Ρώσικη Γλώσσα - Επίπεδο Α1

Διδασκαλία Ρώσικης Γλώσσας Online - Επίπεδο Α1
 
Μαθαίνω Ρώσικα, εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά, μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκμάθηση της Ρώσικης Γλώσσας του κέντρου Online Εκπαίδευσης ΑΡΝΟΣ. 
Μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι γνώσης, οι δύο πολιτισμοί συναντιόνται, φέρνοντας πιο κοντά την Ελληνική κουλτούρα με τη Ρώσικη μέσα από τη γλώσσα! 
Απολαύστε τις υπηρεσίες εκμάθησης της Ρώσικης γλώσσας σε όποιο επίπεδο θέλετε μέσα από τα πακέτα που σας παρέχει ο ΑΡΝΟΣ, σε ασυναγώνιστες τιμές!
 
Διδασκαλία online ζωντανά!
 
Τα studio online διδασκαλίας μας είναι εξοπλισμένα με τα σύγχρονα πλέον εργαλεία και προγράμματα. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαμορφωμένο για ένα ευχάριστο και απολαυστικό μάθημα. Με εκπαιδευτικά παιχνίδια, προσομοιώσεις και video, κάνουμε τη διδασκαλία χαρά δημιουργίας και έρευνας.
 
  • Ελκυστικό περιβάλλον με διαδραστικές ασκήσεις και χιλιάδες βιντεομαθήματα
  • Αυτορυθμιζόμενη μάθηση για να μελετάς όσο όπου και όποτε εσύ θες
  • Ζωντανά Online μαθήματα όπου θα εξασκείς στην προφορά σου με την καθοδήγηση των καθηγητών μας
  • Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης της Ρώσικης γλώσσας

...και πολλά άλλα, πάντα σε ασυναγώνιστες τιμές!

Ποιος σας είπε ότι τα Ρώσικα είναι δύσκολα & βάσανο;
Μαζί μας, στη live διδασκαλία γίνονται απόλαυση & παιχνίδι!

Αναγνώστης Κειμένου: Για άτομα με μαθησιακές ιδιαιτερότητες - ΔΕΠΥ και όχι μόνο, λειτουργεί στο site μας text to speechαναγνώστης κειμένου, εντελώς δωρεάν, για όλα τα pdf στο arnos.gr

Μάθημα 1 - Α1 Επίπεδο
Ανακεφαλαίωση
Μάθημα 2 - Ученье свет, а неученье тьма!
Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Χρήσιμες εκφράσεις (Полезные выражения)
Ανακεφαλαίωση
Μάθημα 3 - Вся семья вместе, так и душа на месте!
Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Κείμενο Οικογένεια Σίντοροβ (Семья Сидоровых)
Ανακεφαλαίωση
Μάθημα 4 – Кто не работает, тот не ест!
Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Πρόθεση в (предлог в)
Κείμενο Οικογένεια Σίντοροβ (Семья Сидоровых) - Συνέχεια
Χρήση των ρημάτων (употребление глаголов)
Ανακεφαλαίωση
Μάθημα 5 – Хорошо там, где нас нет…
Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Ανακεφαλαίωση
Μάθημα 6 – Всё твоё - моё, а моё - не твоё
Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Χρήσιμες εκφράσεις για ταξίδι (полезные выражения для путешествия)
Ζεύγος «ατελές / τετελεσμένο ρήμα» (совершенный и несовершенный вид глагола)
Πληθυντικός αριθμός (множественное число) - Εξάσκηση
Ανακεφαλαίωση
Μάθημα 7 – По одёжке встречают, а по уму провожают
Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Ανακεφαλαίωση
Μάθημα 8 – Одна нога тут – другая там
Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Λέξεις που καθορίζουν την τοποθεσία (местонахождение)
Ανακεφαλαίωση
Μάθημα 9 – Готовь сани летом, а телегу зимой
Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Λεξιλόγιο (лексика) - Εποχές (времена года)
Ανακεφαλαίωση
Μάθημα 10 – Не красна изба углами, а красна изба пирогами!
Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Προφορά (произношение)
Ανακεφαλαίωση
Μάθημα 11 – Пла́тье лу́чше но́вое, а друг – ста́рый
Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Επίθετα (прилагательные) και επιρρήματα (наречия)
Χρήσιμες εκφράσεις (полезные выражения)
Ανακεφαλαίωση
Μάθημα 12 – Нет дру́га – так ищи́, a нашё́л – так береги́
Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Προφορά (произношение)
Δεικτικές αντωνυμίες (указательные местоимения) και δεικτικό μόριο (указательная частица)
Ανακεφαλαίωση
Μάθημα 13 - Без труда́ не вы́ловишь и ры́бку из пруда́
Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Ανακεφαλαίωση
Μάθημα 14 – Ждать у моря погоды
Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Τακτικά αριθμητικά - Порядковые числительные
Ανακεφαλαίωση
Μάθημα 15 - Где растя́па да тете́ря, там не при́быль, а поте́ря
Διάλογος - Растяпа
Ανακεφαλαίωση
Μάθημα 16 - Что в рот поле́зло, то и поле́зно
Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Γενική πτώση ουσιαστικών - πληθυντικός αριθμός (родительный падеж существительных, множественное число)
Μάθημα 17 - Де́лу вре́мя, поте́хе час
Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Ημέρες της εβδομάδας (дни недели)
Ανακεφαλαίωση
Μάθημα 18 - Лю́бишь ката́ться, люби́ и са́ночки вози́ть
Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Ανακεφαλαίωση
Μάθημα 19 - Де́рево де́ржится корня́ми, а челове́к друзья́ми
Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Ανακεφαλαίωση
Μάθημα 20 - Пешко́м ходи́ть – до́лго жить
Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Ανακεφαλαίωση
Μάθημα 21 - Где сове́т да любо́вь, там и го́ря нет
Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Προθετική πτώση των επιθέτων - Πληθυντικός αριθμός (предложный падеж прилагательных - множественное число)
Ανακεφαλαίωση
Μάθημα 23 - Рождё́нный по́лзать, лета́ть не мо́жет
Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Ανακεφαλαίωση
Μάθημα 24 - Де́лать из му́хи слона́
Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Ανακεφαλαίωση
Μάθημα 25 - В го́сти ходи́ть – на́до и к себе́ води́ть
Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Δοτική πτώση (дательный падеж)
Κλίση των μέσων / παθητικών ρημάτων στο παρελθόν (возвратные и пассивные глаголы)
Σύντομα επίθετα (краткие прилагательные)
Προθέσεις που εκφράζουν την κατεύθυνση (предлоги в, на, у, к, из, с, от)
Ανακεφαλαίωση
Μάθημα 26 - Век живи́, век учи́сь
Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Ανακεφαλαίωση
Μάθημα 27 - Днём с огнём не сыщешь!
Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Οργανική πτώση (творительный падеж)
Ανακεφαλαίωση
Μάθημα 28 - В гостя́х хорошо́, а до́ма лу́чше!
Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων (степени сравнения прилагательных и наречий)
Ανακεφαλαίωση
Μάθημα 29 - Ни пройти́, ни прое́хать!
Βιντεομαθήματα: Λεξιλόγιο – Γραμματική – Ασκήσεις
Ατελή και τετελεσμένα ρήματα (глаголы несовершенного и совершенного вида)
Ανακεφαλαίωση
Μάθημα 30 - Повторе́ние - мать уче́ния
Φωνητικές ασκήσεις
Εισαγωγή στη ρώσικη γλώσσα - Φωνητικές ασκήσεις (фонетические упражнения)
Ενότητα προφοράς
Κανόνες προφοράς: επεξήγηση και εξάσκηση (правила чтения и произношения)
Φωνητικές ασκήσεις
Εισαγωγή στη ρώσικη γλώσσα - Φωνητικές ασκήσεις (фонетические упражнения)
Ενότητα προφοράς
Κανόνες προφοράς: επεξήγηση και εξάσκηση (правила чтения и произношения)