Έρευνα & Ανάπτυξη

     Η επιστημονική ομάδα του Οικουμενικού Σχολείου «Αθηνά», σε συνεργασία με το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) του Κέντρου Online Εκπαίδευσης ΑΡΝΟΣ, μεριμνά για τη συστηματική ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας, με στόχο την αναβάθμιση της διδασκαλίας από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Πανεπιστήμιο, μέσω της εισαγωγής Διδακτικών Καινοτομιών.

 

    Στελεχωμένο με εξειδικευμένους ΙCT επιστήμονες και εκπαιδευτικούς με μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο της Διδακτικής και των σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνολογιών, ασχολείται με την συνεχή έρευνα, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μεθόδων και παιδαγωγικών πρακτικών, βάσει των νεότερων δεδομένων της σύγχρονης δομής και απαιτήσεων της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα και φροντίζει για τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητάς τους.

 

   Είναι το «στρατηγείο» της δημιουργίας και ανάπτυξης νέων πρακτικών και μονοπατιών μάθησης, το οποίο παρακολουθεί τα διεθνή εκπαιδευτικά πρότυπα βάσει των οποίων το Κέντρο μας ενημερώνει και εξελίσσει συνεχώς το μοντέλο των εκπαιδευτικών του πρακτικών, φροντίζοντας πλήρως και στοχευμένα τις ανάγκες και απαιτήσεις τόσο των σπουδαστών όσο και των συνεργατών του.