ΦΥΕ 12

Γενική & Ανόργανη Χημεία

ΦΥΕ 12 - Γενική & Ανόργανη Χημεία

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Η Θεματική ενότητα ΦΥΕ 12 – Γενική και Ανόργανη Χημεία δίνει τη δυνατότητα στον πρωτοετή φοιτητή των Φυσικών Επιστημών να γνωρίσει τις θεμελιώδεις αρχές της Χημείας. Αποτελεί την πρώτη επαφή του φοιτητή με την επιστήμη της Χημείας, το αντικείμενο της οποίας παραμένει σημαντικό και χρήσιμο στην κατανόηση και άλλων συγγενών επιστημονικών πεδίων, όπως η Βιολογία και η Φυσική, καθώς και στην αναγνώριση του ρόλου της Χημείας στην τεχνολογία και τη βιομηχανία, γενικότερα.

Το μάθημα απαρτίζεται από τα ακόλουθα διδακτικά αντικείμενα:

 

Ατομική Δομή - Περιοδικό Σύστημα - Ιδιότητες των Ατόμων

Ξεκινώντας από τα βασικά της «γλώσσας» της Χημείας, ερχόμαστε σε πρώτη επαφή με τα άτομα των στοιχείων, μαθαίνοντας να ερμηνεύουμε τις ιδιότητές τους με βάση το περιοδικό σύστημα. Έτσι αντιλαμβανόμαστε σε βάθος τον τρόπο οργάνωσης της ύλης σε χημικές και ιοντικές ενώσεις, καθώς και το γιατί αυτές αντιδρούν μεταξύ τους, μέσω των χημικών αντιδράσεων που παρατηρούμε στην καθημερινότητά μας.

 

Χημεία συμπλόκων και οργανομεταλλικών ενώσεων

Συνεχίζουμε το ταξίδι μας, περιγράφοντας τις λίγο περισσότερο πολύπλοκες ενώσεις των μετάλλων, τα σύμπλοκα, τις κύριες πηγές μετάλλων στην φύση. Έτσι μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε αυτές τις ενώσεις, καθώς και να περιγράφουμε τις ιδιότητες που τις χαρακτηρίζουν, γνώσεις πολύ σημαντικές για την κατανόηση των τρόπων εφαρμογής και χρήσης των μεταλλευμάτων στην καθημερινή ζωή.

 

Σύγχρονες τάσεις και εφαρμογές της ανόργανης χημείας

Μέσω των γνώσεων που αποκτήσαμε, μαθαίνουμε, σε τελικό στάδιο, τις σύγχρονες εφαρμογές της Ανόργανης Χημείας, τόσο στη βιομηχανία, όσο και στην καθημερινή μας ζωή, αναγνωρίζοντας το σημαντικό της ρόλο στην ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας του σήμερα.

 


 

Εργασίες ΦΥΕ 12 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 6 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των βαθμών των Εργασιών συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ενότητας και ο βαθμός των εξετάσεων συμμετέχει αντίστοιχα κατά 70%. Οι υποχρεωτικές εργασίες είναι 6: οι τρεις πρώτες αφορούν τη διδακτέα ύλη της Ατομικής Δομής, του Περιοδικού Συστήματος και των Ιδιοτήτων των ατόμων, μία για κάθε μήνα από τα τέλη Νοεμβρίου έως τα τέλη Ιανουαρίου, η τέταρτη εργασία αφορά τη μελέτη των Οξέων-Βάσεων και της Ιοντικής Ισορροπίας, η οποία ολοκληρώνεται ως τις αρχές Μαρτίου, ενώ η πέμπτη και η έκτη αφορούν τη διδακτέα ύλη των μετάλλων και των ενώσεών τους, τόσο των βασικών, όσο και των στοιχείων μεταπτώσεως, με την ολοκλήρωσή τους έως τα τέλη Απριλίου και Μαΐου, αντίστοιχα. Η κατανόηση και η επίλυση των υποχρεωτικών αυτών εργασιών, είναι πολύ σημαντικές στην επιτυχία μας επί των αντίστοιχων θεμάτων στις τελικές εξετάσεις.

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΦΥΕ 12

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Αναλυτικές οδηγίες και ακριβές πλάνο για άρτια οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στον περιορισμένο χρόνο και τις αυξημένες υποχρεώσεις σου.

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και εξεταστέας ύλης της ΦΥΕ 12.

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

 

Ι. Ατομική Δομή, Περιοδικό Σύστημα, Ιδιότητες…
ΙΙΙ. Χημεία Υδατικών Διαλυμάτων
Εργασίες Προηγούμενων Ετών ΦΥΕ 12
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 12 2015-2016
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 12 2012-2013
Λυμένα Θέματα Εξετάσεων ΦΥΕ 12
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 12 2018-2019
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 12 2015-2016
2η Εργασία 2015 - 2016 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2015 - 2016 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2015 - 2016 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2015 - 2016- Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 12 2013-2014
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 12 2012-2013
2η Εργασία 2012-13 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2012-13 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2012-13 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 12 2011-2012
1η Εργασία 2011-12 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2011-12 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2011-12 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2011-12 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2011-12 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2011-12 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 12 2010-2011
1η Εργασία 2010-11 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2010-11 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2010-11 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2010-11 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2010-11 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2010-11 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 12 2009-2010
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 12 2008-2009
1η Εργασία 2008-09 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2008-09 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2008-09 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2008-09 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2008-09 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2008-09 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 12 2007-2008
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 12 2006-2007
1η Εργασία 2006-07 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2006-07 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2006-07 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2006-07 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 12 2005-2006
2η Εργασία 2005-06 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2005-06 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2005-06 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2005-06 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 12 2004-2005
1η Εργασία 2004-05 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2004-05 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2004-05 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2004-05 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2004-05 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2004-05 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 12 2003-2004
1η Εργασία 2003-04 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2003-04 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2003-04 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2003-04 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2003-04 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 12 2002-2003
2η Εργασία 2002-03 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2002-03 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2002-03 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2002-03 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΦΥΕ 12 2014-2015
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΦΥΕ 12 2013-2014
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΦΥΕ 12 2012-2013
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΦΥΕ 12 2011-2012
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΦΥΕ 12 2010-2011
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΦΥΕ 12 2009-2010
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΦΥΕ 12 2006-2007
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΦΥΕ 12 2005-2006
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΦΥΕ 12 2004-2005
Φωτογραφία Καθηγητή

Μαρία Μαγιάτη

Πανεπιστήμιο Πατρών
Πτυχίο Χημείας
Μαθήματα
Σχολείο: Χημεία και Βιολογία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ΑΕΙ: Οργανική & Ανόργανη Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Βιοχημεία, Γενετική
Θ.Ε.: ΦΥΕ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Η νέα μορφή μάθησης που προάγει το ΚέντροΑΡΝΟΣ, μέσω της online διδασκαλίας, δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές/φοιτητές να αποκτήσουν ένα πανίσχυρο ρόλο στην εκπαιδευτική τους πορεία. Αν και απομακρυσμένα, η διαρκής επαφή για την κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων καθενός, αποτελεί άμεση δέσμευσή μου.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2016: Πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας. Πανεπιστήμιο Πατρών

2018: Πτυχιούχος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην «Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία». Πανεπιστήμιο Πατρών

Διδακτική Εμπειρία
2018 - σήμερα: Διδασκαλία Χημείας στο Κέντρο Σπουδών ΑΡΝΟΣ, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Συγγραφικό Υλικό
1. “Immobilization of Bovine Serum Albumin on Poly-tetrafluoroethylene for Application as a Potential Solid Support for Biosensor Development with Visual Detection”, Εκδόσεις Analytical Letters 2018
2. “A fluorometric lateral flow assay for visual detection of nucleic acids using a digital camera readout”, Εκδόσεις Microchimica Acta 2018

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός