ΦΥΕ 14

Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες

ΦΥΕ 14  Έλα στους Καλύτερους, με την Εγγραφή σου Επιτυχία 100%!!!

Μέθοδος ΑΡΝΟΣ

Η Εκπαίδευση αλλιώς… χτίζουμε τη Γνώση, φέρνουμε την Επιτυχία!

O Αρνός, με εμπειρία 35 ετών στην Εκπαίδευση Φοιτητών και Ενηλίκων και την παροχή online υπηρεσιών, με πάθος και μεράκι, πρωτοπορεί με τη διερευνητική μάθηση, που συμβάλλει στη σταδιακή αποκάλυψη και οικοδόμηση της Γνώσης για το φοιτητή του ΕΑΠ.

Η «Εκπαίδευση αλλιώς» για εμάς βασίζεται στη Νευροσυσχετιστική Μάθηση (NMS) με πυρήνα τα ερωτήματα – στόχους κάθε Θεματικής Ενότητας. Η Ερώτηση είναι το σημείο αναφοράς της Μεθόδου ΑΡΝΟΣ, καθώς προκαλεί το ερέθισμα στους φοιτητές, παρέχοντας τη δυνατότητα σε καθέναν ξεχωριστά να ενεργοποιήσει το νου, τις αισθήσεις και την αντιληπτική του ικανότητα, ώστε με σωστή κατανόηση της πρότυπης εργασίας να οικοδομήσει από την αρχή τη Γνώση και να οδηγηθεί σταδιακά προς την Απάντηση και την Επιτυχία.

Ετήσια Συνδρομή

    1. Πρότυπη Λύση εργασίας

    Στην Ετικέτα «Εργασίες» θα βρείτε τη πρότυπη λύση ανά εργασία, καθώς και βίντεο επεξήγησης για την κατανόησή της. Με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές του ΕΑΠ μπορούν αναπτύξουν τη δική τους εργασία λαμβάνοντας ιδέες από την οπτική του Αρνός.

    2. Επίλυση Αποριών

    Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε Θεματική Ενότητα μπορείς:

  • Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου
  • Την επόμενη μέρα, το αργότερο, θα έχεις την απάντηση στην ερώτηση σου
Φροντιστήριο Online: Ιδιαίτερα - Τμήματα

Online Τμήματα

Σου παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής 1,5 ή 2 ωρών εβδομαδιαίων μαθημάτων, έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερα μαθήματα

Με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα οι εξειδικευμένοι καθηγητές μας αναλαμβάνουν την υποστήριξή σου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Αναζήτησε τον Καθηγητή σου τώρα, στο idiaitera.arnos.gr

Εργασία μόνο για σένα

Μοναδικές Εργασίες

Υποστηρίζουμε την επιμέλεια και εκπόνηση εργασιών για όλες τις Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) των μεταπτυχιακών τμημάτων του ΕΑΠ.

Αναζήτησε τώρα Καθηγητή για την Εργασία σου, στο ergasies.arnos.gr

ΦΥΕ 14  Έλα στους Καλύτερους, με την Εγγραφή σου Επιτυχία 100%!!!

Δωρεάν γνωριμία με τη Θ.Ε. και τις e-υπηρεσίες μας
Γνωριμία με το αντικείμενο της Θ.Ε. ΦΥΕ 14: Γενικά Μαθηματικά Ι
I. Μηχανική
1. Κινηματική & Δυναμική υλικού σημείου
2. Έργο - Ενέργεια
3. Ορμή - Κρούσεις
4. Περιστροφική & Σύνθετη κίνηση - Στροφορμή
5. Ταλαντώσεις
6. Ρευστομηχανική
ΙΙ. Ηλεκτρομαγνητισμός
1. Ηλεκτροστατική
3. Μαγνητοστατική
Παράρτημα: Μαθηματικό Υπόβαθρο
1. Πρωταρχικές Μαθηματικές Έννοιες
1.1 Κανόνες Προσήμων
1.2 Δυνάμεις πραγματικών αριθμών
1.3 Ταυτότητες
1.4 Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων
1.5 Εξισώσεις 1ου βαθμού
1.6 Εξισώσεις 2ου βαθμού (I)
1.7 Εξισώσεις 2ου βαθμού (ΙΙ)
2. Πίνακες
2.1 Θεωρία - Μεθοδολογία
2.2 Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
3. Διανύσματα
3.1 Θεωρία - Μεθοδολογία
3.2 Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
4. Γραμμικά Συστήματα
4.1 Θεωρία - Μεθοδολογία
4.2 Μέθοδος Απαλοιφής του Gauss
4.3 Μέθοδος Οριζουσών (Crammer)
5. Συναρτήσεις
5.1 Έννοια & Πεδίο Ορισμού Συνάρτησης
5.2 Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
6. Όριο & Συνέχεια Συνάρτησης
6.1 Όριο Συνάρτησης
6.2 Συνέχεια Συνάρτησης
7. Παράγωγος Συνάρτησης
7.1 Ορισμός Παραγώγου
7.2 Κανόνες Παραγώγισης Συναρτήσεων
7.3 Η Χρήση της Παραγώγου στη Γεωμετρία
7.4 Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
8. Εφαρμογές Παραγώγων
8.1 Μονοτονία - Ακρότατα & Σημεία Καμπής Συνάρτησης
8.2 Όρια Συναρτήσεων με Κανόνα De L' Hospital
8.3 Πλήρης Μελέτη Συνάρτησης (με ασύμπτωτες ευθείες)
9. Ολοκλήρωση Συναρτήσεων
9.1 Η Έννοια της Αρχικής Συνάρτησης
9.2 Παραγοντική Ολοκλήρωση
9.3 Μέθοδος της Αντικατάστασης
9.4 Ολοκλήρωση Ρητών Συναρτήσεων
9.5 Συνδυαστικά Θέματα Εξετάσεων
9.6 Ορισμένο Ολοκλήρωμα
11. Θέματα Εξετάσεων & Λύσεις
Τελικές & Επαναληπτικές Εξετάσεις Ανά Έτος

ΦΥΕ 14  Έλα στους Καλύτερους, με την Εγγραφή σου Επιτυχία 100%!!!

Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 14 2008-2009
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 14 2001-2002
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 14 2003-2004
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 14 2005-2006
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 14 2006-2007
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 14 2007-2008
6η Εργασία 2007-08 ΦΥΕ 14 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 14 2018-19
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 14 2017-18
1η Εργασία 2017 - 2018 ΦΥΕ 14
2η Εργασία 2017 - 2018 ΦΥΕ 14
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 14 2010-2011
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 14 2011-2012
3η Εργασία 2011-12 ΦΥΕ 14 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 14 2012-2013
1η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 14 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 14 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 14 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 14 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 14 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 14 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 14 2013-2014
1η Εργασία 2013-14 ΦΥΕ 14 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία 2013-14 ΦΥΕ 14 - Υποδειγματική Επίλυση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 14 2014-2015
1η Εργασία 2014-15 ΦΥΕ 14 - Υποδειγματική Επίλυση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 14 2016-2017
1η Εργασία 2016 - 2017 ΦΥΕ 14
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 14 2009-2010

ΦΥΕ 14  Έλα στους Καλύτερους, με την Εγγραφή σου Επιτυχία 100%!!!

ΦΥΕ 14  Έλα στους Καλύτερους, με την Εγγραφή σου Επιτυχία 100%!!!

Στείλε την απορία σου τώρα!

Μόνο ένα αρχείο.
64 MB όριο
Επιτρεπόμενοι τύποι: jpg png txt pdf doc docx ppt pptx xls xlsx rar zip

ΦΥΕ 14  Έλα στους Καλύτερους, με την Εγγραφή σου Επιτυχία 100%!!!

2. Μεθοδολογία - Λυμένες Ασκήσεις Μαθηματικών