ΦΥΕ 10

Γενικά Μαθηματικά Ι

ΦΥΕ 10  Έλα στους Καλύτερους, με την Εγγραφή σου Επιτυχία 100%!!!

Μέθοδος ΑΡΝΟΣ

Η Εκπαίδευση αλλιώς… χτίζουμε τη Γνώση, φέρνουμε την Επιτυχία!

O Αρνός, με εμπειρία 35 ετών στην Εκπαίδευση Φοιτητών και Ενηλίκων και την παροχή online υπηρεσιών, με πάθος και μεράκι, πρωτοπορεί με τη διερευνητική μάθηση, που συμβάλλει στη σταδιακή αποκάλυψη και οικοδόμηση της Γνώσης για το φοιτητή του ΕΑΠ.

Η «Εκπαίδευση αλλιώς» για εμάς βασίζεται στη Νευροσυσχετιστική Μάθηση (NMS) με πυρήνα τα ερωτήματα – στόχους κάθε Θεματικής Ενότητας. Η Ερώτηση είναι το σημείο αναφοράς της Μεθόδου ΑΡΝΟΣ, καθώς προκαλεί το ερέθισμα στους φοιτητές, παρέχοντας τη δυνατότητα σε καθέναν ξεχωριστά να ενεργοποιήσει το νου, τις αισθήσεις και την αντιληπτική του ικανότητα, ώστε με σωστή κατανόηση της πρότυπης εργασίας να οικοδομήσει από την αρχή τη Γνώση και να οδηγηθεί σταδιακά προς την Απάντηση και την Επιτυχία.

Ετήσια Συνδρομή

    1. Πρότυπη Λύση εργασίας

    Στην Ετικέτα «Εργασίες» θα βρείτε τη πρότυπη λύση ανά εργασία, καθώς και βίντεο επεξήγησης για την κατανόησή της. Με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΕΑΠ μπορούν αναπτύξουν τη δική τους εργασία λαμβάνοντας ιδέες από την οπτική του Αρνός.

    2. Επίλυση Αποριών

    Στην ειδική φόρμα «Απορίες» που θα βρεις σε κάθε Θεματική Ενότητα μπορείς:

  • Να καταγράψεις τις απορίες σου ή να ανεβάσεις ένα αρχείο με την ερώτησή σου
  • Την επόμενη μέρα, το αργότερο, θα έχεις την απάντηση στην ερώτηση σου
Φροντιστήριο Online: Ιδιαίτερα - Τμήματα

Online Τμήματα

Σου παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής 1,5 ή 2 ωρών εβδομαδιαίων μαθημάτων, έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερα μαθήματα

Με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα οι εξειδικευμένοι καθηγητές μας αναλαμβάνουν την υποστήριξή σου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Αναζήτησε τον Καθηγητή σου τώρα, στο idiaitera.arnos.gr

Εργασία μόνο για σένα

Μοναδικές Εργασίες

Υποστηρίζουμε την επιμέλεια και εκπόνηση εργασιών για όλες τις Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) των μεταπτυχιακών τμημάτων του ΕΑΠ.

Αναζήτησε τώρα Καθηγητή για την Εργασία σου, στο ergasies.arnos.gr

ΦΥΕ 10  Έλα στους Καλύτερους, με την Εγγραφή σου Επιτυχία 100%!!!

Γνωριμία με τη Θ. Ε. ΦΥΕ 10
Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης ΦΥΕ 10
A' Μέρος - Συναρτήσεις Μίας Μεταβλητής
Β' Μέρος - Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών
Τελικές Εξετάσεις Θ.Ε. ΦΥΕ 10
Δωρεάν Δείγματα Video-Διδασκαλίας
Δωρεάν Δείγματα Λύσεων Γραπτών Εργασιών
Promo: Συμμετοχή σε Τμήμα
A' Μέρος - Συναρτήσεις Μίας Μεταβλητής (ύλη 1ης, 2ης, 3ης Εργασίας)
Κεφάλαιο 1ο - Πίνακες
Κεφάλαιο 2ο - Γραμμικά Συστήματα
2.1 Θεωρία - Μεθοδολογία
2.2 Μέθοδος Aπαλοιφής του Gauss
2.3 Μέθοδος Οριζουσών (Crammer)
Κεφάλαιο 3ο -Διανύσματα
3.1. Θεωρία - Μεθοδολογία
3.2. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
Κεφάλαιο 5ο - Οι Μιγαδικοί Αριθμοί
5.1. Θεωρία - Μεθοδολογία - Εφαρμογές
5.2. Πράξεις & Ιδιότητες Μιγαδικών Αριθμών
5.3. Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού
5.4. Τριγωνομετρική Μορφή Μιγαδικού & Θεώρημα De' Moivre
5.5. Λυμένα Θέματα εξετάσεων
* Παράρτημα: Ακολουθίες
1. Ορισμός - Ιδιότητες & Βασικά Χαρακτηριστικά
2. Σύγκλιση & Όριο Ακολουθίας
Κεφάλαιο 6ο - Αριθμητικές Σειρές - Σύγκλιση Σειρών
6.1. Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Τυπολόγιο
6.2. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
Κεφάλαιο 7ο - Δυναμοσειρές
7.1. Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Τυπολόγιο
7.2. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
Κεφάλαιο 8ο - Παράγωγος Συνάρτησης
8.1. Ορισμός Παραγώγου (εμπλουτισμένο)
8.2. Κανόνες Παραγώγισης Συναρτήσεων
8.3. Η Χρήση της Παραγώγου στη Γεωμετρία
8.4. Μονοτονία - Ακρότατα & Σημεία Καμπής Συνάρτησης
8.5. Όρια Συναρτήσεων με Κανόνα De L' Hospital
8.6. Πλήρης Μελέτη Συνάρτησης
Κεφάλαιο 9o - Αναπτύγματα Taylor & Mac Laurin
9.1. Μαθήματα Θεωρίας - Μεθοδολογίας & Τυπολόγιο
9.2. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
Κεφάλαιο 10ο - Ολοκλήρωση Συναρτήσεων
10.1. Η Έννοια της Αρχικής Συνάρτησης
10.2. Παραγοντική Ολοκλήρωση
10.3. Μέθοδος της Αντικατάστασης
10.4. Ολοκλήρωση Ρητών Συναρτήσεων
10.5. Συνδυαστικά Θέματα Εξετάσεων
Κεφάλαιο 11ο - Ορισμένο Ολοκλήρωμα
11.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
Κεφάλαιο 12ο - Γενικευμένο Ολοκλήρωμα
12.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
Κεφάλαιο 13ο - Σειρές Fourier
13.1. Θεωρία - Μεθοδολογία - Εφαρμογές
13.2 Λυμένα Θέματα Εξετάσεων
Παράρτημα - Αξιολόγηση & Ανασκόπηση
Β' Μέρος - Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών (ύλη 4ης, 5ης, 6ης Εργασίας)
Κεφάλαιο 1 - Μερικές Παράγωγοι
1.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις
Κεφάλαιο 3 - Διανυσματική Ανάλυση
3.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις
Κεφάλαιο 4 - Διπλό Ολοκλήρωμα
4.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις
Κεφάλαιο 5 - Τριπλό Ολοκλήρωμα
5.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις
Κεφάλαιο 6 - Επικαμπύλιο Ολοκλήρωμα
6.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις
Κεφάλαιο 7 - Επιφανειακό Ολοκλήρωμα
7.1. Λυμένα Θέματα Εξετάσεων & Ασκήσεις
Παράρτημα - Αξιολόγηση & Ανασκόπηση
* Χρήσιμες Συμβοuλές & Άξονας Μελέτης Εξετάσεων
Πλάνο Μελέτης για τις Εξετάσεις ΦΥΕ 10

ΦΥΕ 10  Έλα στους Καλύτερους, με την Εγγραφή σου Επιτυχία 100%!!!

Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2019-2020
1η Εργασία 2019- 2020 ΦΥΕ 10
3η Εργασία 2019- 2020 ΦΥΕ 10
4η Εργασία 2019- 2020 ΦΥΕ 10
5η Εργασία 2019- 2020 ΦΥΕ 10
6η Εργασία 2019- 2020 ΦΥΕ 10
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2018-2019
3η Εργασία 2018- 2019 ΦΥΕ 10
4η Εργασία 2018- 2019 ΦΥΕ 10
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2017-2018
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2016-2017
3η Εργασία 2016-17 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2015-2016
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2014-2015
4η Εργασία 2014-15 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2013-2014
1η Εργασία 2013-14 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2013-2014 ΦΥΕ 10 - Λύσεις Αρνός
3η Εργασία 2013-14 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2013-14 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2013-14 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2013-14 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2012-2013
1η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2012-13 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2010-2011
1η Εργασία 2010-11 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2010-11 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2010-11 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2010-11 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2010-11 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2010-11 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2009-2010
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2008-2009
1η Εργασία 2008-09 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2008-09 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2008-09 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2008-09 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2008-09 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2008-09 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2006-2007
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2005-2006
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2004-2005
1η Εργασία 2004-05 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
2η Εργασία 2004-05 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2004-05 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
4η Εργασία 2004-05 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
5η Εργασία 2004-05 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
6η Εργασία 2004-05 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2003-2004
Λυμένες εργασίες ΕΑΠ - ΦΥΕ 10 2001-2002
1η Εργασία 2001-02 ΦΥΕ 10 - Υποδειγματική Λύση

ΦΥΕ 10  Έλα στους Καλύτερους, με την Εγγραφή σου Επιτυχία 100%!!!

* Χρήσιμες Συμβοuλές & Άξονας Μελέτης Εξετάσεων

ΦΥΕ 10  Έλα στους Καλύτερους, με την Εγγραφή σου Επιτυχία 100%!!!

1. Τυπολόγια
Μερικές Παράγωγοι - Ακρότατα Συνάρτησης Πολλών Μεταβλητών
Διανυσματική Ανάλυση - Παράγωγος Κατά Κατεύθυνση
2. Θεωρία - Μεθοδολογία - Παραδείγματα
2.4. Διανυσματικός Λογισμός
Γενικά Λυμένα Επαναληπιτικά Θέματα

ΦΥΕ 10  Έλα στους Καλύτερους, με την Εγγραφή σου Επιτυχία 100%!!!

Στείλε την απορία σου τώρα!


Επίλυση αποριών στο: vtsilivis@arnos.gr

Μόνο ένα αρχείο.
64 MB όριο
Επιτρεπόμενοι τύποι: jpg png txt pdf doc docx ppt pptx xls xlsx rar zip