Βιολογία Προσανατολισμού

Βιολογία Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου Online Φροντιστήριο

 

Στο No1 Πρότυπο Online Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Το ταξίδι στον κόσμο της Βιολογίας τουλάχιστον μέσω του σχολείου, ολοκληρώνεται για τους μαθητές της Θετικής Κατεύθυνσης της Γ Λυκείου, καθώς πλέον επικεντρωνόμαστε στη Μοριακή Βιολογία , τη Γενετική και τις εφαρμογές τους. Στα πλαίσια του μαθήματος θα εξερευνήσουμε όρους, τεχνικές και μεθοδολογίες της σύγχρονης Βιολογίας δομημένες σε 8 κεφάλαια που αποτελούν τη διδακτέα και εξεταστέα ύλη για το συγκεκριμένο μάθημα.

Το μάθημα της Βιολογίας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Γ’ Λυκείου απαρτίζεται από τα ακόλουθα διδακτικά αντικείμενα:

 

Το γενετικό υλικό

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μας δοθεί η δυνατότητα να συμπληρώσουμε τις γνώσεις που έχουμε αποκτήσει από το Γυμνάσιο και το Λύκειο καθώς εκτός από τη δομή των νουκλεϊκών οξέων (DNA, RNA) μαθαίνουμε για λειτουργία τους, ενώ παράλληλα γινόμαστε μάρτυρες των πειραμάτων που οδήγησαν στην ανακάλυψη του γενετικού υλικού.

 

Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας

Σε αυτό το κεφάλαιο μπαίνουμε στα άδυτα της Μοριακής Βιολογίας και μαθαίνουμε πλέον με λεπτομέρεια ποια χημικά μόρια, ποια κυτταρικά συστατικά και ποιες διαδικασίες είναι απαραίτητα για τη διατήρηση, τη μεταβίβαση και την έκφραση της γενετικής πληροφορίας. Μας δίνεται η ευκαιρία να μάθουμε τη διαδοχή των γεγονότων κατά την αντιγραφή, τη μεταγραφή και τη μετάφραση της γενετικής πληροφορίας, ενώ τέλος για πρώτη φορά μαθαίνουμε πως το κύτταρο και ο οργανισμός κατ’ επέκταση ρυθμίζει τον τόπο και τον χρόνο στον οποίο εκφράζει τις γενετικές πληροφορίες που έχει αποθηκευμένες.

 

Τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA

Σε αυτό το κεφάλαιο ερχόμαστε πρώτη φορά σε επαφή με μια πολύ σημαντική τεχνική της σύγχρονης Βιολογίας, την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA. Μαθαίνουμε για τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες, τους φορείς κλωνοποίησης και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται εργαλεία στα χέρια των επιστημόνων για την τροποποίηση του γενετικού υλικού, για τη μελέτη του και για παραγωγή επιθυμητών προϊόντων.

 

Μενδελική κληρονομικότητα

Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύονται οι βασικοί κανόνες που διέπουν την κληρονομικότητα. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε με ποιον τρόπο μεταβιβάζονται τα χαρακτηριστικά στους οργανισμούς αλλά και το γιατί η στατιστική ανάλυση είναι πολλές φορές χρήσιμη για να προβλέψουμε ένα αποτέλεσμα ακόμα και στη Βιολογία. Τέλος μαθαίνουμε για τη σημασία των γενεαλογικών δέντρων στη μελέτη του τρόπου κληρονόμησης των διαφόρων χαρακτηριστικών αλλά και στην γενετική συμβουλή προς μια οικογένεια που εμφανίζει κάποια ασθένεια.

 

Μεταλλάξεις

Σε αυτό το κεφάλαιο αναφερόμαστε στους λόγους που υπάρχει τόσο μεγάλη ποικιλομορφία μεταξύ των οργανισμών και στους μηχανισμούς που μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα και βλάβες στη λειτουργία του γενετικού υλικού. Συνδέουμε για πρώτη φορά τις έννοιες μετάλλαξη και ασθένεια ενώ τέλος μαθαίνουμε για τη γενετική βάση των συχνότερων μορφών καρκίνου.

 

Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας

Σε αυτό το κεφάλαιο επικεντρωνόμαστε στο πως οι τεχνικές και τα εργαλεία της σύγχρονης Βιολογίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επίπεδο εργαστηρίου ή βιομηχανίας ώστε να παράγουμε σε μεγάλες ποσότητες ουσίες με τη βοήθεια μικροοργανισμών επιθυμητές ουσίες, όπως ορμόνες και αντιβιοτικά. Παράλληλα μαθαίνουμε ποια ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά των μικροοργανισμών τους καθιστούν πολύτιμους σε αυτό το ταξίδι.

 

Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική

Σε αυτό το κεφάλαιο η Βιοτεχνολογία αναλαμβάνει να βοηθήσει την επιστήμη της Ιατρικής, να φροντίσει για την υγεία του ανθρώπου και να ανακουφίσει σε πολλές περιπτώσεις ανθρώπους που πάσχουν από γενετικές ασθένειες ή και ορισμένες μορφές καρκίνου. Πιο συγκεκριμένα εξοικειωνόμαστε με τη γονιδιακή θεραπεία, την παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών και αντιβιοτικών και την παραγωγή και χρήση των μονοκλωνικών αντισωμάτων.

 

Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία

Σε αυτό το κεφάλαιο μαθαίνουμε πως οι επιστήμονες χρησιμοποιούν το σύνολο των τεχνικών και εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια για να βελτιώσουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά φυτών και ζώων. Με άλλα λόγια, μαθαίνουμε τον τρόπο με τον οποίο βελτιώνουν τις συνθήκες καλλιέργειας και πως χρησιμοποιούν γενετικά τροποποιημένα φυτά και ζώα για τη βελτίωση της ζωής του ανθρώπου. Επίσης αναφερόμαστε στις πρώτες απόπειρες κλωνοποίησης και τη σημασία τους για τη διατήρηση των ειδών του πλανήτη.

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη Λυκείου

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Οδηγίες και πλάνο διαβάσματος στα βασικά μαθήματα: Έκθεση – Αρχαία – Χημεία Γενικής Παιδείας – Φυσική Γενικής Παιδείας – Αρχαία Προσανατολισμού – Μαθηματικά Προσανατολισμού.

  • Live διδασκαλία

Καθημερινά 4μ.μ. – 5μ.μ. κάνουμε Μύηση στη Θεωρία, μαθαίνουμε τη Μεθοδολογία και τις Εφαρμογές με Φύλλα εργασίας και ερωτήσεις κλειστού τύπου.

  • Επίλυση αποριών

Οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί, στην e-τάξη είναι στη διάθεσή σας για μια άμεση και στοχευμένη βοήθεια.

  • Game of theory

Κατανόηση της θεωρίας με παιχνίδι ερωτήσεων για τις εξετάσεις.

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Κλείδωμα της επιτυχίας με συστηματικά Διαγωνίσματα & Θέματα Προσομοίωσης.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές της Α Λυκείου, υπενθυμίζοντας τη θεωρία – μεθοδολογία και χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου, συνδυαστικές ασκήσεις και σύνθετα θέματα φτάνει στο αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης. Ξεκινώντας από το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας και της εκπαιδευτικής μας Πλατφόρμας καθώς και τα μαθήματα Μύησης, οι μαθητές εξασκούνται πολύ περισσότερο με τα Ιδιαίτερα Μαθήματα ή τα Μαθήματα σε Group για να πετύχουν τον στόχο τους σίγουρα!

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Μαζί θα κάνουμε το βουνό πεδιάδα

– Βασίλης Τσιλιβής

 

Διδασκαλία σε video και μελέτη χωρίς όρια!

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων: Βιολογίας Θετικών Σπουδών Γ' Λυκείου
Θέματα & Απαντήσεις Βιολογίας Θετικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου 2016
Θέματα & Απαντήσεις Βιολογίας Κατεύθυνσης 2013
Θέματα & Απαντήσεις Βιολογίας Κατεύθυνσης 2013 (Εσπερινά)
Επανάληψη Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16
Διαδραστικά Τεστ Αξιολόγησης

Διδασκαλία σε video και μελέτη χωρίς όρια!

Κεφάλαιο 2 - Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας
Κεφάλαιο 7 - Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας
Κεφάλαιο 8 - Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική
Κεφάλαιο 9 - Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία
Φωτογραφία Καθηγητή

Ελένη Αρβανίτη

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βιολογία
Μαθήματα
Σχολείο: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία
ΑΕΙ-ΤΕΙ: Βιολογία, ΦΥΕ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Μέσω της διδασκαλίας μου σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, ΕΠΑΛ και φοιτητές, άμεση προτεραιότητά μου είναι να αντιμετωπίζω κάθε μαθητή σαν μια ξεχωριστή περίπτωση με απεριόριστες δυνατότητες και να προσαρμόζω τη διδασκαλία μου στο επίπεδο, τις τυχόν μαθησιακές δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητές του. Με την κατάλληλη προετοιμασία και καθοδήγηση και με τις συνεχείς επαναλήψεις, κανένα στόχος δεν είναι ανέφικτος.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2015: Πιστοποίηση «Scratch 4 teachers: Εισαγωγή σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Scratch για εκπαιδευτικούς»

2011: Διδακτορικό από το τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με χαρακτηρισμό «Άριστα»

2006: Πτυχίο από το τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με χαρακτηρισμό «Λίαν καλώς»

Διδακτική Εμπειρία
2011 - σήμερα: Διδασκαλία Βιολογίας όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και διδασκαλία Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας Β΄Βάθμιας εκπαίδευσης. Πανεπιστημιακά μαθήματα και εργασίες σε τομείς επιστημών Υγείας
2008 - 2010: Βοηθός Καθηγητή στην εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων του τομέα Γενετικής και Βιοτεχνολογίας στο τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ (Εργαστηριακά μαθήματα Γενετικής, Γενετικής ανθρώπου και εισαγωγής στη Βιολογία)
Συγγραφικό Υλικό
1. Διπλωματική εργασία: «Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης του πολυμορφισμού -174G>C του υποκινητή του γονιδίου της ιντερλευκίνης-6 (IL-6 -174G>C) και του πολυμορφισμού -786T>C του γονιδίου της ενδοθηλιακής συνθετάσης του μονοξειδίου του αζώτου (eNOS -786T>C)
2. Διδακτορική διατριβή: «Μελέτη toll-like υποδοχέων (TLRs) σε ασθενείς με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία». Αθήνα ΕΚΠΑ 2011
3. Evidence for the Significant Role of Immunoglobulin Light Chains in Antigen Recognition and Selection in Chronic Lymphocytic Leukemia. Blood 2009 Jan 8;113(2):403-11.
4. Toll-like receptor signaling pathway in chronic lymphocytic leukemia: Distinct gene expression profiles of potential pathogenetic significance in specific subsets of patients. (Haematologica. 2011 Nov;96(11):1644-52.)
5. Transgelin Up-Regulation in Obstructive Nephropathy. PLoS One. 2013 Jun 26;8(6):e66887.
6. Whole-transcriptome analysis of UUO mouse model of renal fibrosis reveals new molecular players in kidney diseases. Sci Rep. 2016 May 18;6:26235.
7. Nuclear receptor NR5A2 is involved in the calreticulin gene regulation during renal fibrosis. (Under review for BBA Molecular basis of disease)

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός