ΕΠΟ 42

Ειδικά Θέματα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

ΕΠΟ 42 – Ειδικά Θέματα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

 

Στο No1 Online Φοιτητικό Φροντιστήριο εξασφαλίζεις την Επιτυχία σου!

 

Με την ολοκλήρωση της ΕΠΟ42 οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

α) Να ανασύρουν, να διατυπώνουν και να αναπαράγουν τα βασικά επιχειρήματα σχετικά με τη γέννηση και εξέλιξη του καπιταλιστικού συστήματος.

β) Να διατυπώνουν επιχειρήματα σχετικά με την συγκρότηση του εκσυγχρονιστικού παραδείγματος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού πολιτισμού.

γ) Να συνδιαλέγονται με το θεωρητικό υλικό που διδάχθηκαν και να είναι σε θέση να αναλύουν και να συγκρίνουν τη χρήση των θεωρητικών εννοιών από διαφορετικούς επιστήμονες και διανοητές.

δ) Να κατανοούν και να αξιοποιούν τις θεωρητικές έννοιες που διδάχθηκαν.

ε) Να κατανοούν τις διαφορές μεταξύ των θεωρητικών εννοιών/εργαλείων, των παρατηρήσεων βάσει των θεωρητικών εννοιών και της εμπειρικής πραγματικότητας που βιώνουν.

στ) Να αξιολογούν και να ερμηνεύουν τα σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα εντός του ιστορικού, κοινωνικοπολιτικού και πολιτισμικού πλαισίου στο οποίο εκδηλώνονται.

 

Γνωστικά αντικείμενα της ενότητας αποτελούν: 

 

Η θέση του Weber για την προτεσταντική ηθική της εργασίας

Φιλελεύθερος ριζοσπαστισμός και επαναστατικά κινήματα κατά το ιθ΄αιώνα

Αποικίες και Ανταγωνισμοί

 

 


 

Εργασίες ΕΠΟ 42 - Ατομική Υποστήριξη

 

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 4 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των βαθμών των Εργασιών συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ενότητας και ο βαθμός των εξετάσεων συμμετέχει αντίστοιχα κατά 70% και ενεργοποιείται μόνο όταν ο φοιτητής επιτύχει στις τελικές εξετάσεις.

Τα θέματα των Γ.Ε. καθορίζονται από το Συντονιστή της Θ.Ε. έπειτα από συνεργασία με τα μέλη ΣΕΠ της Θ.Ε. Έμφαση δίνεται στην κριτική ανάπτυξη των θεμάτων και συνήθως διαμορφώνονται κατά τρόπο που να βοηθούν το φοιτητή να κατανοήσει την ύλη της Θ.Ε. Η μελέτη, κατανόηση και επίλυση των εργασιών, μας προετοιμάζει δυναμικά  και στοχευμένα για να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις τελικές εξετάσεις.

 

 


 

Ετήσια Φροντιστηριακή Εκπαίδευση - Υποστήριξη ΕΠΟ 42

  • Εβδομαδιαία Καθοδήγηση Μελέτης

Αναλυτικές οδηγίες και ακριβές πλάνο για άρτια οργανωμένο πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στον περιορισμένο χρόνο και τις αυξημένες υποχρεώσεις σου.

  • Εκπόνηση Εργασιών

Πλήρης υποστήριξη και επίλυση των Εργασιών με videos και online συνεδρίες, δίνοντας σημασία όχι μόνο στο "πώς" αλλά κυρίως στο "γιατί" της σκέψης και λύσης.

  • Επίλυση αποριών

Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, forum και email.

  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Αναλυτική διδασκαλία Θεωρίας, Μεθοδολογίας, Εφαρμογών και Ασκήσεων σε video-μαθήματα και pdf για κάθε θεματική περιοχή της διδακτέας και εξεταστέας ύλης της ΕΠΟ 42.

  • Προετοιμασία Εξετάσεων

Οργανωμένη και στοχευμένη προετοιμασία για κάθε διδακτική περιοχή και εφ' όλης της ύλης, βασιζόμενοι σε Λέξεις-Κλειδιά, Μεθοδολογίες & "Μυστικά" των εξετάσεων.

 

 


 

Live Διδασκαλία: Ιδιαίτερα - Group

 

Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.Σκοπός μας η κατανόηση της φύσης, η εκπαίδευση στη φιλοσοφία της και η επιτυχία στις εξετάσεις.

 

Από το 2001 που ξεκινήσαμε να στηρίζουμε τους φοιτητές του Ε.Α.Π μέχρι σήμερα, χιλιάδες φοιτητές "κατέκτησαν" το πτυχίο τους με τη συμβολή της Εκπαιδευτικής Οικογένειας ARNOS.

Με άλλα λόγια… -μαζί θα περάσουμε την τρικυμία-

 

Δείτε τα θέματα των Τελικών Εξετάσεων λυμένα, στην καρτέλα Εξετάσεις!
Έλα στην ΕΠΟ 42 και απόλαυσε τη γνώση μέσα από τις e-υπηρεσίες μας
1. Ο Ρόλος των Ιδεών στην Ιστορία σύμφωνα με τον Βέμπερ - 1η Εργασία
2. Καπιταλιστική ανάπτυξη: Μαρξ, Βέμπερ, Κιμ - 2η Εργασία
Μάθημα 2ο: Καπιταλισμός σύμφωνα με τον Βέμπερ
3. Ο "Θάνατος των Κοινωνικών Τάξεων". Κοινωνικό φύλο, Κατανάλωση -3η Εργασία
Μάθημα 1ο: Νέα εργαλεία ανάλυσης του κοινωνικού: κοινωνικό φύλο
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του Μαθήματος
Μάθημα 2ο: Νέα εργαλεία ανάλυσης του κοινωνικού: κοινωνικό κεφάλαιο
Καθοδήγηση Μελέτης
Διδασκαλία σε video
Σημειώσεις του Μαθήματος
Μάθημα 3ο: Νέα εργαλεία ανάλυσης του κοινωνικού: η κατανάλωση
4. Ελληνική πραγματικότητα και σύγχρονα κοινωνιολογικά ζητήματα -4η Εργασία
Μάθημα 2ο: Κοινωνικό Κεφάλαιο: Θεωρία και Εμπειρικό Παράδειγμα της Ελλάδας
Φιλελεύθερος Ριζοσπαστισμός & Επαναστατικά Κινήματα (Εκτός Ύλης)
Κεφ. 2ο: Ο ριζοσπαστισμός της παράδοσης των δικαιωμάτων
Κεφ. 3ο: Γουίλλιαμ Γκόντγουιν
Δείτε τα θέματα των Τελικών Εξετάσεων λυμένα, στην καρτέλα Εξετάσεις!
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019
2η Εργασία 2018-2019 - Υποδειγματική Λύση
3η Εργασία 2018-2019, Υποδειγματική Λύση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16
2η Εργασία 2015-16 - Υποδειγματική Λύση
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2013-14
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2007-08
Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2006-07
Δείτε τα θέματα των Τελικών Εξετάσεων λυμένα, στην καρτέλα Εξετάσεις!
Θέματα Εξετάσεων Ιούνιος 2019 - ΕΠΟ 42
Θέματα Τελικών Εξετάσεων Ιούνιος 2019 - ΕΠΟ 42
Θέμα 1ο - Απάντηση ΑΡΝΟΣ
Θέμα 2ο - Απάντηση ΑΡΝΟΣ
Θέμα 3ο - Απάντηση ΑΡΝΟΣ
Θέμα 4ο - Απάντηση ΑΡΝΟΣ
Θέμα 5ο - Απάντηση ΑΡΝΟΣ
Θέματα Επαναληπτικών Εξετάσεων Ιούλιος 2019 - ΕΠΟ 42
Προετοιμάζουμε την Επιτυχία και την Εξασφαλίζουμε!
Προτεινόμενα Θέματα ΕΑΠ - ΕΠΟ42 2018-19
Λυμένα Θέματα ΕΑΠ - ΕΠΟ42
Απαντάμε στις απορίες σου!
Λυμένα θέματα ΕΠΟ 42 2010-2011
Λυμένα θέματα ΕΠΟ 42 2009-2010
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2009-2010 ΕΠΟ 42
Λυμένα θέματα ΕΠΟ 42 2008-2009
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2008-2009 ΕΠΟ 42
Λυμένα θέματα ΕΠΟ 42 2005-2006
Θέματα Τελικής Εξεταστικής 2005-2006 ΕΠΟ 42
Δείτε τα θέματα των Τελικών Εξετάσεων λυμένα, στην καρτέλα Εξετάσεις!
Φωτογραφία Καθηγητή

Γεωργία Δούκουρη

Πάντειο Πανεπιστήμιο
Πολιτική Κοινωνιολογία
Μαθήματα
ΕΠΟ, ΕΛΠ, ΔΠΜ
Εκπαιδευτική Φιλοσοφία
Η γνωριμία με τις κοινωνικές επιστήμες, τις κοινωνιολογικές σχολές και τους στοχαστές που άλλαξαν τον κόσμο, είναι ένα ταξίδι. Όμως σε αυτή τη διαδρομή δεν είστε μόνοι· είμαστε συνοδοιπόροι με κοινό στόχο να φτάσετε στον προορισμό σας με τα εργαλεία και έννοιες που θα σας συνοδεύσουν στην ολοκλήρωση των σπουδών σας, αλλά και ύστερα στον τρόπο που αντιλαμβάνεστε τους μετασχηματισμούς του σύγχρονου κόσμου.
Σπουδές & πιστοποιήσεις

2013-σήμερα Υπ. Δρ. Πολιτικής Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

2013: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πολιτική Κοινωνιολογία, Πάντειο Πανεπιστήμιο

2009: Υποτροφία ΙΚΥ

2009: Ιστορία του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διδακτική Εμπειρία
Από το 2010 έως σήμερα, υποστήριξη σπουδαστών Α.Ε.Ι. στην κοινωνιολογία και στις κοινωνιολογικές σχολές. Εστίαση στις σχετικές ενότητες του ΕΑΠ: ΕΠΟ 41 (Νεωτερικότητα και Κοινωνική Σκέψη), και ΕΠΟ 42 (Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκού Πολιτισμού).
Συγγραφικό Υλικό
Αρθογραφία, ανακοινώσεις / εισηγήσεις σε συνέδρια.

Κάνε το πρώτο βήμα δωρεάν

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός