ΦΥΕ 40

Κβαντική Φυσική

ΦΥΕ 40 Κβαντική Φυσική

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Η Θεματική ενότητα ΦΥΕ 40 είναι το μάθημα στο οποίο μελετάμε σε βάθος την Φυσική του Μικρόκοσμου.

Το μάθημα απαρτίζεται από τα ακόλουθα διδακτικά αντικείμενα:

 

Κβαντομηχανική

Μελετάμε μονοδιάστατα αλλά πολυδιάστατα κβαντικά συστήματα όπως πηγάδια δυναμικού και αρμονικούς ταλαντωτές, συστήματα μέσα σε μαγνητικό πεδίο, το ρόλο της στροφορμής και του σπιν. Ανακαλύπτουμε τα μαθηματικά της κβαντομηχανικής, τους τελεστές και τους μεταθέτες. Ανακαλύπτουμε το διαχωρισμό των σωματιδίων ανάλογα με το αν το σπιν τους είναι ακέραιο ή ημιακέραιο και τις συνέπειες αυτού του διαχωρισμού.

 

Πυρηνική Φυσική - Στοιχειώδη Σωμάτια

Ταξιδεύουμε στο εσωτερικό των πυρήνων, μελετάμε τη δομή τους και τα πρότυπα που εξηγούν τη συμπεριφορά και τη σταθερότητας τους, μελετάμε τα υποατομικά σωματίδια, ανακαλύπτουμε τους νόμους διατήρησης στους οποίους υπακούουν. Μελετάμε τις ραδιενεργές διασπάσεις α β και γ και κατανοούμε το φάσμα τους. Μελετάμε τις πυρηνικές αντιδράσεις και την ενέργεια που απελευθερώνουν ή απορροφούν.

 


 

Εργασίες ΦΥΕ 40 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 6 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των βαθμών των Εργασιών συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ενότητας και ο βαθμός των εξετάσεων συμμετέχει αντίστοιχα κατά 70%. Οι υποχρεωτικές εργασίες είναι 6: οι τρεις πρώτες αφορούν τη διδακτέα ύλη της Ατομικής Δομής, του Περιοδικού Συστήματος και των Ιδιοτήτων των ατόμων, μία για κάθε μήνα από τα τέλη Νοεμβρίου έως τα τέλη Ιανουαρίου, η τέταρτη εργασία αφορά τη μελέτη των Οξέων-Βάσεων και της Ιοντικής Ισορροπίας, η οποία ολοκληρώνεται ως τις αρχές Μαρτίου, ενώ η πέμπτη και η έκτη αφορούν τη διδακτέα ύλη των μετάλλων και των ενώσεών τους, τόσο των βασικών, όσο και των στοιχείων μεταπτώσεως, με την ολοκλήρωσή τους έως τα τέλη Απριλίου και Μαΐου, αντίστοιχα. Η κατανόηση και η επίλυση των υποχρεωτικών αυτών εργασιών, είναι πολύ σημαντικές στην επιτυχία μας επί των αντίστοιχων θεμάτων στις τελικές εξετάσεις.

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΦΥΕ 40

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Αναλυτικές οδηγίες και ακριβές πλάνο για άρτια οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στον περιορισμένο χρόνο και τις αυξημένες υποχρεώσεις σου.

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και εξεταστέας ύλης της ΦΥΕ 40.

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.Σκοπός μας η κατανόηση της φύσης, η εκπαίδευση στη φιλοσοφία της και η επιτυχία στις εξετάσεις.

 

Look deep into nature, and then you will understand everything better. (Μελέτησε βαθιά τη φύση και τότε θα καταλάβεις τα πάντα καλύτερα) A. Einstein

– Βασίλης Καράβολας

Κεφ 1ο: Θεμελειώδεις Έννοιες
1.1 Η Κυματοσυνάρτηση
1.2 Η Αρχή της Απροσδιοριστίας
1.3 Εξίσωση Shrodinger
1.4 Μέσες Τιμές Φυσικών Μεγεθών
1. Ασκήσεις 1ου κεφαλαίου
Κεφ 3ο: Απλά Κβαντομηχανικά Συστήματα
Κεφ 5ο: Στροφορμή
5.1 Τροχιακή Στροφορμή – Ιδιοτιμές και Ιδιοσυναρτήσεις
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 40 2018-19
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 40 2017-18
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 40 2016-17
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 40 2014-15
6η Εργασία 2014-15 ΦΥΕ 40 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 40 2013-14
1η Εργασία 2013-14 ΦΥΕ 40 - Υποδειγματική λύση
2η Εργασία 2013-14 ΦΥΕ 40 - Υποδειγματική λύση
3η Εργασία 2013-14 ΦΥΕ 40 - Υποδειγματική λύση
4η Εργασία 2013-14 ΦΥΕ 40 - Υποδειγματική λύση
5η Εργασία 2013-14 ΦΥΕ 40 - Υποδειγματική λύση
6η Εργασία 2013-14 ΦΥΕ 40 - Υποδειγματική λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 40 2012-13
5η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 40 - Υποδειγματική λύση
6η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 40 - Υποδειγματική λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 40 2011-12
1η Εργασία 2011-12 ΦΥΕ 40 - Υποδειγματική λύση
2η Εργασία 2011-12 ΦΥΕ 40 - Υποδειγματική λύση
3η Εργασία 2011-12 ΦΥΕ 40 - Υποδειγματική λύση
4η Εργασία 2011-12 ΦΥΕ 40 - Υποδειγματική λύση
5η Εργασία 2011-12 ΦΥΕ 40 - Υποδειγματική λύση
6η Εργασία 2011-12 ΦΥΕ 40 - Υποδειγματική λύση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 40 2010-11
2η Εργασία 2010-11 ΦΥΕ 40 - Υποδειγματική λύση
3η Εργασία 2010-11 ΦΥΕ 40 - Υποδειγματική λύση
4η Εργασία 2010-11 ΦΥΕ 40 - Υποδειγματική λύση
5η Εργασία 2010-11 ΦΥΕ 40 - Υποδειγματική λύση
6η Εργασία 2010-11 ΦΥΕ 40 - Υποδειγματική λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 40 2009-10
3η Εργασία 2009-10 ΦΥΕ 40 - Υποδειγματική λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 40 2008-09
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 40 2006-07
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 40 2004-05
1η Εργασία 2004-05 ΦΥΕ 40 - Υποδειγματική λύση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 40 2003-04
2η Εργασία 2003-04 ΦΥΕ 40 - Υποδειγματική λύση
Λυμένα Θέματα (Λύσεις ΑΡΝΟΣ) ΦΥΕ-40 2017-2018
Τελικές Κβαντικής Φυσικής
Επαναληπτικές Κβαντικής Φυσικής
Τελικές Πυρηνικής Φυσικής
Επαναληπτικές Πυρηνικής Φυσικής
Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΦΥΕ 40 2006-2007
Φωτογραφία Καθηγητή

Βασίλης Καράβολας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πτυχίο Φυσικής
Μαθήματα
Σχολείο: Φυσική Λυκείου
ΑΕΙ-ΤΕΙ: Φυσική Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, Σύγχρονη Φυσική, Σχετικότητα, Κβαντική Μηχανική, Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης, Ηλεκτρομαγνητισμός-Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία
ΕΑΠ: ΦΥΕ34, ΦΥΕ 40, ΚΦΕ51, ΠΣΦ50, ΠΣΦ60, ΠΣΦ51, ΠΣΦ61
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Η Φυσική πέρα από τύπους και γραφικές παραστάσεις είναι κατανόηση μηχανισμών. Πάνω από όλα είναι ΛΟΓΙΚΗ. Σκοπός μου είναι η καθοδήγηση του μαθητή σε αυτό το δύσκολο δρόμο της εφαρμογής της λογικής του στα προβλήματα της Φυσικής.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

1982-1987: Πτυχιο Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ

1987-1990: Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο του Warwick, Μεγ. Βρεττανία

1993-1995 : Μεταδιδακτορικός ερευνητής - συνεργάτης, Universiteit Instelling Antwerpen, Τμήμα Φυσικής, Βέλγιο

1996-1997 : Μεταδιδακτορικός ερευνητής - συνεργάτης, Πανεπιστήμιο Aθηνών, Τμήμα Φυσικής

1998-1999 : Μεταδιδακτορικός ερευνητής - συνεργάτης, Πανεπιστήμιο Aθηνών, Τμήμα Φυσικής

1999-2000 :Μεταδιδακτορικός ερευνητής - συνεργάτης, Πανεπιστήμιο Aθηνών , Τμήμα Φυσικής

Διδακτική Εμπειρία
Τρία χρόνια διδασκαλία φροντιστηριακών μαθημάτων Φυσικής στους φοιτητές του τμήματος Φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Warwick.
Από τον Οκτώβριο του 2010 διδάσκω στο Ελληνικό Παραρτημα του University of Indianapolis τα μαθήματα 153: General Physics I, και 155 General Physics I Labs.
19 χρόνια διδασκαλία πανεπιστημιακών μαθημάτων στο “Κέντρο Υποστήριξης Φοιτητών “ΑΡΝΟΣ”.
Την περίοδο 2003-2004 ανέλαβα την προετοιμασία για την Ολυμπιάδα Φυσικής του Γιάννη Κορδώνη. Ο Γιάννης Κορδώνης κατέκτησε το πρώτο ελληνικό μετάλλιο (χάλκινο) σε Ολυμπιάδα Φυσικής.
2005-2011 Εργαστηριακός συνεργάτης στο Γενικό Τμήμα Φυσικής και Χημείας στο ΑΤΕΙ Αθηνών.
2006-2012 Εργαστηριακός συνεργάτης στο Γενικό Τμήμα Φυσικής και Χημείας στο ΤΕΙ Πειραιά
Συγγραφικό Υλικό
1. Τα Σύνορα της Επιστήμης στην Αυγή του 21ου αιώνα Εκδόσεις Anubis, Νοέμβρης 2004. (Εκλαϊκευμένη Επιστήμη)
2. Προβλήματα Θερμοδυναμικής – Τόμος Πρώτος Σεπτέμβριος 2006, Εκδόσεις ΑΡΝΟΣ
3. ΦΥΣΙΚΗ-Ι (Μαθηματική Εισαγωγή, Μηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμός) Εκδόσεις Σαββάλας, Ιούλιος 2006
4. “Προβλήματα Θερμοδυναμικής – Τόμος Πρώτος Σεπτέμβριος 2006, Εκδόσεις ΑΡΝΟΣ
5. ΦΥΣΙΚΗ-Ι (Μαθηματική Εισαγωγή, Μηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμός) Εκδόσεις Σαββάλας, Ιούλιος 2006
6. ΦΥΣΙΚΗ-ΙΙ (Θερμοδυναμική, Θεωρία της Σχετικότητας, Κβαντική Φυσική, Ατομική και Πυρηνική Φυσική, Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης) Εκδόσεις Σαββάλας, Νοέμβριος 2006
7. ΦΥΣΙΚΗ-ΙΙΙ (Κυματική, Οπτική, Μηχανική Ρευστών, Υπεραγωγιμότητα, Στοιχειώδη Σωμάτια και Κοσμολογία) Εκδόσεις ΑΡΝΟΣ, Δεκέμβριος 2008

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός