ΦΥΕ 34

Κλασική Φυσική ΙΙ

ΦΥΕ 34 - Κυματική - Σχετικότητα - Σύγχρονη Φυσική

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Η Θεματική ενότητα ΦΥΕ 34 είναι το μάθημα κλειδί για την κατανόηση της Φυσικής του 20ου αιώνα και όλων των φιλοσοφικών αναζητήσεων και των τεχνολογικών θαυμάτων τα οποία αυτή δημιούργησε.

Το μάθημα απαρτίζεται από τα ακόλουθα διδακτικά αντικείμενα:

 

Κυματική

Παρουσιάζονται όλα τα κυματικά φαινόμενα, από τη διάδοση των κυμάτων σε χορδές, επιφάνειες και χώρο, την ανάκλαση τους, τη διάθλαση τους, τη συμβολή τους και την περίθλαση τους μέχρι και τις εφαρμογές τους όπως τα έγχορδα και τα πνευστά μουσικά όργανα. Παρουσιάζονται και τα αντίστοιχα φαινόμενα καθώς και η φύση των Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων.

 

Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας

Ταξιδεύουμε στα παράδοξα που μας αποκάλυψε το μυαλό του Einstein. Γιατί γερνάμε πιο αργά όταν κινούμαστε, γιατί παρατηρούμε ότι τα αντικείμενα που κινούνται είναι μικρότερα, γιατί δυο γεγονότα ταυτόχρονα ως προς το σύστημα της Γης δεν είναι ταυτόχρονα στο σύστημα του διαστημοπλοίου. Γίνεται εισαγωγή και στα φαινόμενα των σχετικιστικών κρούσεων και του σχετικιστικού φαινομένου Doppler.

 

Σύγχρονη Φυσική

Παρουσιάζεται η Παλιά Κβαντική θεωρία, το Μέλαν Σώμα (και το Ηλιακό φάσμα) το μοντέλο του Bohr, τα υλικά κύματα και η αρχή της Απροσδιοριστίας. Επίσης μελετάμε απλά μονοδιάστατα κβαντικά συστήματα καθώς και το άτομο του Υδρογόνου. Παρουσιάζεται μια εισαγωγή στη Στατιστική Φυσική, στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης και στη θεωρία αγωγιμότητας των μετάλλων, στην Πυρηνική Φυσική και στις ραδιενεργές διασπάσεις.

 


 

Εργασίες ΦΥΕ 34 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 6 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των βαθμών των Εργασιών συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ενότητας και ο βαθμός των εξετάσεων συμμετέχει αντίστοιχα κατά 70%. Οι υποχρεωτικές εργασίες είναι 6: οι τρεις πρώτες αφορούν τη διδακτέα ύλη της Ατομικής Δομής, του Περιοδικού Συστήματος και των Ιδιοτήτων των ατόμων, μία για κάθε μήνα από τα τέλη Νοεμβρίου έως τα τέλη Ιανουαρίου, η τέταρτη εργασία αφορά τη μελέτη των Οξέων-Βάσεων και της Ιοντικής Ισορροπίας, η οποία ολοκληρώνεται ως τις αρχές Μαρτίου, ενώ η πέμπτη και η έκτη αφορούν τη διδακτέα ύλη των μετάλλων και των ενώσεών τους, τόσο των βασικών, όσο και των στοιχείων μεταπτώσεως, με την ολοκλήρωσή τους έως τα τέλη Απριλίου και Μαΐου, αντίστοιχα. Η κατανόηση και η επίλυση των υποχρεωτικών αυτών εργασιών, είναι πολύ σημαντικές στην επιτυχία μας επί των αντίστοιχων θεμάτων στις τελικές εξετάσεις.

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΦΥΕ 34

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Αναλυτικές οδηγίες και ακριβές πλάνο για άρτια οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στον περιορισμένο χρόνο και τις αυξημένες υποχρεώσεις σου.

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και εξεταστέας ύλης της ΦΥΕ 34.

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.Σκοπός μας η κατανόηση της φύσης, η εκπαίδευση στη φιλοσοφία της και η επιτυχία στις εξετάσεις.

 

Look deep into nature, and then you will understand everything better. (Μελέτησε βαθιά τη φύση και τότε θα καταλάβεις τα πάντα καλύτερα) A. Einstein

I. Σχετικότητα
Κεφ.1ο: Η Φυσική πριν το 1905
Κεφ 5ο: Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο
Κεφ 6ο: Πειραματική επαλήθευση της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας
Κεφ 7ο: Οι Αρχές τηςΓενικής Θεωρίας της Σχετικότητας
Κεφ 8ο: Το βαρυτικό πεδίο ενός αστέρα
Κεφ 9ο: Μελανές Οπές
Κεφ 10: Σχετικιστική Αστροφυσική και Κοσμολογία
ΙΙ. Ταλαντώσεις και Κύματα
ΙΙI. Σύγχρονη Φυσική
Κεφ 4ο: Κβαντική Μηχανική σε μία διάσταση
Κεφ 6ο: Κβαντική Μηχανική σε τρεις διαστάσεις
Κεφ 8ο: Στατιστική Φυσική
Κεφ 10ο: Μοριακή Δομή
Κεφ 11ο: Φυσική Στερεάς Κατάστασης
Κεφ 12ο: Πυρηνική Δομή
Κεφ 13ο: Εφαρμογές της Πυρηνικής Φυσικής
Κεφ 14ο: Στοιχειώδη Σωμάτια
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 34 2017-2018
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 34 2016-2017
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 34 2015-2016
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 34 2014-2015
1η Εργασία 2014-15 ΦΥΕ 34 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2014-15 ΦΥΕ 34 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2014-15 ΦΥΕ 34 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 34 2013-2014
4η Εργασία 2013-14 ΦΥΕ 34 - Υποδειγματική Επίλυση
5η Εργασία 2013-14 ΦΥΕ 34 - Υποδειγματική Επίλυση
6η Εργασία 2013-14 ΦΥΕ 34 - Υποδειγματική Επίλυση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 34 2012-2013
3η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 34 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 34 - Υποδειγματική Επίλυση
5η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 34 - Υποδειγματική Επίλυση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 34 2011-2012
1η Εργασία 2011-12 ΦΥΕ 34 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία 2011-12 ΦΥΕ 34 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία 2011-12 ΦΥΕ 34 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία 2011-12 ΦΥΕ 34 - Υποδειγματική Επίλυση
5η Εργασία 2011-12 ΦΥΕ 34 - Υποδειγματική Επίλυση
6η Εργασία 2011-12 ΦΥΕ 34 - Υποδειγματική Επίλυση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 34 2010-2011
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 34 2009-2010
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 34 2008-2009
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 34 2007-2008
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 34 2005-2006
1η Εργασία 2005-06 ΦΥΕ 34 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία 2005-06 ΦΥΕ 34 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία 2005-06 ΦΥΕ 34 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία 2005-06 ΦΥΕ 34 - Υποδειγματική Επίλυση
5η Εργασία 2005-06 ΦΥΕ 34 - Υποδειγματική Επίλυση
6η Εργασία 2005-06 ΦΥΕ 34 - Υποδειγματική Επίλυση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 34 2004-2005
1η Εργασία 2004-05 ΦΥΕ 34 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία 2004-05 ΦΥΕ 34 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία 2004-05 ΦΥΕ 34 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία 2004-05 ΦΥΕ 34 - Υποδειγματική Επίλυση
6η Εργασία 2004-05 ΦΥΕ 34 - Υποδειγματική Επίλυση
Θέματα ΕΑΠ - ΦΥΕ 34 2015-2016
Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΦΥΕ 34 2004-2005
Εκφωνήσεις & Απαντήσεις Θεμάτων ΦΥΕ 34
Φωτογραφία Καθηγητή

Βασίλης Καράβολας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πτυχίο Φυσικής
Μαθήματα
Σχολείο: Φυσική Λυκείου
ΑΕΙ-ΤΕΙ: Φυσική Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, Σύγχρονη Φυσική, Σχετικότητα, Κβαντική Μηχανική, Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης, Ηλεκτρομαγνητισμός-Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία
ΕΑΠ: ΦΥΕ34, ΦΥΕ 40, ΚΦΕ51, ΠΣΦ50, ΠΣΦ60, ΠΣΦ51, ΠΣΦ61
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Η Φυσική πέρα από τύπους και γραφικές παραστάσεις είναι κατανόηση μηχανισμών. Πάνω από όλα είναι ΛΟΓΙΚΗ. Σκοπός μου είναι η καθοδήγηση του μαθητή σε αυτό το δύσκολο δρόμο της εφαρμογής της λογικής του στα προβλήματα της Φυσικής.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

1982-1987: Πτυχιο Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ

1987-1990: Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο του Warwick, Μεγ. Βρεττανία

1993-1995 : Μεταδιδακτορικός ερευνητής - συνεργάτης, Universiteit Instelling Antwerpen, Τμήμα Φυσικής, Βέλγιο

1996-1997 : Μεταδιδακτορικός ερευνητής - συνεργάτης, Πανεπιστήμιο Aθηνών, Τμήμα Φυσικής

1998-1999 : Μεταδιδακτορικός ερευνητής - συνεργάτης, Πανεπιστήμιο Aθηνών, Τμήμα Φυσικής

1999-2000 :Μεταδιδακτορικός ερευνητής - συνεργάτης, Πανεπιστήμιο Aθηνών , Τμήμα Φυσικής

Διδακτική Εμπειρία
Τρία χρόνια διδασκαλία φροντιστηριακών μαθημάτων Φυσικής στους φοιτητές του τμήματος Φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Warwick.
Από τον Οκτώβριο του 2010 διδάσκω στο Ελληνικό Παραρτημα του University of Indianapolis τα μαθήματα 153: General Physics I, και 155 General Physics I Labs.
19 χρόνια διδασκαλία πανεπιστημιακών μαθημάτων στο “Κέντρο Υποστήριξης Φοιτητών “ΑΡΝΟΣ”.
Την περίοδο 2003-2004 ανέλαβα την προετοιμασία για την Ολυμπιάδα Φυσικής του Γιάννη Κορδώνη. Ο Γιάννης Κορδώνης κατέκτησε το πρώτο ελληνικό μετάλλιο (χάλκινο) σε Ολυμπιάδα Φυσικής.
2005-2011 Εργαστηριακός συνεργάτης στο Γενικό Τμήμα Φυσικής και Χημείας στο ΑΤΕΙ Αθηνών.
2006-2012 Εργαστηριακός συνεργάτης στο Γενικό Τμήμα Φυσικής και Χημείας στο ΤΕΙ Πειραιά
Συγγραφικό Υλικό
1. Τα Σύνορα της Επιστήμης στην Αυγή του 21ου αιώνα Εκδόσεις Anubis, Νοέμβρης 2004. (Εκλαϊκευμένη Επιστήμη)
2. Προβλήματα Θερμοδυναμικής – Τόμος Πρώτος Σεπτέμβριος 2006, Εκδόσεις ΑΡΝΟΣ
3. ΦΥΣΙΚΗ-Ι (Μαθηματική Εισαγωγή, Μηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμός) Εκδόσεις Σαββάλας, Ιούλιος 2006
4. “Προβλήματα Θερμοδυναμικής – Τόμος Πρώτος Σεπτέμβριος 2006, Εκδόσεις ΑΡΝΟΣ
5. ΦΥΣΙΚΗ-Ι (Μαθηματική Εισαγωγή, Μηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμός) Εκδόσεις Σαββάλας, Ιούλιος 2006
6. ΦΥΣΙΚΗ-ΙΙ (Θερμοδυναμική, Θεωρία της Σχετικότητας, Κβαντική Φυσική, Ατομική και Πυρηνική Φυσική, Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης) Εκδόσεις Σαββάλας, Νοέμβριος 2006
7. ΦΥΣΙΚΗ-ΙΙΙ (Κυματική, Οπτική, Μηχανική Ρευστών, Υπεραγωγιμότητα, Στοιχειώδη Σωμάτια και Κοσμολογία) Εκδόσεις ΑΡΝΟΣ, Δεκέμβριος 2008

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός