ΦΥΕ 22

Φυσικοχημεία

ΦΥΕ 22 Φυσικοχημεία

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΦΥΕ 22

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Αναλυτικές οδηγίες και ακριβές πλάνο για άρτια οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στον περιορισμένο χρόνο και τις αυξημένες υποχρεώσεις σου.

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και εξεταστέας ύλης της ΦΥΕ 22.

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.Σκοπός μας η κατανόηση της φύσης, η εκπαίδευση στη φιλοσοφία της και η επιτυχία στις εξετάσεις.

 

Look deep into nature, and then you will understand everything better. (Μελέτησε βαθιά τη φύση και τότε θα καταλάβεις τα πάντα καλύτερα) A. Einstein

Ενότητα 2η: Στατιστική θερμοδυναμική
Ενότητα 4η: Χημική Κινητική
Ενότητα 5η: Ηλεκτροχημεία
Εργασίες Προηγούμενων Ετών ΦΥΕ 22
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2012-2013
Λυμένα Θέματα Εξετάσεων ΦΥΕ 22
Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2010-2011
Φυσικοχημεία
Εβδομαδιαία καθοδήγηση μελέτης Θ.Ε. ΦΥΕ 22
Εργασίες ακαδημαϊκού έτους 2015 - 16 ΦΥΕ 22
6η Εργασία ΦΥΕ 22: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση
5η Εργασία ΦΥΕ 22: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση
4η Εργασία ΦΥΕ 22: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση
3η Εργασία ΦΥΕ 22: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση
2η Εργασία ΦΥΕ 22: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση
1η Εργασία ΦΥΕ 22: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2018-2019
5η Εργασία ΦΥΕ 22: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση
4η Εργασία ΦΥΕ 22: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση
3η Εργασία ΦΥΕ 22: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση
2η Εργασία ΦΥΕ 22: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση
1η Εργασία ΦΥΕ 22: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2017-2018
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2016-2017
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2015-2016
1η Εργασία ΦΥΕ 22: Θέμα - Υποστήριξη - Υλοποίηση
2η Εργασία 2015-16 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2015-16 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2015-16 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2015-16 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2015-16 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2014-2015
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2013-2014
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2013-2014
3η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2011-2012
1η Εργασία 2011-12 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2011-12 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2011-12 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2011-12 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2011-12 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2011-12 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2010-2011
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2009-2010
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2008-2009
1η Εργασία 2008-09 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2008-09 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2008-09 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2008-09 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2007-2008
4η Εργασία 2007-08 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2005-2006
4η Εργασία 2005-06 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2005-06 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2003-2004
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2002-2003
1η Εργασία 2002-03 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2002-03 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2002-03 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2002-03 ΦΥΕ 22 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2010-2011
Εκφωνήσεις & Απαντήσεις Θεμάτων ΦΥΕ 22
Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2006-2007
Λυμένα θέματα ΕΑΠ - ΦΥΕ 22 2005-2006
Εκφωνήσεις & Απαντήσεις Θεμάτων ΦΥΕ 22
Φωτογραφία Καθηγητή

Γιώργος Τζανακάκης

Πανεπιστήμιο Padova
Πτυχίο Χημείας
Μαθήματα
ΑΕΙ-ΤΕΙ: Οργανική Χημεία, Φυσικοχημεία 1, Ποιοτικής και Ποσοτική Ανάλυση, Φασματοσκοπια, ΦΥΕ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Η φιλοσοφία μου είναι να δείξω σε μαθητές και φοιτητές την ομορφιά και χρησιμότητα των φυσικών επιστημών κάνοντάς τους να τις αγαπήσουν.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

Πτυχίο Χημείας με άριστα και MSc στην Οργανομεταλλικη Χημεια στο Πανεπιστημιο της Padova.

Διδακτική Εμπειρία
Μαθηματα σε φοιτητες ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, ΤΕΙ, ΕΑΠ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ, Κατατακτηριες Εξετασεις, Διαγωνισμους ΑΣΕΠ ,Προετοιμασια για σπουδες στο εξωτερικο.
Συγγραφικό Υλικό
Θεωρια και λυμενες ασκησεις για διαφορες ενοτητες αναρτημενες στην ιστοσελιδα arnos.gr
Φωτογραφία Καθηγητή

Μαρία Μαγιάτη

Πανεπιστήμιο Πατρών
Πτυχίο Χημείας
Μαθήματα
Σχολείο: Χημεία και Βιολογία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ΑΕΙ: Οργανική & Ανόργανη Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Βιοχημεία, Γενετική
Θ.Ε.: ΦΥΕ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Η νέα μορφή μάθησης που προάγει το ΚέντροΑΡΝΟΣ, μέσω της online διδασκαλίας, δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές/φοιτητές να αποκτήσουν ένα πανίσχυρο ρόλο στην εκπαιδευτική τους πορεία. Αν και απομακρυσμένα, η διαρκής επαφή για την κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων καθενός, αποτελεί άμεση δέσμευσή μου.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2016: Πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας. Πανεπιστήμιο Πατρών

2018: Πτυχιούχος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην «Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία». Πανεπιστήμιο Πατρών

Διδακτική Εμπειρία
2018 - σήμερα: Διδασκαλία Χημείας στο Κέντρο Σπουδών ΑΡΝΟΣ, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Συγγραφικό Υλικό
1. “Immobilization of Bovine Serum Albumin on Poly-tetrafluoroethylene for Application as a Potential Solid Support for Biosensor Development with Visual Detection”, Εκδόσεις Analytical Letters 2018
2. “A fluorometric lateral flow assay for visual detection of nucleic acids using a digital camera readout”, Εκδόσεις Microchimica Acta 2018

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός