ΦΥΕ 20

Γενικά Μαθηματικά ΙΙ

Διδασκαλία, Video - Lessons. Απορίες και μαθήματα  στο krokos@arnos.gr

 

Μέθοδος ΑΡΝΟΣ

Η Εκπαίδευση αλλιώς… χτίζουμε τη Γνώση, φέρνουμε την Επιτυχία!

O Αρνός, με εμπειρία 35 ετών στην Εκπαίδευση Φοιτητών και Ενηλίκων και την παροχή online υπηρεσιών, με πάθος και μεράκι, πρωτοπορεί με τη διερευνητική μάθηση, που συμβάλλει στη σταδιακή αποκάλυψη και οικοδόμηση της Γνώσης για το φοιτητή του ΕΑΠ.

Η «Εκπαίδευση αλλιώς» για εμάς βασίζεται στη Νευροσυσχετιστική Μάθηση (NMS) με πυρήνα τα ερωτήματα – στόχους κάθε Θεματικής Ενότητας. Η Ερώτηση είναι το σημείο αναφοράς της Μεθόδου ΑΡΝΟΣ, καθώς προκαλεί το ερέθισμα στους φοιτητές, παρέχοντας τη δυνατότητα σε καθέναν ξεχωριστά να ενεργοποιήσει το νου, τις αισθήσεις και την αντιληπτική του ικανότητα, ώστε με σωστή κατανόηση της πρότυπης εργασίας να οικοδομήσει από την αρχή τη Γνώση και να οδηγηθεί σταδιακά προς την Απάντηση και την Επιτυχία.

Ετήσια Συνδρομή

    1. Πρότυπη Λύση εργασίας

    Στην Ετικέτα «Εργασίες» θα βρείτε τη πρότυπη λύση ανά εργασία, καθώς και βίντεο επεξήγησης για την κατανόησή της. Με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές του ΕΑΠ μπορούν αναπτύξουν τη δική τους εργασία λαμβάνοντας ιδέες από την οπτική του Αρνός.

    2. Επίλυση Αποριών

    Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε Θεματική Ενότητα μπορείς:

  • Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου
  • Την επόμενη μέρα, το αργότερο, θα έχεις την απάντηση στην ερώτηση σου
Φροντιστήριο Online: Ιδιαίτερα - Τμήματα

Online Τμήματα

Σου παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής 1,5 ή 2 ωρών εβδομαδιαίων μαθημάτων, έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερα μαθήματα

Με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα οι εξειδικευμένοι καθηγητές μας αναλαμβάνουν την υποστήριξή σου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Αναζήτησε τον Καθηγητή σου τώρα, στο idiaitera.arnos.gr

Εργασία μόνο για σένα

Μοναδικές Εργασίες

Υποστηρίζουμε την επιμέλεια και εκπόνηση εργασιών για όλες τις Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) των μεταπτυχιακών τμημάτων του ΕΑΠ.

Αναζήτησε τώρα Καθηγητή για την Εργασία σου, στο ergasies.arnos.gr

Διδασκαλία, Video - Lessons. Απορίες και μαθήματα  στο krokos@arnos.gr

 

* ΦΥΕ 20: Γενικά Μαθηματικά ΙΙ
Μέθοδος Αυτομάθησης - Διδασκαλία σε Video
1. Ετήσια Συνδρομή - Υποστήριξη Εργασιών
2. Coaching & Προετοιμασία για τις Εξετάσεις
3. Μαθήματα σε Group - Ζωντανά Online
I. Γραμμική Άλγεβρα (ύλη 1ης, 2ης, 3ης Εργασίας)
Κεφάλαιο 1ο - Πίνακες - Ορίζουσες
1.1 Έννοια & Δομή Πινάκων
1.2 Πράξεις με Πίνακες
1.3 Υπολογισμός Ορίζουσας - Ιδιότητες
1.4 Αντίστροφος Πίνακας
Κεφάλαιο 2ο - Γραμμικά Συστήματα
2.1 Θεωρία - Μεθοδολογία
2.2 Μέθοδος Aπαλοιφής του Gauss
2.3 Μέθοδος Οριζουσών (Crammer)
2.4 Παραμετρικά Συστήματα
Κεφάλαιο 3ο - Διανυσματικοί χώροι
3.1 Διανυσματικοί Χώροι - Υπόχωροι
3.2 Γραμμική Ανεξαρτησία Διανυσμάτων
3.3 Βάση & Διάσταση Διανυσματικού Υποχώρου
Κεφάλαιο 4ο - Χώροι εσωτερικού γινομένου
4.1 Βασικά Στοιχεία των Διανυσμάτων
4.2 Ορθοκανονική Βάση Χώρου Εσωτερικού Γινομένου
4.3 Ορθογώνιο Συμπλήρωμα & Ορθογώνιοι Πίνακες
4.4 Συνδυαστικά Θέματα Διανυσματικών Χώρων
Κεφάλαιο 5ο - Γραμμικές Απεικονίσεις
5.1 Προπαρασκευαστικά Στοιχεία των Απεικονίσεων
5.2 Γραμμικές Απεικονίσεις
5.3 Πυρήνας & Πεδίο Τιμών Γραμμικής Απεικόνισης
5.4 Πίνακας αναπαράστασης γραμμικής απεικόνισης
5.5 Συνδυαστικά Θέματα Γραμμικών Απεικονίσεων
Κεφάλαιο 6ο - Χαρακτηριστικά Μεγέθη
6.1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα
6.2 Θεώρημα των Galey - Hamilton
6.3 Διαγωνοποίηση Τετραγωνικών Πινάκων
6.4 Παράρτημα - Κωνικές Τομές & Τετραγωνικές Μορφές
II. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις (ύλη 4ης, 5ης, 6ης Εργασίας)
Κεφάλαιο 1ο. Σ.Δ.Ε. 1ης τάξης
1.1. Διαφορικές Εξισώσεις Χωριζόμενων Μεταβλητών
1.2. - 1.3. Ομογενείς Διαφορικές Εξισώσεις
1.4. Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις
1.5. Διαφορική Εξίσωση Bernoulli
1.6. Διαφορική Εξίσωση Riccatti
1.7. Πλήρεις (ή Ακριβείς) Διαφορικές Εξισώσεις
Κεφάλαιο 2ο. Σ.Δ.Ε. 2ης τάξης & ανώτερης
2.1. Σ.Δ.Ε. Σταθερών Συντελεστών
2.2. Σ.Δ.Ε. Μεταβλητών Συντελεστών (Εξίσωση Euler)
Κεφάλαιο 3ο. Γραμμικά Συστήματα Σ.Δ.Ε.
3.1. Επίλυση με Ιδιοτιμές & Ιδιοδιανύσματα
Κεφάλαιο 4ο. Επίλυση Σ.Δ.Ε. με Σειρές
4.1. Ακτίνα & Διάστημα Σύγκλισης Δυναμοσειράς
4.2. Ανάπτυγμα Taylor & MacLaurin
4.3. Ομαλά & ανώμαλα σημεία διαφορικής εξίσωσης
4.4. Λύση διαφορικών εξισώσεων σε ομαλό σημείο

Διδασκαλία, Video - Lessons. Απορίες και μαθήματα  στο krokos@arnos.gr

 

Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 20 2018-2019
2η Εργασία 2018-19 ΦΥΕ 20
Εναλλακτική Επίλυση 2ης Εργασίας 2018-2019 ΦΥΕ 20: Απαντήσεις ΑΡΝΟΣ
3η Εργασία 2018-19 ΦΥΕ 20
5η Εργασία 2018-19 ΦΥΕ 20
6η Εργασία 2018-19 ΦΥΕ 20
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 20 2017-2018
4η Εργασία 2017-18 ΦΥΕ 20 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2017-18 ΦΥΕ 20 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 20 2016-2017
4η Εργασία 2016-17 ΦΥΕ 20 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 20 2014-2015
2η Εργασία 2014-15 ΦΥΕ 20 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2014-15 ΦΥΕ 20 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 20 2013-2014
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 20 2012-2013
1η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 20 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 20 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 20 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 20 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 20 2011-2012
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 20 2010-2011
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 20 2009-2010
5η Εργασία 2009-10 ΦΥΕ 20 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2009-10 ΦΥΕ 20 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 20 2008-2009
1η Εργασία 2008-09 ΦΥΕ 20 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2008-09 ΦΥΕ 20 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 20 2007-2008
1η Εργασία 2007-08 ΦΥΕ 20 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2007-08 ΦΥΕ 20 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 20 2006-2007
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 20 2005-2006
1η Εργασία 2005-06 ΦΥΕ 20 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2005-06 ΦΥΕ 20 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2005-06 ΦΥΕ 20 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2005-06 ΦΥΕ 20 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2005-06 ΦΥΕ 20 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2005-06 ΦΥΕ 20 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 20 2004-2005
1η Εργασία 2004-05 ΦΥΕ 20 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2004-05 ΦΥΕ 20 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2004-05 ΦΥΕ 20 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2004-05 ΦΥΕ 20 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2004-05 ΦΥΕ 20 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2004-05 ΦΥΕ 20 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 20 2003-2004
1η Εργασία 2003-04 ΦΥΕ 20 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2003-04 ΦΥΕ 20 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2003-04 ΦΥΕ 20 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2003-04 ΦΥΕ 20 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2003-04 ΦΥΕ 20 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2003-04 ΦΥΕ 20 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 20 2002-2003
Λυμένες Εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 20 2001-2002

Διδασκαλία, Video - Lessons. Απορίες και μαθήματα  στο krokos@arnos.gr

 

Θέματα Εξετάσεων ΕΑΠ - ΦΥΕ 20 2006
Θέματα Εξετάσεων ΕΑΠ - ΦΥΕ 20 2003
Εκφωνήσεις & Απαντήσεις Θεμάτων ΦΥΕ 20 2002-2003

Διδασκαλία, Video - Lessons. Απορίες και μαθήματα  στο krokos@arnos.gr

 

Στείλε την απορία σου τώρα!

Μόνο ένα αρχείο.
64 MB όριο
Επιτρεπόμενοι τύποι: jpg png txt pdf doc docx ppt pptx xls xlsx rar zip

Διδασκαλία, Video - Lessons. Απορίες και μαθήματα  στο krokos@arnos.gr