Γ’ Δημοτικού – Μαθήματα

Μαθαίνω σε οργανωμένο περιβάλλον με στόχους!

Μεθοδικά οργανωμένο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο προσφέρεται σε εσάς τόσο για ασύγχρονη (μαθητής – υλικό) όσο και για σύγχρονη (μαθητής – δάσκαλος) διδασκαλία. Όλη η ύλη του Αναλυτικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος της B’ τάξης δημοτικού.
Τετράδια Σπουδής και Μελέτης: το περιεχόμενό τους καταχωρημένο ανά μάθημα- ενότητα ή φαινόμενο μαζί με τις προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας κάθε γνωστικού αντικειμένου.
Οφέλη για τον δάσκαλο: Έξυπνο και οργανωμένο περιβάλλον για τη διδασκαλία του με ευκολία στην ανάθεση εργασιών.
Οφέλη για τον μαθητή: Μελέτη όσο, όπου και όποτε θέλει στο δικό του ρυθμό. Προετοιμασία με έγκριτο υλικό και συγκεκριμένους στόχους.

**Μορφή υλικού: video, αρχεία pdf.

Αγγλικά Γ’ Δημοτικού – Γραμματική – Course

Αγγλικά Γ’ Δημοτικού – Λεξιλόγιο – Course