ΔΙΠ

Μαζί μελετάμε όλες τις ενότητες του προγράμματος του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Διασφάλιση της Ποιότητας! Έμπειροι και Υπεύθυνοι καθηγητές, δίπλα σας, από τα Μαθηματικά και τη Μηχανολογική Σχεδίαση στη ΔΙΠ 40 μέχρι Στατιστική και τα Προηγμένα Εργαλεία Ποιότητας στη ΔΙΠ 50 & 60!

Ο Προγραμματισμός και τα Ειδικά Θέματα της Ποιότητας στις ενότητες ΔΙΠ 51 και ΔΙΠ 61 στηρίζονται από έμπειρους μηχανικούς της ποιότητας που θα σας καθοδηγήσουν σε ένα αποτελεσματικό διάβασμα!

Όλα για την Ποιότητα, στον Αρνό!


...σύντομα κοντά σας!