Ιστορία Β' Λυκείου

Ιστορία Β' Λυκείου Online Φροντιστήριο

 

Στο No1 Πρότυπο Online Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Το μάθημα της Ιστορίας στη Β Λυκείου αναφέρεται σε μια πολύ μακρά ιστορική περίοδο που ξεκινά από τα τέλη του 6ου αιώνα φτάνει ως τις αρχές του 19ου. Πρόκειται για την ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου, που η μελέτη της είναι αναγκαία ώστε να κατανοήσουμε τις συνθήκες που διαμόρφωσαν τον σύγχρονο κόσμο μας.

Η ύλη του βιβλίου αρθρώνεται σε επτά ευρύτερα κεφάλαια:

 

Κεφάλαιο 1

Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βέρντεν (565-843)

 

Κεφάλαιο 2

Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της εικονομαχίας ως το σχίσμα των δύο Εκκλησιών.

 

Κεφάλαιο 3

Από το σχίσμα των δύο Εκκλησιών ως την άλωση της Κωσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054-1204)

 

Κεφάλαιο 4

Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο ύστερος μεσαίωνας στη Δύση

 

Κεφάλαιο 5

Ο μεσαιωνικός πολιτισμός

 

Κεφάλαιο 6

Από την άλωση της Κωσταντινούπολης και τις ανακαλύψεις των νέων χωρών ως την συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648)

 

Κεφάλαιο 7

Από τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1648) έως το συνέδριο της Βιέννης (1815)

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη Λυκείου

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Οδηγίες και πλάνο διαβάσματος στα βασικά μαθήματα: Έκθεση – Αρχαία – Χημεία Γενικής Παιδείας – Φυσική Γενικής Παιδείας – Αρχαία Προσανατολισμού – Μαθηματικά Προσανατολισμού.

  • Live διδασκαλία

Καθημερινά 4μ.μ. – 5μ.μ. κάνουμε Μύηση στη Θεωρία, μαθαίνουμε τη Μεθοδολογία και τις Εφαρμογές με Φύλλα εργασίας και ερωτήσεις κλειστού τύπου.

  • Επίλυση αποριών

Οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί, στην e-τάξη είναι στη διάθεσή σας για μια άμεση και στοχευμένη βοήθεια.

  • Game of theory

Κατανόηση της θεωρίας με παιχνίδι ερωτήσεων για τις εξετάσεις.

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Κλείδωμα της επιτυχίας με συστηματικά Διαγωνίσματα & Θέματα Προσομοίωσης.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές της Α Λυκείου, υπενθυμίζοντας τη θεωρία – μεθοδολογία και χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου, συνδυαστικές ασκήσεις και σύνθετα θέματα φτάνει στο αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης. Ξεκινώντας από το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας και της εκπαιδευτικής μας Πλατφόρμας καθώς και τα μαθήματα Μύησης, οι μαθητές εξασκούνται πολύ περισσότερο με τα Ιδιαίτερα Μαθήματα ή τα Μαθήματα σε Group για να πετύχουν τον στόχο τους σίγουρα!

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Μαζί θα κάνουμε το βουνό πεδιάδα

Ι. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως τη συνθήκη του Βερντέν
ΙΙΙ. Από το σχίσμα των δύο εκκλησιών ως την άλωση
1. Εσωτερικοί και εξωτερικοί κίνδυνοι (1054-1081)
2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών
3. Η εξάπλωση του Ισλάμ & η απώλεια της Μικράς Ασίας
4. Η ιταλική και βαλκανική πολιτική των Κομνηνών
5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυστική Ευρώπη
6. Κοινωνία και εξουσία στη Δυτική Ευρώπη
IV. Λατινοκρατία και Παλαιολόγεια εποχή - Ο ύστερος μεσαίωνας στη Δύση
1. Τα Λατινικά κράτη και η αντίσταση των Ελλήνων
3. Μιχαήλ Η΄ και Ανδρόνικος Β΄ Παλαιολόγοι
4. Προσπάθειες ανόρθωσης της αυτοκρατορίας και εμφύλιος
5. Η άνοδος της σερβικής δύναμης υπό τον Στέφανο Δουσάν
6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλαση τους
7. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης
8. Η Δυτική Ευρώπη στη διάρκεια του ύστερου μεσαίωνα
VI. Από την 'Αλωση ως τη Συνθήκη της Βεστφαλίας
1. Από τον Μεσαίωνα στους νέους χρόνους
VII. Από τη Συνθήκη εως το Συνέδριο της Βιέννης
5. Το τέλος της Λατινοκρατίας στον Ελληνικό χώρο
 Προετοιμασία για τις εξετάσεις
Διαδραστικά Τεστ Αξιολόγησης
Επιλεγμένα διαγωνίσματα

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός