ΦΥΕ 22

Φυσικοχημεία

Μέθοδος ΑΡΝΟΣ

Η Εκπαίδευση αλλιώς… χτίζουμε τη Γνώση, φέρνουμε την Επιτυχία!

O Αρνός, με εμπειρία 35 ετών στην Εκπαίδευση Φοιτητών και Ενηλίκων και την παροχή online υπηρεσιών, με πάθος και μεράκι, πρωτοπορεί με τη διερευνητική μάθηση, που συμβάλλει στη σταδιακή αποκάλυψη και οικοδόμηση της Γνώσης για το φοιτητή του ΕΑΠ.

Η «Εκπαίδευση αλλιώς» για εμάς βασίζεται στη Νευροσυσχετιστική Μάθηση (NMS) με πυρήνα τα ερωτήματα – στόχους κάθε Θεματικής Ενότητας. Η Ερώτηση είναι το σημείο αναφοράς της Μεθόδου ΑΡΝΟΣ, καθώς προκαλεί το ερέθισμα στους φοιτητές, παρέχοντας τη δυνατότητα σε καθέναν ξεχωριστά να ενεργοποιήσει το νου, τις αισθήσεις και την αντιληπτική του ικανότητα, ώστε με σωστή κατανόηση της πρότυπης εργασίας να οικοδομήσει από την αρχή τη Γνώση και να οδηγηθεί σταδιακά προς την Απάντηση και την Επιτυχία.

Ετήσια Συνδρομή

    1. Πρότυπη Λύση εργασίας

    Στην Ετικέτα «Εργασίες» θα βρείτε τη πρότυπη λύση ανά εργασία. Με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές του ΕΑΠ μπορούν αναπτύξουν τη δική τους εργασία λαμβάνοντας ιδέες από την οπτική του Αρνός.

    2. Επίλυση Αποριών

    Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε Θεματική Ενότητα μπορείς:

  • Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου
  • Την επόμενη μέρα, το αργότερο, θα έχεις την απάντηση στην ερώτηση σου
Φροντιστήριο Online: Ιδιαίτερα - Τμήματα

Online Τμήματα

Σου παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής 1,5 ή 2 ωρών εβδομαδιαίων μαθημάτων, έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερα μαθήματα

Με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα οι εξειδικευμένοι καθηγητές μας αναλαμβάνουν την υποστήριξή σου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Αναζήτησε τον Καθηγητή σου τώρα, στο idiaitera.arnos.gr

Εργασία μόνο για σένα

Μοναδικές Εργασίες

Υποστηρίζουμε την επιμέλεια και εκπόνηση εργασιών για όλες τις Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) των μεταπτυχιακών τμημάτων του ΕΑΠ.

Αναζήτησε τώρα Καθηγητή για την Εργασία σου, στο ergasies.arnos.gr

Ενότητα 2η: Στατιστική θερμοδυναμική
Ενότητα 4η: Χημική Κινητική
Ενότητα 5η: Ηλεκτροχημεία
Εργασίες Προηγούμενων Ετών ΦΥΕ 22
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2012-2013
Λυμένα Θέματα Εξετάσεων ΦΥΕ 22
Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2010-2011
Φυσικοχημεία
Εβδομαδιαία καθοδήγηση μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 22
Εργασίες ακαδημαϊκού έτους 2015 - 16 ΦΥΕ 22
6η Εργασία ΦΥΕ 22: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση
5η Εργασία ΦΥΕ 22: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση
4η Εργασία ΦΥΕ 22: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση
3η Εργασία ΦΥΕ 22: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση
2η Εργασία ΦΥΕ 22: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση
1η Εργασία ΦΥΕ 22: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2019-2020
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2018-2019
5η Εργασία ΦΥΕ 22: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση
4η Εργασία ΦΥΕ 22: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση
3η Εργασία ΦΥΕ 22: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση
2η Εργασία ΦΥΕ 22: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση
1η Εργασία ΦΥΕ 22: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2017-2018
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2016-2017
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2015-2016
1η Εργασία ΦΥΕ 22: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση
2η Εργασία 2015-16 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2015-16 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2015-16 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2015-16 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2015-16 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2014-2015
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2013-2014
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2013-2014
3η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2011-2012
1η Εργασία 2011-12 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2011-12 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2011-12 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2011-12 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2011-12 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2011-12 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2010-2011
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2009-2010
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2008-2009
1η Εργασία 2008-09 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2008-09 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2008-09 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2008-09 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2007-2008
4η Εργασία 2007-08 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2005-2006
4η Εργασία 2005-06 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2005-06 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2003-2004
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2002-2003
1η Εργασία 2002-03 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2002-03 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2002-03 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2002-03 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2010-2011
Εκφωνήσεις & Απαντήσεις Θεμάτων ΦΥΕ 22
Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2006-2007
Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2005-2006
Εκφωνήσεις & Απαντήσεις Θεμάτων ΦΥΕ 22

Στείλε την απορία σου τώρα!

Μόνο ένα αρχείο.
64 MB όριο
Επιτρεπόμενοι τύποι: jpg png txt pdf doc docx ppt pptx xls xlsx rar zip