Αρχαία Αδίδακτο Β' Λυκείου

Αρχαίο Αδίδακτο Β' Λυκείου Online Φροντιστήριο

 

Στο No1 Πρότυπο Online Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Το Αδίδακτο Κείμενο της Β΄ Λυκείου αποτελεί ένα μάθημα το οποίο ασχολείται με τη διδασκαλία αδίδακτου αποσπάσματος από πεζό έργο της αττικής διαλέκτου το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Στο συγκεκριμένο μάθημα οι μαθητές καλούνται να:

 

 μπορούν να κατανοούν το ιδιαίτερο ύφος και το κύριο νόημά του ώστε να οδηγούνται στη μετάφρασή του σε σωστό νεοελληνικό λόγο

 να αναγνωρίζουν τα γραμματικά & συντακτικά φαινόμενα σε συνάρτηση με τα αποσπάσματα από τα αρχαία κείμενα.

 Εξοικειώνονται με τα συντακτικά και γραμματικά φαινόμενα που αφορούν τους κύριους όρους των προτάσεων, τους ονοματικούς και επιρρηματικούς προσδιορισμούς, τις δευτερεύουσες προτάσεις, την κλίση ουσιαστικών, επιθέτων, αντωνυμιών καθώς και ρημάτων της Α΄ συζυγίας και των συνηρημένων. Έμφαση δίνεται και στα ακόλουθα φαινόμενα που δεν έχουν διδαχθεί οι μαθητές/τριες και επισημαίνονται ενδεικτικά: αντωνυμίες αυτοπαθητικές, αλληλοπαθητικές, συμφωνόληκτα ρήματα σε –μι, φωνηεντόληκτα ρήματα σε –μι, ρήματα φημί, εἶμι, οἶδα, αόριστος Β΄ βαρυτόνων ρημάτων τα οποία κλίνονται σύμφωνα με τα εις –μι, αναλυτική προσέγγιση των δευτερευουσών προτάσεων (τρόπος εισαγωγής, εκφοράς και συντακτική λειτουργία).

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη Λυκείου

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Οδηγίες και πλάνο διαβάσματος στα βασικά μαθήματα: Έκθεση – Αρχαία – Χημεία Γενικής Παιδείας – Φυσική Γενικής Παιδείας – Αρχαία Προσανατολισμού – Μαθηματικά Προσανατολισμού.

  • Live διδασκαλία

Καθημερινά 4μ.μ. – 5μ.μ. κάνουμε Μύηση στη Θεωρία, μαθαίνουμε τη Μεθοδολογία και τις Εφαρμογές με Φύλλα εργασίας και ερωτήσεις κλειστού τύπου.

  • Επίλυση αποριών

Οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί, στην e-τάξη είναι στη διάθεσή σας για μια άμεση και στοχευμένη βοήθεια.

  • Game of theory

Κατανόηση της θεωρίας με παιχνίδι ερωτήσεων για τις εξετάσεις.

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Κλείδωμα της επιτυχίας με συστηματικά Διαγωνίσματα & Θέματα Προσομοίωσης.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές της Α Λυκείου, υπενθυμίζοντας τη θεωρία – μεθοδολογία και χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου, συνδυαστικές ασκήσεις και σύνθετα θέματα φτάνει στο αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης. Ξεκινώντας από το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας και της εκπαιδευτικής μας Πλατφόρμας καθώς και τα μαθήματα Μύησης, οι μαθητές εξασκούνται πολύ περισσότερο με τα Ιδιαίτερα Μαθήματα ή τα Μαθήματα σε Group για να πετύχουν τον στόχο τους σίγουρα!

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Μαζί θα κάνουμε το βουνό πεδιάδα

Εισαγωγή στο μάθημα
Εισαγωγή
Θέμα 1ο, Δημοσθένους Λόγοι, Ὑπέρ της Ροδίων ελευθερίας, § 1
Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια
Θέμα 3ο, Δημοσθένους Λόγοι, Ὑπερ Μεγαλοπολιτῶν, § 24
Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια
Θέμα 5ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο Α’, κεφ. 11
Θέμα 8ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο Δ’, κεφ.44
Εισαγωγή
Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια
Γραμματική - Σύνταξη
Θέμα 10ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο ΣΤ’, κεφ. 42
Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια
Θέμα 12ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο Z’, κεφ. 66
Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια
Θέμα 13ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο H’  κεφ. 72
Θέμα 14ο, Θουκυδίδου Ξυγγραφή, βιβλίο Η’  κεφ. 77
Θέμα 15ο, Ἰσοκράτους Εὐαγόρας, § 12-13
Θέμα 16ο, Ἰσοκράτους Εὐαγόρας § 51-52
Θέμα 17ο, Ἰσοκράτους Πλαταϊκός  § 27-28
Θέμα 18ο, Ἰσοκράτους Πλαταϊκός  § 46-47
Θέμα 19ο, Ἰσοκράτους Ἑλένη § 23-24
Θέμα 20ο, Ἰσοκράτους Ἑλένη § 49-50
Θέμα 21ο, Λυσίου Ἐπιτάφιος τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς, § 15-16
Θέμα 22ο, Λυσίου Ὑπερ τῶν Ἀριστοφάνους χρημάτων, § 12-17
Θέμα 23ο, Λυσίου Κατά σιτοπωλῶν, § 5-6
Θέμα 25ο, Λυσίου Κατά Φίλωνος, § 27-28
Θέμα 26ο, Λυσίου Κατά Ερατοσθένους, § 99-100
Θέμα 27ο, Λυσίου Ὑπέρ τοῦ Ἐρατοσθένους φόνου ἀπολογία, § 31
Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια
Θέμα 28ο, Λυσίου Ὑπέρ του σηκοῦ ἀπολογία § 6-8
Πραγματολογικά - Ερμηνευτικά σχόλια
Θέμα 29ο, Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα, βιβλίο Γ’, κεφ. VIII, § 8-10
Θέμα 32ο, Ξενοφῶντος Πόροι ή περί προσόδων, κεφ. V, § 12-13
Περιεχόμενα Γραμματικής και Σύνταξης (είναι υπό ανάπτυξη)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Εισαγωγή
I.6. Θουκυδίδου Περικλέους Επιτάφιος, βιβλίο Β΄, κεφ. 39
I.7. Θουκυδίδου Περικλέους Επιτάφιος, βιβλίο Β΄, κεφ. 40
I.11. Θουκυδίδου Περικλέους Επιτάφιος, βιβλίο Β΄, κεφ. 44
Φωτογραφία Καθηγητή

Ευγενία Μαγιάτη

Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Φιλολογίας με ειδίκευση στη Γλωσσολογία
Μαθήματα
Έκθεση
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Μέσω της συνεργασίας με το Κέντρο Online Education ΑΡΝΟΣ, μου δίνεται η δυνατότητα να βοηθώ με αίσθημα ευθύνης μαθητές από όλη την Ελλάδα να εργάζονται μεθοδικά στα θεωρητικά μαθήματα και να ενισχύουν την πίστη στον εαυτό τους.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2014-2018: Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας με ειδίκευση στη Γλωσσολογία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Διδακτική Εμπειρία
2018 - σήμερα: Ζωντανή online διδασκαλία Έκθεσης στο Κέντρο Σπουδών ΑΡΝΟΣ, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Διδασκαλία Έκθεσης Λυκείου στο Κοινωνικό Φροντιστήριο Σαλαμίνας.
Φωτογραφία Καθηγητή

Αγγελική Λινάρδου

ΕΚΠΑ
Πτυχίο Φιλολογίας
Μαθήματα
Σχολείο: Γλώσσα Α΄Βάθμιας και Αρχαία, Έκθεση-Έκφραση, Ιστορία Λογοτεχνία, Λατινικά Β΄Βάθμιας εκπαίδευσης
ΑΕΙ-ΤΕΙ: Ελληνικός Πολιτισμός, Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία
Θ.Ε.: ΕΛΠ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Από το 2014 έχω την τύχη να συνεργάζομαι με το Κέντρο On Line Education ΑΡΝΟΣ, το οποίο μου έδωσε τη δυνατότητα να αξιοποιήσω την πολύχρονη εκπαιδευτική μου εμπειρία σε συνδυασμό με τις δυνατότητες της τεχνολογίας με πρωτοτυπία, ευελιξία και αποτελεσματικότητα.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

1999: Πτυχίο Φιλολογίας από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Τμήμα Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών

2012-15: Σεμινάρια για τις βασικές αρχές αναγνώρισης της ΔΕΠΥ κατά την προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία από τους φορείς: - Παγκόσμια Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής και Ελληνική Εταιρεία Μελέτης ΔΕΠΥ

Διδακτική Εμπειρία
2015-σήμερα: Διδασκαλία Λογοτεχνίας, Ελληνικού πολιτισμού, Αρχαίας και Βυζαντινής Γραμματείας σε φοιτητές του Ε.Α.Π και Αρχαίων ελληνικών σε μαθητές Γυμνασίου- Λυκείου. Παραγωγή εκπαιδευτικού
υλικού, διδασκαλία μέσω διαδικτύου, ηχογραφήσεις εκπαιδευτικού στο κέντρο πανεπιστημιακών σπουδών Αρνός Online Education
2012-2013: Ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες και συγκεκριμένα την παραγωγή γραπτού λόγου στο πλαίσιο του μαθήματος της Έκθεσης –Έκφρασης και της Λογοτεχνίας
2005-2007: Υποστήριξη φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο της Αρχαίας Ελληνικής Θεματογραφίας για τη Φιλοσοφική Σχολή Πατρών
2002-2004: Ενισχυτική διδασκαλία στο μάθημα της Έκθεσης Έκφρασης Γ΄ Λυκείου στη Δημόσια Εκπαίδευση - Ε.Π.Α.Λ. Ασπροπύργου
1999-σήμερα: Υπεύθυνη οργάνωσης και παράδοσης φιλολογικών μαθημάτων (Έκθεση, Αρχαία, Νέα Ελληνικά, Ιστορία και Λατινικά) σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου
Συγγραφικό Υλικό
1. Συγγραφή εγχειριδίου «Κατανόηση κειμένου» για τους μαθητές της ΣΤ’ δημοτικού για τις Εκδόσεις Ακάδημος-Γρυπάρης 2017.
Φωτογραφία Καθηγητή

Ελίνα Κουτσοπιά

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Μαθήματα
Σχολείο: Γλώσσα Α΄Βάθμια και φιλολογικά μαθήματα Β΄Βάθμιας εκπαίδευσης
Θ.Ε.: ΕΛΠ, ΕΠΟ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Από το Φεβρουάριο του 2013, η δραστηριοποίηση μου στο Κέντρο Online Education AΡΝΟΣ, μέσω της διδασκαλίας Φιλολογικών μαθημάτων αλλά και Ενοτήτων του ΕΑΠ, έχει λειτουργήσει ως σταθμός στην επίτευξη του παραπάνω σκοπού.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2009: Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφική Σχολής. ΕΚΠΑ.

2008-2009: Σεμινάρια Αρχειακής και Ιστορικής Έρευνας καθώς και Ειδικής Αγωγής.

Διδακτική Εμπειρία
2003 - σήμερα: Διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου.
2015 - 2016: Μελέτη μαθητών δημοτικού σε κέντρα Μελέτης Χαλανδρίου και Ν. Ιωνίας
2013 - σήμερα: Διδασκαλία Φιλολογικών Μαθημάτων στο Κέντρο Σπουδών ΑΡΝΟΣ,

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός