Φιλοσοφικός Λόγος Γ' Λυκείου

Φιλοσοφικός Λόγος Γ' Λυκείου

 

Στο No1 Πρότυπο Online Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Ο Φιλοσοφικός Λόγος της Γ’ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης έχει σαν στόχο να εξοικειώσει τους μαθητές με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και ειδικότερα με το έργο δύο κορυφαίων εκπροσώπων της, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Αρχικά μέσα από μια γενική εισαγωγή εξετάζονται οι ιστορικές συνθήκες γέννησης της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και η εξέλιξή της από τους Προσωκρατικούς έως τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Στη συνέχεια οι μαθητές ασχολούνται με δύο έργα του Πλάτωνα, τον Πρωταγόρα και την Πολιτεία, και δύο έργα του Αριστοτέλη, τα Ηθικά Νικομάχεια και τα Πολιτικά. Μέσα από αυτήν επαφή με τα φιλοσοφικά κείμενα οι μαθητές είναι σε θέση να κατανοήσουν τις θεωρίες των δύο φιλοσόφων, η επιρροή των οποίων φτάνει ως τις μέρες μας.

Ειδικότερα, η ύλη δομείται στα εξής κεφάλαια:

 

Α. Εισαγωγή

 

Στην Εισαγωγή του εγχειριδίου οι μαθητές μελετούν τις ιστορικές συνθήκες γέννησης της φιλοσοφίας, τους προσωκρατικούς φιλοσόφους, τους σοφιστές και το κίνημα του διαφωτισμού στην Αθήνα, τη ζωή και τις μεθόδους του Σωκράτη, το έργο και τη ζωή του Πλάτωνα καθώς και του Αριστοτέλη.

 

Β. Πλάτωνος, Πρωταγόρας & Πολιτεία

 

Στο συγκεκριμένο τμήμα του εγχειριδίου που αφιερώνεται στον Πλάτωνα οι μαθητές έρχονται σε επαφή με αποσπάσματα από τους πλατωνικούς διαλόγους Πρωταγόρας και Πολιτεία. Συγκεκριμένα, από τον διάλογο Πρωταγόρας παρατίθεται ο μύθος του σοφιστή Πρωταγόρα για τη δημιουργία του ανθρώπινου είδους και η συνεχόμενη λογική επιχειρηματολογία του, που στόχο έχει να αποδείξει το διδακτόν της αρετής. Από την πλατωνική Πολιτεία ανθολογούνται αποσπάσματα από την αφήγηση για το δαχτυλίδι του Γύγη, από την αλληγορία του σπηλαίου και από τον μύθο του Ηρός. Η επαφή των μαθητών με τα παραπάνω κείμενα τους εξοικειώνει με τις βασικές όψεις της πολιτικής σκέψης των Σοφιστών και του Πλάτωνα συνειδητοποιώντας τις μεταξύ τους διαφορές.

 

Γ. Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια & Πολιτικά

 

Στο κεφάλαιο που αφορά στον Αριστοτέλη ανθολογούνται αποσπάσματα από τα συγγράμματά του Ηθικά Νικομάχεια και Πολιτικά, τα οποία βοηθούν τους μαθητές στην κατανόηση των βασικών στοιχείων της ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη. Τα αποσπάσματα που ανθολογούνται από τα Ηθικά Νικομάχεια προέρχονται από το δεύτερο βιβλίο και αφορούν τον αριστοτελικό ορισμό της αρετής ως έξης και μεσότητας. Στα αποσπάσματα από τα Πολιτικά συζητούνται η προέλευση και η εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνικής οργάνωσης, ο ορισμός του πολίτη, η αριστοτελική ταξινόμηση των ορθών πολιτευμάτων και των παρεκκλίσεών τους, τα είδη της δημοκρατίας και οι στόχοι της παιδείας.

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη Λυκείου

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Οδηγίες και πλάνο διαβάσματος στα βασικά μαθήματα: Έκθεση – Αρχαία – Χημεία Γενικής Παιδείας – Φυσική Γενικής Παιδείας – Αρχαία Προσανατολισμού – Μαθηματικά Προσανατολισμού.

  • Live διδασκαλία

Καθημερινά 4μ.μ. – 5μ.μ. κάνουμε Μύηση στη Θεωρία, μαθαίνουμε τη Μεθοδολογία και τις Εφαρμογές με Φύλλα εργασίας και ερωτήσεις κλειστού τύπου.

  • Επίλυση αποριών

Οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί, στην e-τάξη είναι στη διάθεσή σας για μια άμεση και στοχευμένη βοήθεια.

  • Game of theory

Κατανόηση της θεωρίας με παιχνίδι ερωτήσεων για τις εξετάσεις.

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Κλείδωμα της επιτυχίας με συστηματικά Διαγωνίσματα & Θέματα Προσομοίωσης.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές της Α Λυκείου, υπενθυμίζοντας τη θεωρία – μεθοδολογία και χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου, συνδυαστικές ασκήσεις και σύνθετα θέματα φτάνει στο αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης. Ξεκινώντας από το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας και της εκπαιδευτικής μας Πλατφόρμας καθώς και τα μαθήματα Μύησης, οι μαθητές εξασκούνται πολύ περισσότερο με τα Ιδιαίτερα Μαθήματα ή τα Μαθήματα σε Group για να πετύχουν τον στόχο τους σίγουρα!

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Μαζί θα κάνουμε το βουνό πεδιάδα

Φροντιστηριακό e-μάθημα: Φιλοσοφικός Λόγος γ' λυκείου
Γνωριμία με τον Φιλοσοφικό Λόγο Γ' Λυκείου
Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία
Εισαγωγικά στοιχεία
Α. Οι ιστορικές συνθήκες γέννησης της φιλοσοφίας
Γ. Οι Σοφιστές και το κίνημα του διαφωτισμού στην Αθήνα
Ε. Ι. Πλάτωνος Πρωταγόρας
4. Πολιτική αρετή και συγκρότηση κοινωνιών, σ. 80 - 83
Ε. ΙΙ. Πλάτωνος Πολιτεία: Εισαγωγή στην Πολιτεία
11. Η αλληγορία του σπηλαίου, σ. 113 -117
Νόημα 01:34
13. Ηθικός εξαναγκασμός φιλοσόφων, σ. 121 -123
Νόημα 01:41
ΣΤ. Ι. Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια, σ. 151-153
1. Διανοητική και ηθική αρετή, σ. 156 -157
Νόημα 01:48
2. Ηθική αρετή και ηθική πράξη, σ. 158 -159
4. Hθική πράξη για απόκτηση ηθικής αρετής, σ. 162 -163
Νόημα 01:53
5. Ηθική αρετή: ικανοποίηση του ανθρώπου, σ. 164 -165
6. Η αρετή για την εκτέλεση του έργου, σελ. 166 -167
Νόημα 02:23
7. Η αρετή ως μεσότητα. Ορισμός, σ. 168 -170
Νόημα 01:33
9. Περιεχόμενο της έννοιας μεσότης, σ. 173 -174
10. Ορισμός της αρετής, σ. 175 - 177
ΣΤ. ΙΙ. Αριστοτέλους Πολιτικά, σ. 178-179
11. Η πόλη ως τέλεια μορφή κοινωνίας, σ. 182 -183
Νόημα 02:18
15. Ο πολίτης ως συστατικό στοιχείο της πόλης, σ. 193 -195
Νόημα 03:11
16. Συμμετοχή του πολίτη στη διοίκηση, σ. 196 -197
Νόημα 00:57
17. Ορθά πολιτεύματα και παρεκκλίσεις, σ. 199 -201
Νόημα 02:02
18. Άσκηση της πολιτικής εξουσίας από το πλήθος, σ. 202 -203
Νόημα 01:43
20. Οι στόχοι της παιδείας, σ. 207 - 209
Νόημα 01:42
Επανάληψη Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16
Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων: Αρχαία - Φιλοσοφικός Λόγος

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός