Σωκρατικός Τρόπος Μάθησης

Όταν η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
Κατέβασε την πρώτη εκπαιδευτική εφαρμογή με ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης σχεδιασμένες με τη Μέθοδο Αρνός για το σχολικό πρόγραμμα σπουδών.

Στ’ Δημοτικού – Πρότυπα
1.332 Ερωτήσεις με Αιτιολόγηση

Μαθηματικά – Πρότυπα
0
Ερωτήσεις
Μαθηματικά ΣΤ’
0
Ερωτήσεις
Γλώσσα ΣΤ’
0
Ερωτήσεις
Ιστορία ΣΤ’
0
Ερωτήσεις