Αρχαία Β' Γυμνασίου

Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Online Φροντιστήριο

 

Στο No1 Online Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Το εγχειρίδιο της Β’ Γυμνασίου εισάγει τους μαθητές σταδιακά στην αρχαία ελληνική γλώσσα, η μάθηση της οποίας παρουσιάζεται ως μέσο για να αποκτήσει ο μαθητής άμεση πρόσβαση στην αρχαία ελληνική γραμματεία και στον πολιτισμό που τη δημιούργησε, από όπου πηγάζει και ο γλωσσικός πλούτος της Αρχαίας Ελληνικής και κατ’ επέκταση της νέας. Η σύνδεση, μάλιστα, με τη Νέα Ελληνική αποτελεί βασική αφόρμηση για τη διδασκαλία του λεξιλογίου, της ετυμολογίας, της γραμματικής και του συντακτικού. 

Η δομή κάθε Ενότητας του εγχειριδίου διακρίνεται σε τρία μέρη:

 

Α΄ Μέρος (Κείμενο)

- Κείμενο (κατά το δυνατόν αυτούσιο ή με τις ελάχιστες αναγκαίες διασκευές).

- Σύντομη εισαγωγή ή ενημερωτικό σημείωμα για το διδασκόμενο κείμενο.

- Σχόλια γλωσσικά ή ερμηνεύματα απαραίτητα για την κατανόηση του κειμένου. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει σύνδεση με τη νέα Ελληνική με αφορμή κοινές λέξεις και φράσεις.

- Ερμηνευτικά σχόλια και στοιχεία πραγματολογικής φύσεως για την πληρέστερη κατανόηση του κειμένου.

- Ερωτήσεις που συμβάλλουν στην κατανόηση του περιεχομένου του κειμένου.

- Διαθεματικές ερωτήσεις που ωθούν στην αξιοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από άλλα μαθήματα ή που συνδέουν το ιστορικό παρελθόν με το παρόν.  

 

Β΄ Μέρος (Λεξιλογικός Πίνακας - Ετυμολογικά)

- Λεξιλογικό πίνακα, ο οποίος αφορμάται από λέξη του κειμένου της Ενότητας και περιλαμβάνει ομόρριζα, απλά και σύνθετα, της λέξης στην α.ε. και στη ν.ε. Ο πίνακας περιέχει τρεις στήλες στην πρώτη καταχωρίζονται λέξεις της α.ε., στη δεύτερη λέξεις της α.ε. που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα στη ν.ε. και στην τρίτη λέξεις της ν .ε.

- Ασκήσεις εμπέδωσης του πίνακα και περαιτέρω λεξιλογικές επί του κειμένου - σταδιακή διδασκαλία της σύνθεσης λέξεων στην α.ε.

- Ασκήσεις εμπέδωσης και ασκήσεις σύνδεσης με τη ν.ε.  

 

Γ΄ Μέρος (Γραμματική - Σύνταξη)

- Αφόρμηση από το κείμενο της Ενότητας για τη διδασκαλία των φαινομένων.

- Συστηματική διδασκαλία βασικών στοιχείων της γραμματικής και του συντακτικού, βάσει χαρακτηριστικών παραδειγμάτων, συνοδευόμενη από εποπτικά διαγράμματα και πίνακες. Όπου είναι δυνατό υπάρχει και συσχετισμός με τα αντίστοιχα φαινόμενα της νέας Ελληνικής.

- Ποικίλες ασκήσεις, κυρίως αντικειμενικού τύπου (πολλαπλής επιλογής, μετασχηματιστικές, συμπλήρωσης κενών, αντιστοίχισης κ.ά.) για την κατανόηση και εμπέδωση των διδασκόμενων γλωσσικών στοιχείων.   

 

Επίμετρο

- Μικρά παράλληλα κείμενα, χρήσιμα για σύντομες ασκήσεις συγκριτικής ανάγνωσης. Τα κείμενα αυτά συνοδεύονται από σύντομο γλωσσικό ή ερμηνευτικό σχολιασμό για την καλύτερη αξιοποίησή τους. Ακολουθούν λεξιλόγιο των κειμένων, πίνακας ανώμαλων ρημάτων (που περιλαμβάνει και τα ρήματα της προηγούμενης τάξης), διαγραμματικοί πίνακες φαινομένων της γραμματικής και του συντακτικού και ευρετήριο γραμματικών και συντακτικών όρων.  

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη B' Γυμνασίου

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Αναλυτικές οδηγίες και ακριβές πλάνο για άρτια οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης στην ύλη των Μαθημάτων, προσαρμοσμένο στο χρόνο και τις δικές σου ανάγκες.

  • Live Διδασκαλία

Καθημερινά 4-5 μ.μ., διεξάγεται ζωντανή διδασκαλία με μαθήματα μύησης στη Θεωρία και τη Μεθοδολογία κάθε κεφαλαίου. Κατανοώντας τες, εμβαθύνουμε καθώς εξασκούμαστε με Εφαρμογές, Ερωτήσεις κλειστού τύπου και Ασκήσεις όλων των επιπέδων. 

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με το Δάσκαλο σου μέσω chat, forum και email, για στοχευμένη βοήθεια και πλήρη κάλυψη των αποριών σου υπεύθυνα και εξατομικευμένα.

  • Εκπαιδευτικά Παιχνίδια & Live Quizzes

Έχουμε στη φαρέτρα μας πολλά και άκρως ενδιαφέροντα παιχνίδια! Γι’ αυτό ετοιμαστείτε αυτή τη χρονιά να Παίζουμε, να Παρατηρούμε και να Μαθαίνουμε, εφαρμόζοντας τη Μέθοδο Marcuri!

  • Πίστες Προόδου

Σε εβδομαδιαία βάση αξιολογείται το γνωστικό επίπεδο και η πρόοδος σου εξατομικευμένα, με Φύλλο Ασκήσεων και Πίστες Προόδου.

  • Διαγωνιστικά Μαθηματικά

Απόλαυσε τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσεις το Διαγωνισμό "Καγκουρό", μέσα από εβδομαδιαίο σετ ερωτήσεων με στόχο να νιώσεις, να ερμηνεύσεις και να αγκαλιάσεις τις μαθηματικές έννοιες με έναν τρόπο πρωτόγνωρο και βιωματικό. Μαζί αλλάζουμε νοοτροπία, κοιτάζοντας κατάματα τα Μαθηματικά μέσα από την ίδια τη Ζωή!

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους μαθητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι μαθητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

Η Εκπαιδευτική Οικογένεια ARNOS, αγκαλιάζει όλους τους μαθητές απανταχού, φροντίζοντας τις δικές σου ανάγκες με τρόπο μοναδικό και προσωποποιημένο. Προσφέροντας με αγάπη και μεράκι…

 

Τη Γνώση με τρόπο Απλό και Κατανοητό

 

– Οι Δικοί σου Δάσκαλοι

Ενότητα 1: Πατρική δικαιοσύνη - Αρχαία Β' Γυμνασίου
Γνωριμία με τα Αρχαία Β' Γυμνασίου
Ενότητα 2: Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή
Ενότητα 3: Το χρέος του ιστορικού
3.4 Συντακτικά φαινόμενα
Ενότητα 4: Οι Σεληνίτες
4.1 Κείμενο: Οι Σεληνίτες
Ενότητα 5: Η ελεημοσύνη βασίλισσα των αρετών
5.4 Συντακτικά Φαινόμενα
Ενότητα 6: Η ευθύνη για την παιδεία των νέων
Ενότητα 7: Ένας στοργικός ηγέτης
7.4 Συντακτικά Φαινόμενα
Ενότητα 8: Η γένεση της θρησκείας και της δικαιοσύνης
8.4 Συντακτικά Φαινόμενα
8.7 Παράλληλα κείμενα
Ενότητα 9: Η Καλλιπάτειρα
9.6 Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό και Ασκήσεις
Ενότητα 10: Ένας δύσκολος αντίπαλος
Eνότητα 11: Ο σεβασμός προς τους γονείς μέλημα του νόμου
11.6 Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό και Ασκήσεις
Ενότητα 12: Τα φαινόμενα απατούν
12.6 Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό και Ασκήσεις
Ενότητα 13: Η σωστή στάση στο θέμα της τροφής
13.6 Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό και Ασκήσεις
Ενότητα 14: Απρόσκλητοι βοηθοί
Ενότητα 15: Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης
Ενότητα 17: Το πάθημα των ερωδιών
17.2 Συντακτικά Φαινόμενα
17.5 Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό και Ασκήσεις
Ενότητα 18: Τα μειονεκτήματα του γραπτού λόγου σε σχέση με τον προφορικό
18.4 Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό και Ασκήσεις
Πίστες Προόδου
Εξετάσεις Αρχαία Β Γυμνασίου

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός