωρίς όρια και ενεργός εμπλοκή του μαθητή.

Φωτογραφία Καθηγητή

Κατερίνα Δεληγιαννάκη

ΠΑΠΕΙ
Πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνίες
Μαθήματα
ΑΕΠΠ , Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2010-2015: Πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνίες με Ειδίκευση στις Τεχνολογίες Λογισμικού και Ανάπτυξη Ευφυών Συστημάτων ,Πανεπιστήμιο Πειραιώς

2019 – Σήμερα : Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής στον τομέα : “Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας” (Εκπαιδευτική Τεχνολογία)

Διδακτική Εμπειρία
2019 - Σήμερα: Διδασκαλία Πληροφορικής Γ’ Λυκείου (ΑΕΠΠ) στο Κέντρο Σπουδών ΑΡΝΟΣ
2019 - Σήμερα: Διδασκαλία Πληροφορικής σε Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο
2018 - Σήμερα: Διδασκαλία Πληροφορικής (ΑΕΠΠ) σε μαθητές Γ Λυκείου ,Κοινωνικό Φροντιστήριο Νέας Σμύρνης
2017-2018 : Διδασκαλία Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (STEM) σε παιδιά νηπιαγωγείου και μαθητές Δημοτικού , E Future
2016 - Σήμερα: Διδασκαλία Πληροφορικής (ΑΕΠΠ )σε μαθητές Γ Λυκείου
2015 -2016 : Πρακτική Άσκηση ως βοηθός Καθηγητή στο μάθημα των Μαθηματικών ,University of Pardubice, Tσεχία
2012-2015 : Διδασκαλία Μαθηματικών σε Μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός