ΠΛΗ 37

Πληροφορική & Εκπαίδευση

ΠΛΗ 37 - Πληροφορική & Εκπαίδευση

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Η θεματική ενότητα ΠΛΗ 37 έχει ως βασικό σκοπό την εξοικείωση του φοιτητή με τις βασικές έννοιες της επιστήμης της Διδακτικής της Πληροφορικής. Μπορεί να επιλεχθεί στο τελευταίο έτος σπουδών και ο φοιτητής γνωρίζει μέσα από αυτήν, αρκετές διδακτικές μεθόδους τόσο στις αρχικές φάσεις εισαγωγής της Πληροφορικής στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο και στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Περνώντας τη Θ.Ε. ΠΛΗ37 εξασφαλίζεις τη συνέχεια και τη βεβαιότητα του δρόμου προς το πτυχίο.

Το μάθημα απαρτίζεται από τα ακόλουθα διδακτικά αντικείμενα:

 

Διδακτική της Πληροφορικής

Αναφέρεται στη θέση της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση ως γνωστικό αντικείμενο και ως εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης (μοντέλα και θεωρητικές προσεγγίσεις).

 

Πληροφορική και Εκπαίδευση

Πραγματεύεται τις προσεγγίσεις και τα θεωρητικά μοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση.

 

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Περιλαμβάνει τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση πολυμεσικών εφαρμογών ως εκπαιδευτικού υλικού.

 


 

Εργασίες ΠΛΗ 37 - Ατομική Υποστήριξη

 

Η Θεματική Ενότητα περιλαμβάνει την εκπόνηση 4 γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Στις τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Η προετοιμασία για την εκπόνηση αυτών των εργασιών είναι μεθοδική και αποτελεσματική.

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΠΛΗ 37

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Αναλυτικές οδηγίες και ακριβές πλάνο για άρτια οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στον περιορισμένο χρόνο και τις αυξημένες υποχρεώσεις σου.

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και εξεταστέας ύλης της ΠΛΗ 37.

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Μαζί θα κάνουμε το βουνό πεδιάδα

– ΑΝΝΑ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τόμος I: Διδακτική της Πληροφορικής
Τόμος ΙΙ: Πληροφορική στην εκπαίδευση
Κεφ. 1: Εξέλιξη - Φάσεις - Προσεγγίσεις Πληροφορικής
Κεφ. 2: Θεωρίες μάθησης και τεχνολογίες της πληροφορικής
Κεφ. 3: Οι Νέες Τεχνολογίες στη Διδασκαλία και τη Μάθηση
Κεφ. 4: Οι τεχνολογίες της Πληροφορικής ως Συστήματα Έκφρασης&Οικοδόμησης
Κεφ. 5: Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Τόμος ΙΙI: Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Κεφ. 1: Το εκπαιδευτικό λογισμικό (Ε.Λ)
Κεφ. 2: Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού - Διδακτική Θεώρηση
Κεφ. 7: Η αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Εκπαιδευτικό Υλικό
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ- ΠΛΗ 37 2018-2019
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ- ΠΛΗ 37 2016-2017
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 37 2015-2016
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 37 2014-2015
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 37 2013-2014
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 37 2012-2013
2η Εργασία 2012-13 ΠΛΗ 37 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία 2012-13 ΠΛΗ 37 - Υποδειγματική Επίλυση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 37 2010-2011
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 37 2007-2008
1η Εργασία 2007-08 ΠΛΗ 37 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία 2007-08 ΠΛΗ 37 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία 2007-08 ΠΛΗ 37 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία 2007-08 ΠΛΗ 37 - Υποδειγματική Επίλυση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 37 2005-2006
1η Εργασία 2005-06 ΠΛΗ 37 - Υποδειγματική Επίλυση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 37 2004-2005
1η Εργασία 2004-05 ΠΛΗ 37 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία 2004-05 ΠΛΗ 37 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία 2004-05 ΠΛΗ 37 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία 2004-05 ΠΛΗ 37 - Υποδειγματική Επίλυση
Θέματα Εξετάσεων 2014
Θέματα Εξετάσεων 2013
Θέματα Εξετάσεων 2012
Θέματα Εξετάσεων 2011
Θέματα Εξετάσεων 2010
Εκφωνήσεις & Απαντήσεις Θεμάτων ΠΛΗ 37 2009-2010
Θέματα Εξετάσεων 2007
Εκφωνήσεις & Απαντήσεις Θεμάτων ΠΛΗ 37 2006-2007
Φωτογραφία Καθηγητή

Άννα Χωριανοπούλου

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Μαθήματα
Σχολείο: Πληροφορική (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, SCRATCH, Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, ECDL)
ΕΠΑΛ-ΙΕΚ: Μαθήματα Ειδικότητας Πληροφορικής
Θ.Ε.: ΠΛΗ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Αποφοίτησα από το Πολυτεχνείο και ακολούθησα την εκπαιδευτική οδό, δημιουργώντας μετά από δεκατρία χρόνια εμπειρίας την πεποίθηση ότι η διδασκαλία θέλει υπομονή, επιμονή, ευγένεια, πειθαρχία και εξατομίκευση, διότι ο κάθε μαθητής είναι διαφορετικού μαθησιακού τύπου, οπότε και η μάθηση προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές του.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2015: Μεταπτυχιακό στις Γραφικές Τέχνες-Πολυμέσα - ΕΑΠ

2014: Πτυχίο Παιδαγωγικής Κατάρτισης - ΑΣΠΑΙΤΕ

2005: Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών - ΕΜΠ

Διδακτική Εμπειρία
2005 - 2016: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
2007 - 2018: Ιδιωτικά φροντιστήρια και ΙΕΚ με αντικείμενο την Πληροφορική
2017-2018: Διαδικτυακά μαθήματα με την αντίστοιχη δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού στο Κέντρο Σπουδών ΑΡΝΟΣ με αντικείμενα το SCRATCH και την ενότητα ΠΛΗ-37 του ΕΑΠ.

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός