ΦΥΕ 24

Κλασική Φυσική Ι

ΦΥΕ 24 Κλασική Φυσική Ι

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΦΥΕ 24

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Αναλυτικές οδηγίες και ακριβές πλάνο για άρτια οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στον περιορισμένο χρόνο και τις αυξημένες υποχρεώσεις σου.

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και εξεταστέας ύλης της ΦΥΕ 24.

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.Σκοπός μας η κατανόηση της φύσης, η εκπαίδευση στη φιλοσοφία της και η επιτυχία στις εξετάσεις.

 

Look deep into nature, and then you will understand everything better. (Μελέτησε βαθιά τη φύση και τότε θα καταλάβεις τα πάντα καλύτερα) A. Einstein

I. Μηχανική
Έργο - Ενέργεια - Διατηρητικές Δυνάμεις
ΙΙ. Θερμοδυναμική
ΙΙΙ.Ηλεκτρομαγνητισμός
Νόμος Gauss - Σφαιρικές κατανομές φορτίου
Μαγν. πεδίο ρευματοφόρου αγωγού: Νόμος Ampere
Ένταση - Ηλεκτρικό δυναμικό
Λυμένες Εργασίες 2018-2019 ΦΥΕ 24
Λυμένες Εργασίες 2017-2018 ΦΥΕ 24
Λυμένες Εργασίες 2016-2017 ΦΥΕ 24
Λυμένες Εργασίες 2014-2015 ΦΥΕ 24
1η Εργασία 2014-2015 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία 2014-2015 - Υποδειγματική Επίλυση
Λυμένες Εργασίες 2013-2014 ΦΥΕ 24
Λυμένες Εργασίες 2012-2013 ΦΥΕ 24
Λυμένες Εργασίες 2011-2012 ΦΥΕ 24
3η Εργασία 2011-2012 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία 2011-2012 - Υποδειγματική Επίλυση
5η Εργασία 2011-2012 - Υποδειγματική Επίλυση
6η Εργασία 2011-2012 - Υποδειγματική Επίλυση
Λυμένες Εργασίες 2010-2011 ΦΥΕ 24
Λυμένες Εργασίες 2009-2010 ΦΥΕ 24
Λυμένες Εργασίες 2008-2009 ΦΥΕ 24
Λυμένες Εργασίες 2007-2008 ΦΥΕ 24
1η Εργασία 2007-2008 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία 2007-2008 - Υποδειγματική Επίλυση
3η Εργασία 2007-2008 - Υποδειγματική Επίλυση
4η Εργασία 2007-2008 - Υποδειγματική Επίλυση
Λυμένες Εργασίες 2002-2003 ΦΥΕ 24
Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΦΥΕ 24 2012-2013

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός