Εκδόσεις Αρνός

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Arnos Online Education, ξεκίνησε το 1985 ως Κέντρο Στήριξης Πανεπιστημιακών Σπουδών για φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ και εξελίχθηκε σταδιακά στο πέρασμα των ετών. Από το 1992, έως και σήμερα ο Arnos, τιμώντας τη φροντίδα των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συνεχίζει την έκδοση σειράς διδακτικών συγγραμμάτων πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού για πανεπιστημιακά μαθήματα, από τη Γραμμική Άλγεβρα μέχρι την Κβαντική Μηχανική.  Η συγγραφική ομάδα του Κέντρου μας έχει συγγράψει συνολικά 20 επιστημονικά συγγράμματα για τις Θετικές Επιστήμες, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

 

 1. Γραμμική Άλγεβρα
 2. Ανάλυση Ι - Συναρτήσεις Μιας Μεταβλητής
 3. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις
 4. Ανάλυση ΙΙ - Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών
 5. Πραγματική Ανάλυση
 6. Φυσική Ι
 7. Φυσική ΙI
 8. Κβαντομηχανική Ι
 9. Κβαντομηχανική ΙΙ
 10. Ηλεκτροτεχνία
 11. Ηλεκτρονική Ι
 12. Ηλεκτρονική ΙI
 13. Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου
 14. Αντοχή Υλικών Ι
 15. Αντοχή Υλικών ΙΙ

 

Μέσα από τα συγγράμματά μας, εξηγούμε το διδακτικό αντικείμενο με τρόπο απλό και κατανοητό, εξοικειώνοντας το φοιτητή με το πνεύμα και τις απαιτήσεις των εξετάσεων.
Η απαίτηση για μία ουσιαστική και αποτελεσματική εκπαίδευση είναι αναγκαία
όσο ποτέ άλλοτε στην μακροχρόνια κρίση που ζούμε. Επενδύουμε στις υποδομές,
στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες και κυρίως στον Εκπαιδευτικό (Καθηγητή –
Δάσκαλο)
που μπορεί να δώσει φως και χαρά σε κάθε σπουδααστή και στους δια βίου
εκπαιδευόμενους.

               Πιστεύουμε ότι στην Κοιτίδα του Πνεύματος,
                                    μπορεί να γίνει πράξη.  το «Θαύμα» της Εκπαίδευσης του 21ου αιώνα!