ΠΛΗ 22

Βασικά ζητήματα Δικτύων Η/Υ

ΠΛΗ 22 - Βασικά ζητήματα Δικτύων Η/Υ

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Η Θεματική ενότητα ΠΛΗ22 - Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ είναι πολύ σημαντικό υποχρεωτικό μάθημα στην Πληροφορική, καθώς στοχεύει στην παρουσίαση των τεχνικών των δικτύων υπολογιστών, των ψηφιακών επικοινωνιών, της θεωρίας πληροφορίας και κωδικοποίησης. Περνώντας τη Θ.Ε. ΠΛΗ22 εξασφαλίζεις τη συνέχεια και τη βεβαιότητα του δρόμου προς το πτυχίο.

Το μάθημα απαρτίζεται από τα ακόλουθα διδακτικά αντικείμενα:

 

Μέρος Α: Δίκτυα υπολογιστών Ι

Κατανοούμε τις απαραίτητες έννοιες σχετικά με: Πιθανότητες, Μοντέλο OSI, Μεταγωγές, Πρωτόκολλα επανεκπομπής, Δίκτυα και πιθανότητες. Είναι μέτριας δυσκολίας.

 

Μέρος Β: Ψηφιακές επικοινωνίες

Κατανοούμε τις απαραίτητες έννοιες σχετικά με: Βασικά σήματα, Χρόνο-Συχνότητα, Περιοδικότητα, Μετασχηματισμό Fourier, Φίλτρα, Δειγματοληψία, PCM κβάντιση, Διαμόρφωση πλάτους (ΑΜ, DSB, SSB, USSB, LSSB) και γωνίας (PM, FM), Octave. Είναι μέτριας δυσκολίας.

 

Μέρος Γ: Θεωρία πληροφορίας και κανάλια επικοινωνίας

Κατανοούμε τις απαραίτητες έννοιες σχετικά με: Πιθανότητες, Πληροφορία-Εντροπία, Κωδικοποίηση-συμπίεση πηγής, Διακριτά κανάλια χωρίς μνήμη, Χωρητικότητα καναλιού, Πηγές MARKOV. Είναι μεγάλης δυσκολίας.

 

Μέρος Δ: Κωδικοποίηση καναλιού

Κατανοούμε τις απαραίτητες έννοιες σχετικά με: Κώδικες Block, Βάση κώδικα, Κωδικοποίηση, αποκωδικοποίηση, Τέλειους κώδικες, CRC. Είναι μικρής δυσκολίας.

 

Μέρος Ε: Δίκτυα υπολογιστών ΙΙ

Κατανοούμε τις απαραίτητες έννοιες σχετικά με: CSMA/CD, Aloha, Slotted Aloha, ARP: Address Request Protocol, IP addressing – IP subnetting, Επίπεδα 1, 2, 3. Είναι μικρής δυσκολίας.

 


 

Εργασίες ΠΛΗ 22 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. περιλαμβάνει την υλοποίηση 5 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των βαθμών των εργασιών συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ενότητας και ο βαθμός των εξετάσεων συμμετέχει αντίστοιχα κατά 70%. Όλες οι εργασίες έχουν άριστα το 10. Πρέπει να μαζέψεις αθροιστικά πάνω από τους μισούς πόντους (δηλαδή από 25 και πάνω) στις εργασίες για να έχεις δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις. Κάθε εργασία αφορά σε κάθε μέρος από αυτά που παρουσιάσαμε παραπάνω. Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών είναι περίπου το εξής: Εργασία 1 στα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου, Εργασία 2 στις αρχές Ιανουαρίου, Εργασία 3 στις αρχές Μαρτίου, Εργασία 4 στις αρχές Απριλίου, Εργασία 5 στα τέλη Μαΐου. Η μελέτη, κατανόηση και επίλυση των εργασιών μας προετοιμάζει δυναμικά και στοχευμένα για την επιτυχία μας επί των αντίστοιχων θεμάτων των εξετάσεων.

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΠΛΗ 22

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Αναλυτικές οδηγίες και ακριβές πλάνο για άρτια οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στον περιορισμένο χρόνο και τις αυξημένες υποχρεώσεις σου.

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και εξεταστέας ύλης της ΠΛΗ 22.

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Μαζί θα κάνουμε το βουνό πεδιάδα

– Ηλίας Τσουκάτος

Μέρος Α: Δίκτυα Υπολογιστών Ι
Λυμένες εργασίες
Μέρος Β: Ψηφιακές Επικοινωνίες
Λυμένες εργασίες
Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011
Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012
Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013
Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014
Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015
Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016
Μέρος Γ : Θεωρία Πληροφορίας
Λυμένες εργασίες
Μέρος Δ: Κωδικοποίηση
Λυμένες εργασίες
Μέρος Ε: Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
ARP: Address Request Protocol
Λυμένες εργασίες
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 22 2018-2019
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 22 2017-2018
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 22 2016-2017
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 22 2005-2006
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 22 2003-2004
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 22 2002-2003
Θέματα Εξετάσεων 2010
Εκφωνήσεις & Απαντήσεις Θεμάτων ΠΛΗ 22 2009-2010
Θέματα Εξετάσεων 2008
Θέματα Εξετάσεων 2007
Θέματα Εξετάσεων 2006
Θέματα Εξετάσεων 2005
Θέματα Εξετάσεων 2004
Θέματα Εξετάσεων 2003

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός