ΠΛΗ 22

Βασικά ζητήματα Δικτύων Η/Υ

ΠΛΗ 22 - Βασικά ζητήματα Δικτύων Η/Υ

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Η Θεματική ενότητα ΠΛΗ22 - Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ είναι πολύ σημαντικό υποχρεωτικό μάθημα στην Πληροφορική, καθώς στοχεύει στην παρουσίαση των τεχνικών των δικτύων υπολογιστών, των ψηφιακών επικοινωνιών, της θεωρίας πληροφορίας και κωδικοποίησης. Περνώντας τη Θ.Ε. ΠΛΗ22 εξασφαλίζεις τη συνέχεια και τη βεβαιότητα του δρόμου προς το πτυχίο.

Το μάθημα απαρτίζεται από τα ακόλουθα διδακτικά αντικείμενα:

 

Μέρος Α: Δίκτυα υπολογιστών Ι

Κατανοούμε τις απαραίτητες έννοιες σχετικά με: Πιθανότητες, Μοντέλο OSI, Μεταγωγές, Πρωτόκολλα επανεκπομπής, Δίκτυα και πιθανότητες. Είναι μέτριας δυσκολίας.

 

Μέρος Β: Ψηφιακές επικοινωνίες

Κατανοούμε τις απαραίτητες έννοιες σχετικά με: Βασικά σήματα, Χρόνο-Συχνότητα, Περιοδικότητα, Μετασχηματισμό Fourier, Φίλτρα, Δειγματοληψία, PCM κβάντιση, Διαμόρφωση πλάτους (ΑΜ, DSB, SSB, USSB, LSSB) και γωνίας (PM, FM), Octave. Είναι μέτριας δυσκολίας.

 

Μέρος Γ: Θεωρία πληροφορίας και κανάλια επικοινωνίας

Κατανοούμε τις απαραίτητες έννοιες σχετικά με: Πιθανότητες, Πληροφορία-Εντροπία, Κωδικοποίηση-συμπίεση πηγής, Διακριτά κανάλια χωρίς μνήμη, Χωρητικότητα καναλιού, Πηγές MARKOV. Είναι μεγάλης δυσκολίας.

 

Μέρος Δ: Κωδικοποίηση καναλιού

Κατανοούμε τις απαραίτητες έννοιες σχετικά με: Κώδικες Block, Βάση κώδικα, Κωδικοποίηση, αποκωδικοποίηση, Τέλειους κώδικες, CRC. Είναι μικρής δυσκολίας.

 

Μέρος Ε: Δίκτυα υπολογιστών ΙΙ

Κατανοούμε τις απαραίτητες έννοιες σχετικά με: CSMA/CD, Aloha, Slotted Aloha, ARP: Address Request Protocol, IP addressing – IP subnetting, Επίπεδα 1, 2, 3. Είναι μικρής δυσκολίας.

 


 

Εργασίες ΠΛΗ 22 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. περιλαμβάνει την υλοποίηση 5 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των βαθμών των εργασιών συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ενότητας και ο βαθμός των εξετάσεων συμμετέχει αντίστοιχα κατά 70%. Όλες οι εργασίες έχουν άριστα το 10. Πρέπει να μαζέψεις αθροιστικά πάνω από τους μισούς πόντους (δηλαδή από 25 και πάνω) στις εργασίες για να έχεις δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις. Κάθε εργασία αφορά σε κάθε μέρος από αυτά που παρουσιάσαμε παραπάνω. Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών είναι περίπου το εξής: Εργασία 1 στα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου, Εργασία 2 στις αρχές Ιανουαρίου, Εργασία 3 στις αρχές Μαρτίου, Εργασία 4 στις αρχές Απριλίου, Εργασία 5 στα τέλη Μαΐου. Η μελέτη, κατανόηση και επίλυση των εργασιών μας προετοιμάζει δυναμικά και στοχευμένα για την επιτυχία μας επί των αντίστοιχων θεμάτων των εξετάσεων.

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΠΛΗ 22

 • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Αναλυτικές οδηγίες και ακριβές πλάνο για άρτια οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στον περιορισμένο χρόνο και τις αυξημένες υποχρεώσεις σου.

 • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

 • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

 • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και εξεταστέας ύλης της ΠΛΗ 22.

 • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Μαζί θα κάνουμε το βουνό πεδιάδα

– Ηλίας Τσουκάτος

Μέθοδος ΑΡΝΟΣ

Η Εκπαίδευση αλλιώς… Aπό τη Γνώση στην Επιτυχία!

O Αρνός, με εμπειρία 35 ετών στην Εκπαίδευση Φοιτητών και Ενηλίκων και την παροχή online υπηρεσιών, με πάθος και μεράκι, πρωτοπορεί με τη διερευνητική μάθηση, που συμβάλλει στην σταδιακή αποκάλυψη και οικοδόμηση της Γνώσης για το φοιτητή του ΕΑΠ.

Η «Εκπαίδευση αλλιώς» για εμάς βασίζεται στη Νευροσυσχετιστική Μάθηση (NMS) με πυρήνα τα ερωτήματα – στόχους κάθε Θεματικής Ενότητας. Η Ερώτηση είναι το σημείο αναφοράς της Μεθόδου ΑΡΝΟΣ, καθώς προκαλεί το ερέθισμα στους φοιτητές, παρέχοντας τη δυνατότητα σε καθέναν ξεχωριστά να ενεργοποιήσει το νου, τις αισθήσεις και την αντιληπτική του ικανότητα. Έτσι, με σωστή κατανόηση των μαθημάτων της ύλης ανά εργασία και την μελέτη της πρότυπη εργασίας να οικοδομήσει από την αρχή τη Γνώση και να οδηγηθεί σταδιακά προς την Απάντηση και την Επιτυχία.

Ετήσια Συνδρομή

  1. Διδασκαλία – Video στην ύλη της Θ.Ε. ανά εργασία

 • Καθοδήγηση μελέτης για κάθε μάθημα
 • Στοχευμένα αναλυτική Διδασκαλία σε video στην ύλη του κάθε μαθήματος
 • Σημειώσεις του μαθήματος
 • Ερωτήσεις/Απαντήσεις κατανόησης και εμβάθυνσης
 • Ασκήσεις

  2. Υποστήριξη Εργασίας

  Είμαστε δίπλα στο φοιτητή αναρτώντας και παρουσιάζοντας τη λύση της εργασίας.

 • Θέμα
 • Ανάλυση – Ενδεικτική επίλυση εργασίας
 • Παρουσίαση σε βίντεο

  3. Live συνεδρία εργασιών

  Για κάθε εργασία πραγματοποιείται μια δίωρη live συνεδρία, εφόσον ζητηθεί, και στην οποία ο καθηγητής λύνει απορίες σχετικά με την εργασία.

  4. Απορίες

  Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε μάθημα μπορείς:

 • Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου
 • Την επόμενη μέρα, το αργότερο, θα έχεις την απάντηση στην ερώτησή σου.
Φροντιστήριο Online: Ιδιαίτερα - Τμήματα

Online Τμήματα

Σου παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής 1,5 ή 2 ωρών εβδομαδιαίων μαθημάτων, έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερα μαθήματα

Με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα οι εξειδικευμένοι καθηγητές μας αναλαμβάνουν την υποστήριξή σου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Αναζήτησε τον Καθηγητή σου τώρα, στο idiaitera.arnos.gr

Εργασία μόνο για σένα

Μοναδικές Εργασίες

Υποστηρίζουμε την επιμέλεια και εκπόνηση εργασιών για όλες τις Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) των μεταπτυχιακών τμημάτων του ΕΑΠ.

Αναζήτησε τώρα Καθηγητή για την Εργασία σου, στο ergasies.arnos.gr

Μέρος Α: Δίκτυα Υπολογιστών Ι - 1η εργασία
Λυμένες εργασίες
Μέρος Β: Ψηφιακές Επικοινωνίες - 2η εργασία
Λυμένες εργασίες
Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011
Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012
Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013
Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014
Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015
Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016
Μέρος Γ : Θεωρία Πληροφορίας - 3η εργασία
Μάθημα 2ο: Πληροφορία, Εντροπία
Λυμένες εργασίες
Μέρος Δ: Κωδικοποίηση - 4η εργασία
Μάθημα 1ο: Κώδικες Block
Μάθημα 2ο: Βάση κώδικα
Λυμένες εργασίες
Μέρος Ε: Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ - 5η εργασία
Μάθημα 3ο: ARP: Address Request Protocol
Λυμένες εργασίες
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 22 2018-2019
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 22 2017-2018
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 22 2016-2017
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 22 2005-2006
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 22 2003-2004
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΠΛΗ 22 2002-2003
Θέματα Εξετάσεων 2010
Εκφωνήσεις & Απαντήσεις Θεμάτων ΠΛΗ 22 2009-2010
Θέματα Εξετάσεων 2008
Θέματα Εξετάσεων 2007
Θέματα Εξετάσεων 2006
Θέματα Εξετάσεων 2005
Θέματα Εξετάσεων 2004
Θέματα Εξετάσεων 2003

Στείλε την απορία σου!

Μόνο ένα αρχείο.
64 MB όριο
Επιτρεπόμενοι τύποι: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip