Ιστορία Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου

Ιστορία Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου Online Φροντιστήριο

 

Στο No1 Πρότυπο Online Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Η Ιστορία Γ' Λυκείου «Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας» περιέχει τέσσερα σημαντικά κεφάλαια:

 

Από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση

• Η Ελληνική Οικονομία μετά την Επανάσταση

• Η Ελληνική Οικονομία κατά το 19ο αιώνα

• Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ό αιώνα

 

Η διαμόρφωση και λειτουργία των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα (1821-1936)

• Εξωτερικός προσανατολισμός και πελατειακές σχέσεις (1821-1843)

• Χειραφέτηση και Αναμόρφωση (1844-1880)

• Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός (1880-1909)

• Ανανέωση - Διχασμός (1909-1922)

• Εκσυγχρονισμός και επεμβάσεις (1923-1936)

 

Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα (1821-1930)

• Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα

• Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ό αιώνα

 

Το Κρητικό ζήτημα από διπλωματική άποψη κατά το 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα

• Ο αγώνας της Εθνεγερσίας στην Κρήτη (1821-1830)

• Η μεγάλη Κρητική Επανάσταση του 1866-1869

• Το Κρητικό ζήτημα κατά την τελευταία περίοδο της Τουρκοκρατίας (1869-1898)

• Η περίοδος της αυτονομίας και η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα

 

Παρευξείνιος Ελληνισμός

• Αρχαίες ελληνικές αποικίες του Πόντου

• Ο Παρευξείνιος Ελληνισμός κατά τη Βυζαντινή περίοδο

• Ο Παρευξείνιος Ελληνισμός κατά τους νεότερους χρόνους

• Ο Παρευξείνιος Ελληνισμός κατά το 19ο και 20ό αιώνα

• Η παρουσία του Παρευξείνιου Ελληνισμού στη σύγχρονη εποχή

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη Λυκείου

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Οδηγίες και πλάνο διαβάσματος στα βασικά μαθήματα: Έκθεση – Αρχαία – Χημεία Γενικής Παιδείας – Φυσική Γενικής Παιδείας – Αρχαία Προσανατολισμού – Μαθηματικά Προσανατολισμού.

  • Live διδασκαλία

Καθημερινά 4μ.μ. – 5μ.μ. κάνουμε Μύηση στη Θεωρία, μαθαίνουμε τη Μεθοδολογία και τις Εφαρμογές με Φύλλα εργασίας και ερωτήσεις κλειστού τύπου.

  • Επίλυση αποριών

Οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί, στην e-τάξη είναι στη διάθεσή σας για μια άμεση και στοχευμένη βοήθεια.

  • Game of theory

Κατανόηση της θεωρίας με παιχνίδι ερωτήσεων για τις εξετάσεις.

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Κλείδωμα της επιτυχίας με συστηματικά Διαγωνίσματα & Θέματα Προσομοίωσης.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές της Α Λυκείου, υπενθυμίζοντας τη θεωρία – μεθοδολογία και χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου, συνδυαστικές ασκήσεις και σύνθετα θέματα φτάνει στο αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης. Ξεκινώντας από το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας και της εκπαιδευτικής μας Πλατφόρμας καθώς και τα μαθήματα Μύησης, οι μαθητές εξασκούνται πολύ περισσότερο με τα Ιδιαίτερα Μαθήματα ή τα Μαθήματα σε Group για να πετύχουν τον στόχο τους σίγουρα!

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Μαζί θα κάνουμε το βουνό πεδιάδα

Με 40€ από 79€ η Ιστορία Κατεύθυνσης της Γ' Λυκείου για όλο το σχολικό έτος.

Φροντιστηριακό e-μάθημα: Ιστορία Κατεύθυνσης Γ' λυκείου
I. Α. Η ελληνική Οικονομία μετά την επανάσταση
1. Τα δημογραφικά δεδομένα
2. Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα και έξω από την Ελλάδα και η «Μεγάλη Ιδέα»
I. Β. Η ελληνική Οικονομία κατά το 19ο αιώνα
4. Η εκμετάλλευση των ορυχείων
5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος
7. Τα δημόσια έργα
8. Το δίκτυο σιδηροδρόμων
9. Τα εθνικά δάνεια
10. Η πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος
I. Γ. Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ό αιώνα
II. Β. Χειραφέτηση και Αναμόρφωση (1844-1880)
ΙΙ. Γ. Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός (1880-1909)
ΙΙ. Δ. Ανανέωση-Διχασμός (1909-1922)
5. Το Σοσιαλιστικό κόμμα
III. Α. Προσφυγικά ρεύματα... 1914-1922
1. Ο διωγμός του 1914 (ο πρώτος διωγμός)
2. Άλλα προσφυγικά ρεύματα
3. Η περίθαλψη (1914-1921)
4. Η παλιννόστηση
ΙΙΙ. Β. Η Μικρασιατική Καταστροφή
1. Η έξοδος
2. Το πρώτο διάστημα
3. Η σύμβαση της Λοζάνης και η ανταλλαγή των πληθυσμών
ΙΙΙ. Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων
ΙΙΙ. Δ. Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων...
1. Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων
2. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση
ΙΙΙ. Ε. Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα
V. Δ. Παρευξείνιος Ελληνισμός στον 19ο και 20ο αιώνα
IV. Ε. Η περίοδος της αυτονομίας και...
1. Η οργάνωση της Κρητικής Πολιτείας
2. Η περίοδος της δημιουργίας
3. Τα πρώτα νέφη
5. Η αρμοστεία του Αλέξανδρου Ζαϊμη (1906-1908)
6. Κατάλυση της Αρμοστείας στην Κρήτη - Το πρώτο ενωτικό Ψήφισμα
7. Τα γεγονότα των ετών 1909-1914
8. Μετάκληση Βενιζέλου στην Αθήνα & οι επιπτώσεις στο Κρητικό ζήτημα
9. Η οριστική λύση του κρητικού ζητήματος
Θέματα Πανελλαδικών Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών
Επιπρόσθετο Υλικό
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016 Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2013 Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός