ΦΥΕ 14

Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες

ΦΥΕ 14 Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!


 

Εργασίες ΦΥΕ 14

 


 

Ετήσια Εκπαιδευτική Υποστήριξη ΦΥΕ 14

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Αναλυτικές οδηγίες και ακριβές πλάνο για άρτια οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στον περιορισμένο χρόνο και τις αυξημένες υποχρεώσεις σου.

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και εξεταστέας ύλης της ΦΥΕ 14.

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.

 

 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS. Με άλλα λόγια…

Μαζί θα κάνουμε το βουνό πεδιάδα

Δωρεάν γνωριμία με τη Θ.Ε. και τις e-υπηρεσίες μας
Γνωριμία με το αντικείμενο της Θ.Ε. ΦΥΕ 14: Γενικά Μαθηματικά Ι
I. Μηχανική
1. Κινηματική & Δυναμική υλικού σημείου
2. Έργο - Ενέργεια
3. Ορμή - Κρούσεις
4. Περιστροφική & Σύνθετη κίνηση - Στροφορμή
5. Ταλαντώσεις
6. Ρευστομηχανική
ΙΙ. Ηλεκτρομαγνητισμός
1. Ηλεκτροστατική
3. Μαγνητοστατική
Παράρτημα: Μαθηματικό Υπόβαθρο
1. Πρωταρχικές Μαθηματικές Έννοιες
1.1 Κανόνες Προσήμων
1.2 Δυνάμεις πραγματικών αριθμών
1.3 Ταυτότητες
1.4 Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων
1.5 Εξισώσεις 1ου βαθμού
1.6 Εξισώσεις 2ου βαθμού (I)
1.7 Εξισώσεις 2ου βαθμού (ΙΙ)
2. Πίνακες
2.1 Θεωρία - Μεθοδολογία
2.2 Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
3. Διανύσματα
3.1 Θεωρία - Μεθοδολογία
3.2 Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
4. Γραμμικά Συστήματα
4.1 Θεωρία - Μεθοδολογία
4.2 Μέθοδος Απαλοιφής του Gauss
4.3 Μέθοδος Οριζουσών (Crammer)
5. Συναρτήσεις
5.1 Έννοια & Πεδίο Ορισμού Συνάρτησης
5.2 Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
6. Όριο & Συνέχεια Συνάρτησης
6.1 Όριο Συνάρτησης
6.2 Συνέχεια Συνάρτησης
7. Παράγωγος Συνάρτησης
7.1 Ορισμός Παραγώγου
7.2 Κανόνες Παραγώγισης Συναρτήσεων
7.3 Η Χρήση της Παραγώγου στη Γεωμετρία
7.4 Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
8. Εφαρμογές Παραγώγων
8.1 Μονοτονία - Ακρότατα & Σημεία Καμπής Συνάρτησης
8.2 Όρια Συναρτήσεων με Κανόνα De L' Hospital
8.3 Πλήρης Μελέτη Συνάρτησης (με ασύμπτωτες ευθείες)
9. Ολοκλήρωση Συναρτήσεων
9.1 Η Έννοια της Αρχικής Συνάρτησης
9.2 Παραγοντική Ολοκλήρωση
9.3 Μέθοδος της Αντικατάστασης
9.4 Ολοκλήρωση Ρητών Συναρτήσεων
9.5 Συνδυαστικά Θέματα Εξετάσεων
9.6 Ορισμένο Ολοκλήρωμα
11. Θέματα Εξετάσεων & Λύσεις
Τελικές & Επαναληπτικές Εξετάσεις Ανά Έτος
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 14 2018-19
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 14 2017-18
1η Εργασία 2017 - 2018 ΦΥΕ 14
2η Εργασία 2017 - 2018 ΦΥΕ 14
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 14 2016-2017
1η Εργασία 2016 - 2017 ΦΥΕ 14
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 14 2014-2015
1η Εργασία 2014-15 ΦΥΕ 14 - Υποδειγματική Επίλυση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 14 2013-2014
1η Εργασία 2013-14 ΦΥΕ 14 - Υποδειγματική Επίλυση
2η Εργασία 2013-14 ΦΥΕ 14 - Υποδειγματική Επίλυση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 14 2012-2013
1η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 14 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 14 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 14 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 14 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 14 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 14 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 14 2011-2012
3η Εργασία 2011-12 ΦΥΕ 14 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 14 2010-2011
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 14 2009-2010
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 14 2008-2009
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 14 2007-2008
6η Εργασία 2007-08 ΦΥΕ 14 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 14 2006-2007
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 14 2005-2006
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 14 2003-2004
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 14 2001-2002
2. Μεθοδολογία - Λυμένες Ασκήσεις Μαθηματικών

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός